Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Reach/Berlin Strategy Salon March 29, 2017/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Przegląd

Uczestnicy

 • Tobias Gerber, World Health Summit
 • Dr. Gregor Hagedorn, Museum für Naturkunde Berlin
 • Christophe Henner, Wikimedia Foundation Board
 • Dr. Paul Klimpel, iRights and Internet & Society Collaboratory
 • Prof. Dr. Claudia Müller-Birn, Freie Universität Berlin, Institute of Informatics
 • Markus Neuschäfer, Open Knowledge Foundation Niemcy
 • Dr. Christina Riesenweber,  Wolny Uniwersytet Berlin, Centrum Systemów Cyfrowych
 • Sebastian Ruff, Miejskie Muzeum w Berlinie
 • Katherine Maher, Fundacja Wikimedia
 • Juliet Barbara, Fundacja Wikimedia
 • María Sefidari, Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia
 • Abraham Taherivand, Wikimedia Deutschland
 • Nataliia Tymkiv, Rada Powiernicza Wikimedia Foundation
 • Caitlin Virtue, Fundacja Wikimedia
 • Nicola (Nikki) Zeuner, Wikimedia Deutschland

Pytania, które zadaliśmy

 1. Jak dzisiaj ludzie uzyskują dostęp do informacji wysokiej jakości i jak będą w 2030? Jak sposoby dostępu w 2030 zmienią sposób w jaki Twoja organizacji osiąga swoją misję?
 2. Co Twoja instytucja sądzi o przygotowaniu się do przyszłość? Czy Twoja organizacja przygotowuje się do przyszłości? Jeśli nie, co chciałbyś/chciałabyś aby zrobiła?
 3. W jaki sposób Wikimedia mogłaby być lepszym partnerów w Twojej pracy?
 4. Jak wyobrażasz sobie przyszłość danych strukturalnych i wiedzy strukturalnej, zwłaszcza z punktu widzenia Twojej organizacji i społeczności?

Kluczowe tematy

Jak ludzie uzyskują dostęp do informacji

Ludzie coraz bardziej potrzebują przewodnictwa w odkrywaniu, aby uzyskać dostęp do odpowiednich informacji.

 • Dostępna jest nieskończona ilość informacji i treści. Ludzie chcą natychmiastowego dostępu do wysokiej jakości i ilości treści.
 • Potrzebujemy wskazówek do zorientowania się w tej nadwyżce informacji. Instytucje mają do odegrania pewną rolę w pobudzaniu procesu wyszukiwania.
 • Czy więcej informacji to lepiej? Jakie informacje i dostęp powinniśmy promować?

Sztuczna Inteligencja (AI) powinna pomóc dostarczyć odpowiednie informacje.

 • Sztuczna Inteligencja pomoże utrzymać na powierzchni najważniejsze informacje dla użytkowników internetu.
 • W projektach Wikimedia, już teraz widzimy postęp z botami, technikami AI i Wikidata.
 • Ludzie podejmują ważne decyzje bez informacji. AI może im pomóc uzyskać dostęp do najistotniejszych informacji.

Dane strukturalne są drogą do długowieczności.

 • Dane strukturalne są metodą na przetrwanie dla muzeów i instytucji kultury. To dlatego umieszczamy miliony utworów w cyfrowych archiwach.
 • Możemy skorzystać z większej liczby sposobów automatycznego przenoszenia danych opartych na faktach do projektów Wikimedia.
 • Wiele NGO ma potrzebę danych strukturalnych ale nie znalazło jeszcze sposobu jak z nich korzystać.
 • Możemy lepiej zintegrować Wikidata z innymi źródłami lub dziedzinami (np. z danymi naukowymi), aby udostępniać więcej faktów w projektach Wikimedia.

Trendy, które będą na nas wpływały

Jeśli to nie jest cyfrowe, zostanie zapomniane. Jeśli to nie jest otwarte, nie jest dostępne.

 • Jesteśmy narażeni na ryzyko utraty dużej ilości informacji i dziedzictwa kulturowego, kiedy przechodzimy do świata cyfrowego.
 • Z powodu praw autorskich, znaczne ilości kulturowego dziedzictwa Europy nie jest zdigitalizowana i wolno dostępna do użycia online.
 • Prawodawstwo w zakresie praw autorskich, w szczególności w Unii Europejskiej, stwarza poważne zagrożenie dla zasobów cyfrowych oraz zdolność Wikimedia do zebrania sumy całej ludzkiej wiedzy.

Stajemy wobec globalnych wyzwań, które mają wpływ na rasę ludzką. Co to oznacza dla Wikimediów?

 • Świat stoi w obliczu poważnych wyzwań w obszarach ubóstwa, głodu, zmian klimatycznych na świecie i nie tylko.
 • Ludność na świecie wzrośnie dramatycznie w nadchodzących dziesięcioleciach. Jednocześnie zasoby globalne się kończą.
 • Do 2030 Narody Zjednoczone chcą osiągnąć Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Wikimedia mogłyby mieć ogromny wpływ na te cele, udostępniając wiedzę ludziom na całym świecie i zachęcając do inwestowania w otwarte zasoby edukacyjne (OER) na całym świecie.

Własność i prawa autorskie osobiste mogą być barierami dla otwartości.

 • Historycznie, muzea i środowisko akademickie koncentrowały się wokół idei własności (np. dzieł sztuki) i osobistych praw autorskich (np. do publikacji naukowych).
 • Te koncepcje mogą przeszkadzać instytucjom przyjmowanie standardów otwartości.

Budowanie naszego ekosystemu

Jesteśmy silniejsi, gdy pracujemy razem, ale potrzebujemy kierunku.

 • Jako instytucje mamy możliwość osiągać większy wpływ pracując wspólnie nad wspólnymi celami.
 • Ruch Wikimedia to światowa renomowana i zaufana marka oraz globalna społeczność i ma ona do odegrania kluczową rolę w przestrzeni otwartej wiedzy.
 • Aby skutecznie współpracować, potrzebujemy kierunku i wezwania do działania.

Wikimedia mogą być platformą dla innych organizacji.

 • Instytucje kultury i nauki potrzebują pomocy we wprowadzaniu ich utworów do świata cyfrowego.
 • Te instytucje potrzebują technicznej platformy zapewniającej długowieczność ich wiedzy i dzieł kultury.
 • Wikimedia, a w szczególności Wikidata, mogą być platformami potrzebnymi tym instytucjom - gdyż są neutralne i nie mają właściciela.

Musimy zwiększyć zrozumienie naszych wartości i praktyk, aby zaprosić innych do przyłączenia się.

 • W środowisku instytucji kultury i nauki świadomość otwartych standardów i praktyk jest niska.
 • Otwarte organizacje mogą współpracować z bardziej tradycyjnymi organizacjami, aby pomóc im poruszać się po otwartych standardach, praktykach i danych.
 • Wśród ogółu społeczeństwa, zrozumienie badań i weryfikowalności informacji jest niewielkie. Możemy wspólnie budować uznanie dla wiedzy.

Komunikaty dla Wikimediów

Jaka jest jedna wiadomość, którą chciałbyś przekazać ruchowi Wikimedia na temat naszej przyszłości?

Christina Riesenweber,  Freie Universität Berlin, Center for Digital Systems
"Uczeni i naukowcy będą podekscytowani współpracą z Wami - kiedy zrozumieją, jak to będzie korzystne dla ich własnej pracy."
Tobias Gerber, World Health Summit
"Aby zwiększyć wykorzystanie otwartych danych i danych strukturalnych musimy wyjść poza własną ławkę. Musimy dotrzeć do ludzi w ich obszarze wygody szukania i pracy z danymi. Potrzebujemy koalicji decydentów, aby otworzyć drogę do bardziej otwartego wykorzystania danych."
Prof. Dr. Claudia Müller-Birn, Freie Universität Berlin, Institute of Informatics
"Jak rozwijać globalny ruch wolnej wiedzy w taki sposób, że wszyscy ludzie i wymagana technologia zostały wzięte pod uwagę."
Dr. Gregor Hagedorn, Museum für Naturkunde Berlin
"Skoncentrujcie się na odpowiedzialności za zrównoważone życie na tej planecie. Wszystko inne bierze się z tego. Zapewnijcie platformę współpracy długowieczności. Skupcie się na otwartych zasobach edukacyjnych (OER), w tym na filmach wideo. Kraje rozwinięte i kraje rozwijające się współpracują i doskonalą materiały dotyczące zrównoważonego rozwoju."
Markus Neuschäfer, Open Knowledge Foundation Deutschland
"W miarę coraz bardziej skomercjalizowanych środowisk online, Ruch Wikimedia jest ważnym elementem otwartej kultury: samodzielne odkrywanie i uczenie się, współtworzenie i otwarte sieci. Promowanie otwartych praktyk i umiejętności korzystania z technologii cyfrowych pomaga tworzyć otwartą wiedzę."
Sebastian Ruff, Museum of the City of Berlin
"Jesteś jednym z najsilniejszych głosów mówiących o wolnej wiedzy i wolnych licencjach. Pamiętajcie, aby ten głos był usłyszany nie tylko przez osoby już przekonane, ale także przez (europejskich) polityków i GLAMy."
Dr. Paul Klimpel, iRights and Internet & Society Collaboratory
"Dwudziestowieczne dziedzictwo kulturowe Europy jest "czarną dziurą" w świecie internetowym ze względu na prawa autorskie. Ramy prawne są bardziej ograniczone niż w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata. Wikimedia powinna mieć świadomość takich czarnych dziur i ważnych części ludzkiej wiedzy, które nie wejdą w cyfrowe królestwo."