Talk:Main Page/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search


Chào bạn. Xin đừng sử dụng wiki này để quảng cáo những cái gì không có liên quan đến Wikimedia hay phần mềm wiki. – Minh Nguyễn (talk, contribs) 05:54, 9 August 2006 (UTC)-->

Tiêu bản[edit]

Các tiêu bản quyết định hay cộng đồng ở trang chính bị liên kết đỏ, nó bị sao vậy?--minhhuy*= 09:33, 5 November 2009 (UTC)

Trang chính[edit]

Tôi xin thay đổi ở các điểm sau:

  1. Mục chú ý để tải uni đề nghị viết tiếng Việt có dấu
  2. Mục Thời sự xin đổi từ Xin bạn tham gia thành Xin mời bạn tham gia
  3. Các từ bất vụ lợi xin đổi thành phi lợi nhuận--*khi người ta trẻ* 14:48, 22 November 2009 (UTC)
Trang này bị mốc rồi --minhhuy*= 15:12, 18 January 2010 (UTC)

Dịch[edit]

Trang chính đã được đánh dấu dịch nên tôi đã di chuyển trang thảo luận đến phần dịch thuật. Nhatminh01 (talk) 12:36, 16 October 2018 (UTC)