Talk:Wikimedia Sverige/Stadgar

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Sverige
Den här mallen är till för att redigeringar av sidan ska komma med på vår egen
Senaste ändringarna

Reservation för vilka som kan bli medlemmar[edit]

Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer, som vill bli medlemmar; Wikimedia Sverige riktar sig främst till de i Sverige boende, men välkomnar även personer bosatta utom landet.

Delen med ...som vill bli medlemmar; Wikimedia Sverige riktar sig främst till de i Sverige boende, men välkomnar även personer bosatta utom landet kan strykas om det inte finns särskilda argument för att ha det kvar.

  1. ..som vill bli medlemmar. Kommer någon att gå med som inte vill vara med?
  2. Wikimedia Sverige riktar sig främst till de i Sverige boende, men välkomnar även personer bosatta utom landet. Det känns som en brasklapp, ungefär du är välkommen att bli medlem, men helst bör du bo i Sverige. Varför denna reservation?

//StefanB 15:27, 29 August 2007 (UTC)

Medlemsavgift[edit]

Medlemsavgift/er fastställes av årsmötet, och skall vara över 0 kronor. och skall vara över 0 kronor kan strykas om det inte finns särskilda argument. Medlemsavgifter är väl alltid över 0 kronor? //StefanB 15:42, 29 August 2007 (UTC)

Nu är det ändrat till 50 öre. Inte mycket bättre och jag förstår inte varför en förening inte ska kunna besluta om ett avgiftsfritt år. //StefanB 19:27, 29 August 2007 (UTC)

Årsmöte[edit]

Mötet skall hållas på en plats dit det är lätt att ta sig för majoriteten av föreningens medlemmar.

Ska det specificeras i stadgarna? Är det inte styrelsens uppgift att besluta var årsmötet ska hållas?

Valbar till styrelsen är medlem, som rår över sig själv och sin egendom. Valbar som revisor är myndig välfrejdad person, som ej är släkt med någon ledamot av, eller har nära anknytning till någon i, styrelsen.

Det borde gå att formulera på snyggare svenska så att innebörden av det framgår tydligt, det vill säga nuvarande formulering är svår att förstå. //StefanB 15:56, 29 August 2007 (UTC)

Vill vi undvika att någon kuppar mötet så ska det hållas på ett lättillgängligt ställe, och inte där styrelsen vill (annars kanske styrelsen säger Svalbard, åker dit, och tar över)./Mannen av börd 18:26, 30 August 2007 (UTC)

Årsmöte skall hållas på den ort styrelsen har sitt säte. Detta måste specifieras i stadgarna.

Det finns inga "måste" och "skall" beträffande dessa frågor./213.80.107.7 12:54, 11 October 2007 (UTC)
Instämmer med den oinlogagde här ovan, det är mycket vanligt att föreningar av olika slag håller årsmöten och stämmor på olika platser varje år. --MiCkEdb 17:43, 11 October 2007 (UTC)

English Translation[edit]

I have finished the copyedit of the translation. Maybe I went too far in fixing the English - please check the two documents carefully. You may wish to change the by-laws in Swedish to conform with the English. I did my best to make sure the by-laws are clear and easy to understand, which sometimes meant adding or deleting sentences or phrases. If you have any questions, please contact me by leaving a message on my talk page on the English Wikipedia. Let me know if I can help in any other way. Cbdorsett 06:40, 4 September 2007 (UTC)

Föreningens upplösande[edit]

§12 om att föreningens medel går till Wikimedia känns lite konstig för mig. Det vore mer rimligt att det avslutande årsmötet borde avgöra vad föreningens medel ska gå till. Det borde inte vara de som grundat föreningen som ska avgöra vad pengarna ska gå till, utan de som vid upplösandet är aktiva. Visst, det kan ändras i framtiden, men det känns dumt för mig i alla fall.

Den formuleringen har slunkit med lite oreflekterat från en tidig version av stadgarna, så fullt möjligt den punkten kan vara värd se över. Om du har ett förslag på en annan formulering skriv den gärna här så vi kan diskutera den inför årsmötet. Ett alternativ är annars att föreslå att den kommande styrelsen får i uppdrag se över denna paragraf för att återkomma med ev ny formulering till årsmötet i mars 2008. Anders Wennersten 06:00, 13 October 2007 (UTC)