Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Bộ công cụ/Hướng dẫn thảo luận/Ngoài wiki

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Toolkit/Discussion guide/Offwiki and the translation is 96% complete.
The following discussion is closed.

Cycle 1 of the discussion is now closed for analysis and sense-making, and the toolkit information may change for Cycle 2. Please join us soon for the next cycle of discussions. Updates in progress.

Trang này giải thích làm thế nào để tổ chức một cuộc thảo luận về Chiến lược phong trào trực tuyến nhưng không phải trên wiki

Thảo luận trực tuyến - không phải wiki (chu kỳ 1)

Quy mô đề nghị

Không giới hạn

Chương trình nghị sự tổng quan

Trong quá trình thảo luận kéo dài một tháng, người tham gia sẽ thực hiện các bước sau:

 • Phần 1 (1-3 tuần đầu tiên của chu trình thảo luận, tùy thuộc vào thời điểm bạn bắt đầu)
  • Xem lại Tóm tắt Chiến lược và thảo luận về những điểm chính phù hợp với nhóm
  • Khám phá việc đạt được tầm nhìn giống như thế nào
  • Tạo ra ý tưởng về cách tốt nhất để đạt được tầm nhìn của chúng ta
  • Xác định chủ đề chính và thảo luận
 • Phần 2 (tuần cuối cùng của chu trình thảo luận)
  • Viết một báo cáo chủ đề cho mỗi chủ đề chính (1 câu cho mỗi chủ đề) và ghi 1-3 từ khoá
  • Tóm tắt bài viết và đưa lên dự án địa phương và Meta

Chương trình nghị sự chi tiết

Đây là một chương trình nghị sự được đề nghị cho cuộc thảo luận. Mặc dù bạn có thể điều hành hội thảo theo cách khác đi, mẫu chương trình nghị sự này đã được thiết kế để bạn sử dụng.

Mặc dù chương trình này được thiết kế để chạy trong bốn tuần, các nhóm có thể rút ngắn thời gian thảo luận khi cần thiết, miễn là một bản tóm tắt các tuyên bố được đăng.

Bước Hành động/Câu hỏi cho thảo luận trực tuyến
Bước 1

(tuần 1)

Bài đăng đầu tiên - Giới thiệu và tóm lược
 • Giới thiệu và chia sẻ mục đích thảo luận. Khuyến khích nhóm đọc bản tóm tắt chiến lược và chia sẻ suy nghĩ ban đầu và thêm một đoạn văn bản sau:
  • Chúng tôi sẽ hợp tác để thảo luận về hướng chung của phong trào và tạo ra một danh sách ban đầu về các chủ đề chính và ý nghĩa của chúng.
  • Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách đọc Tóm tắt Chiến lược và thảo luận về nó
  • Mọi người thấy điều gì thú vị và có ý nghĩa nhất đối với tương lai của Wikimedia?
Bước 2

(tuần 2)

Đăng lần 2 - thảo luận chính về hướng tương lai của chúng ta
 • Đăng lời nhắc cuộc thảo luận:
  • Chúng ta muốn xây dựng hay đạt được thành công gì trong 15 năm tới?
   • Một số cách khác có tiềm năng để suy nghĩ về câu hỏi này là:
    • Điều gì sẽ hướng dẫn công việc của chúng tôi trong 15 năm tới?
    • Những gì chúng ta muốn có tác động hoặc thay đổi trên thế giới trong 15 năm tới?
    • Điều gì là quan trọng nhất chúng ta có thể làm cùng nhau trong 15 năm tới?
    • Điều gì sẽ kết hợp và truyền cảm hứng cho chúng ta như một phong trào trong 15 năm tới?
    • Điều gì sẽ thúc đẩy tiến bộ của chúng ta trong 15 năm tới?
    • Chúng ta sẽ được biết đến như là gì trong 15 năm tới?

Các câu nhắc gợi mở thảo luận có tại đây.

Bước 3

(tuần 3-4)

Tóm tắt các chủ đề (tùy chọn để nhóm tóm tắt lại thông qua hợp tác trực tuyến hoặc để điều phối viên thảo luận tóm tắt riêng)
 • Xác định những ý tưởng chính từ cuộc thảo luận
 • Viết một câu tuyên bố (báo cáo chủ đề) và 1-3 từ khóa cho mỗi ý tưởng chính
  • Thí dụ:
   • Tuyên bố về chủ đề: Chúng ta nên truyền bá kiến thức thông qua các cơ sở giáo dục.
   • Từ khoá: giáo dục, tiếp cận

Đăng lên dự án địa phương và meta

 • Meta: Nếu có thể, dịch tóm tắt của bạn sang tiếng Anh. Nếu không, hãy gửi bằng tiếng địa phương của bạn đến Meta và đánh dấu để dịch nếu bạn không có người liên lạc ngôn ngữ để dịch nó cho bạn.