Template:Community Wishlist Survey/Resources/Cards/sat

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Template:Community Wishlist Survey/Resources/Cards and the translation is 100% complete.
ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮᱢ ᱜᱚᱲᱚ ᱞᱮᱭᱟ
ᱟᱢ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱪᱟᱞ ᱟᱨ ᱵᱷᱳᱴ ᱮᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱮᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ
ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱴᱤᱯᱥ ᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱮᱢ ᱨᱮᱭ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱢᱟ
ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ
ᱟᱞᱮ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱮ
ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱟᱞᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ
ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ