Talk:Wikimedia Czech Republic/Bylaws/Draft

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Stav projednávání stanov
Výbor projednal připomínky a schválil finální verzi stanov. Je již prakticky hotov překlad do angličtiny. Připravuje se jeho předání ke schválení příslušným orgánům v ČR a Nadaci.


Zastaralé návrhy, které byly nahrazeny jediným: Wikimolův návrh, Zirlandův návrh.

Archivy předchozích připomínek:


Revizní komise[edit]

Podle mého soudu revizní komise jednoznačně má mít právo se účastnit všech jednání Rady. Pokud ho mít nebude, nebo pokud bude vázáno na souhlas Rady či dokonce si Rada bude vybírat body jednání, kde revizní komise být nesmí (! - nepřipadá mi obvyklé, aby si kontrolovaný určoval, kdy smí být kontrolován)), nebudu moci pro stanovy hlasovat. Dosavadní argumenty, snesené v diskusích, dávají najevo předpoklad, že členové revizní komise budou snad méně důvěryhodní, než členové Rady, a zjevně dávají najevo, že jejich funkce není zas až tak důležitá. Takový postoj je pro mne nepřijatelný a nelogický a nemusím snad zdůrazňovat proč.

Nebo snad tam přípravný výbor hodlá odklízet nepohodlné jedince, aby zplesnivěli při probírání účtů a neměli čas dělat potíže? Pak by byl stávající návrh logický, jinak ne.

Další problém (z mého pohledu) - buď jsem se přehlédl, nebo nidke není stanoveno, co má revizní komise dělat a jak má postupovat, když dojde k názoru, že dochází k porušení stanov. Myslím, že by měla mít právo, rozhodne-li se pro to jednohlasně, svolat mimořádnou valnou hromadu či pozastavit činnost Rady. --Cinik 04:14, 20 June 2007 (UTC)

Ciniku, děkuji za „podporu“ mého návrhu. S těmi uzavřenými body jednání Rady to však je trochu jinak. Měly by to IMO být ty části jednání, kdy je věc – např. nabídka daru – ještě v takovém stádiu, že opravdu není vhodné, aby o ní vědělo více lidí. Tedy taková jednání, ze kterých nevyplývá žádný závěr, o kterém by se hlasovalo nebo který by měl být v zápisu z porady (závěrem obvykle bude: s tou osobou budeme/nebudeme jednat dál). Pro takovouto formulaci bych byl.
Na tvůj další problém myslí bod 6.5.2: „Mimořádnou Valnou hromadu svolává Rada ... na žádost Revizní komise“. Pokud by ji Rada nesvolala, platí bod 3.3. Jednacího řádu a Revizní komise smí svolat Valnou hromadu sama.
Jestli by měla mít Revizní komise možnost pozastavit činnost Rady – nevím. To je dost silný krok a v žádných jiných stanovách jsem ho neviděl. Dokážu si sice představit situace, kdy by se něco takového mělo použít, ale na druhou stranu musíme předpokládat, že do Rady budou zvoleni aspoň trochu rozumní lidi. Jinak bychom museli mít velmi dlouhé stanovy, které by se snažily řešit každou eventualitu, a stejně bychom na všechny nepřišli. --Packa 22:35, 20 June 2007 (UTC)

12, 13[edit]

Navrhuji vypustit

  • "nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění"
    • Obecně nerozumím proč opisovat do stanov, co stanoví zákon. Pokud už je nutné opisovat, tak spíš obsahově prázdným dovětkem "nebo v zákonem stanovených případech". AFAIK není jasné, jestli s novým občanským zákoníkem pravomoci při registraci/rozpouštění sdružení zůstanou MVČR, nebo to bude nějak jinak. (To je obecný problém opisování zákonů - když se zákon změní, buď budeme muset stanovy měnit, nebo v nich budou blbosti.)
  • "V případě zániku sdružení se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností."
    • Proč si na sebe plést bič v podobě přihlášení se k povinnostem obchodního zákoníku, ještě s nejasností jaká je přiměřená aplikace na sdružení? Navrhuji nahradit "Valná hromada zároveň rozhodne o způsobu likvidace sdružení."
  • Odstranit: "Sdružení vzniká dnem registrace provedené Ministerstvem vnitra ČR, tímto dnem nabývají Stanovy účinnosti. Stanovy byly schváleny Valnou hromadou na ustavujícím jednání v ... dne ...." - že sdružení vzniká dnem registrace stanoví zákon, je to zbytečné opakovat. Že "Stanovy byly schváleny Valnou hromadou na ustavujícím jednání..." je logicky zajímavá konstrukce narážející na problém "co bylo dřív". Stanovy budou platit od okamžiku registrace sdružení, a to i kdyby je náhodou VH neschválila - až do schválení nových. Nové stanovy by pak opět putovaly na ministerstvo. Věta IMO má smysl u nových stanov, které přijalo už existující sdružení, proto se v mnoha stanovách vyskytuje, ale zde je pouze matoucí.

--Wikimol 09:16, 20 June 2007 (UTC)

Vznik[edit]

Egg: "tohle se netýká obsahu Stanov a je to jen odkaz na správné místo, ergo to odstraňuji)". Jak to, že ne? Vždyť o tom píše i Wikimol. Nemohli by být v PV kompetentnější lidé? Zacheus TalkContributionsEdit counter 14:29, 11 July 2007 (UTC)

Vaše poznámka se týká postupu při schvalování stanov a zakládání sdružení. Nenapsal jste v ní nic konkrétního k obsahu stanov. --Egg 14:48, 11 July 2007 (UTC)

Má poznámka se obsahem týkala navrhovaného čl. 13. Zacheus TalkContributionsEdit counter 07:08, 12 July 2007 (UTC)


Nový člen?[edit]

Vím že sdružení ještě neexistuje, přesto již máte seznam zájemců o členství. Také bych měl zájem... --Michalli 19:08, 3 August 2007 (UTC)

Fajn, připsal jsem vás. Za novináře v našich řadách budeme rádi. Ovšem přípravy během prázdnin a dovolených trochu váznou. --Egg 09:36, 4 August 2007 (UTC)