Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Cykl 3/Podsumowanie od 17 do 23 lipca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 3/Summary July 17 to 23 and the translation is 100% complete.

Oto krótkie podsumowanie stron źródłowych cyklu 3 na Meta od 27 do 23 lipca. Skróty używane tutaj oparte są na ogólnie stosowanych kodach języku i projektów, a języki są pogrupowane alfabetycznie. Na przykład Wikipedii w języku arabskim odpowiada skrót "Ar". W celu zilustrowania działań na projektach i platformach wykorzystano strony źródłowe. Tekst pełnego podsumowania wskazuje, ile było dostępnych stwierdzeń źródłowych, w chwili pisania tego raportu. (3s) na przykład oznacza, że trzy stwierdzenia były dostępne na stronie źródłowej w chwili sporządzania tego streszczenia.

Wyzwanie 1 Tygodnia: Jak nasze społeczności i treść mogą utrzymać swoje znaczenie w zmieniającym się świecie?

Kluczowe spostrzeżenia

Zachodni model encyklopedii nie służy rozwijającym się potrzebom edukacyjnym wszystkich ludzi.

Proces dzielenia się wiedzą stał się wysoce społeczny w skali globalnej.

 • Członkowie Wikimedia Israel (7s) dyskutowali nad możliwością zadawania Wikipedii bezpośrednich pytań (§WMIL1.1), improwizowanych pod potrzeby nastolatków (§WMIL1.2), tworzenie poradników wideo (§WMIL1.3), uczynienie Wikipedii bardziej interaktywną (§WMIL1.4), dostarczenie treningów cyfrowych (§WMIL1.6) i lepszej współpracy z instytucjami edukacyjnymi. (§WMIL1.7)

Wyzwanie 2 Tygodnia: Jak można zgromadzić sumę całej wiedzy, jeśli większości z niej nie można zweryfikować w tradycyjny sposób?

Kluczowe spostrzeżenia

Większość wiedzy na świecie nie została jeszcze udokumentowana w naszych projektach i wymaga nowych sposobów integrowania i weryfikowania źródeł.

Historycznie, odkrywanie i udostępnianie wiarygodnych informacji ewoluowało na przestrzeni dziejów.

 • We francuskiej Wikipedii (5s) uczestnicy powiedzieli, że zmiana zasad na podstawie których została stworzona Wikipedia wiąże się z ryzykiem rozregulowania projektu i uczynienia go bezużytecznym. (§Fr1.58) Wikipedia nie jest pomyślana i nie powinna być używana dla kultury słownej ale powinna obsługiwać tak dużo jak to możliwe dostępu. (§Fr1.60)
 • W hebrajskiej Wikipedii (1s), członek społeczności powiedział, że prawie cała ludzka wiedza może być udokumentowana w tradycyjny sposób. (§He1.6)

Wyzwanie na 3 tydzień: Myśląc o przyszłości Wikimediów do 2030, w jaki sposób możemy walczyć z rosnącym poziomem dezinformacji?

Kluczowe spostrzeżenia

Wzrasta ilość dezinformacji, co stanowi wyzwanie dla możliwości znajdowania godnych zaufania źródeł wiedzy przez Wikimedian.

 • Członkowie bengalskiej społeczności (4s) dyskutowali, że gazety zarejestrowane przez rząd są wiarygodnymi źródłami dla odpowiednich lokalnych Wikipedii (§Bn1.17) i specjalne zasady / praktyki sprawdzania faktów powinny być ustalone. (§Bn1.18) Jeden uczestnik sądzi, że to całkowicie zależy od użytkownika, który korzysta z danego źródła, dlatego powinniśmy trenować użytkowników. (§Bn1.20)
 • Uczestnicy holenderskiej Wikipedii (4s) rozmawiali o fałszywych wiadomościach (§Nl1.2) (§Nl1.4) i jak je pokonać, chociaż jeden użytkownik stwierdził, że mądrzej jest się skupić na tym co chcemy osiągnąć a nie na tym co chcemy zwalczać. (§Nl1.3)
 • We francuskiej Wikipedii (10s) niektórzy uczestnicy powiedzieli, że wyzwanie 3 jest w konflikcie z dwoma wcześniejszymi (§Fr1.62) i dwie podstawowe zasady Wikipedii, jeśli je prawidłowo stosować w naturalny i efektywny sposób chronią przed fałszywymi wiadomościami. (§Fr1.68) Sukces Wikipedii opiera się na możliwości uczestnictwa, która dana jest każdemu i na demokratycznych zasadach, które stoją za jej organizacją. (§Fr1.71)
 • W grupie społeczności hinduskiej na WhatsApp (2s) dyskutowano, że powinniśmy zdecydować, które źródła są dobre, a które nie (§Hi1.16) a także, że wydarzenia opisane tylko przez jedną gazetę nie powinny być umieszczanie. (§Hi1.17) W ramach dyskusji jeden na jeden (5s) członkowie hinduskiej społeczności rozmawiali o korzystaniu z wielu źródeł (§Hi2.22) i wpisaniu na czarną listę złych źródeł. (§Hi2.23) Zwrócono też uwagę na fakt, że wszystkie media mogą być kontrolowane przez różne organizacje. (§Hi2.24) i powinniśmy dalej szukać wiarygodnych źródeł. (§Hi2.25)
 • Społeczność polskiej Wikipedii (18s) rozmawiała o różnych typach stronniczości (§Pl1.27) i jeden z edytorów mówił o korzystaniu tylko ze źródeł wysokiej jakości (§Pl1.30) podczas gdy inny twierdził, że jest oczekiwanie aby nasze treści były aktualne, co nie jest możliwe z użyciem tradycyjnych źródeł (§Pl1.31) a także wspomniał o ekonomicznych ograniczeniach używania tych źródeł. (§Pl1.32) Zwrócono także uwagę, że WMF pomaga Wikimedianom przy pomocy projektu "Wikipedia Library". (§Pl1.33) (§Pl1.34)
 • W hiszpańskiej Wikipedii (4s) społeczność rozmawiała o trendach w zarówno w zewnętrznej dezinformacji jak i w ograniczeniach wewnętrznych (§Es1.11) a także dyskutowała o takich projektach jak Wikicytaty i Wikidata. (§Es1.13) Na grupie dyskusyjnej na telegramie (14s), społeczność rozmawiała o tworzeniu zasad (§Es2.26) i uzyskaniu konsensu w sprawie używania źródeł (§Es2.25) i sprawdzania ich z użyciem narzędzi (§Es2.31) i sztucznej inteligencji. (§Es2.34) Rozmawiano również o adaptowaniu metodologii sprawdzania faktów (§Es2.30) i promowaniu takich inicjatyw jak 1Lib1Ref lub Annotating All Knowledge. (§Es2.33)
 • W ramach dyskusji na Wikidata (1s) jeden uczestnik zasugerował stworzenie centralnego repozytorium narzędzi i technik dla weryfikowania źródeł i detekcji, że zostały one sfabrykowane. (§D1.6)

Wyzwanie 4: Jak Wikimedia może pozostawać użyteczna dla świata, w którym prezentowanie i dystrybucja wiedzy się zmieni?

Kluczowe spostrzeżenia

Trendy wskazują, że zmiany dotyczą wszystkich regionów - zarówno wschodzących, jak i nasyconych mobilnym internetem.

W obszarach, których mieszkańcy dopiero pojawią się w internecie, rozwijanie lokalnych, mobilnych treści stanowi dobrą okazję.

Na całym świecie produkty będą ewoluowały od "prostych" stron internetowych z różnymi wersjami dla urządzeń (komputerów stacjonarnych, urządzeń przenośnych) do bardziej zaawansowanych platform zintegrowanych, zawierających złożone technologie takie jak sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywistość.

 • W ramach dyskusji jeden na jeden (4s) społeczności hinduskiej uczestnicy dyskutowali o zainwestowaniu więcej w technologie mobilne (§Hi2.27) i łatwe do przetłumaczenia obrazki. (§Hi2.28) Rozmawiali także o współpracy z takimi platformami jak Google Assistant i Siri. (§Hi2.30)
 • We włoskiej Wikipedii (1s) dyskutowano o integrowaniu systemów aktywowanych głosem, maszynowym tłumaczeniu i sprawdzaniu błędów. (§It1.36)