Training modules/Dealing with online harassment/slides/closing-non-actionable-reports/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Other languages:
العربية • ‎বাংলা • ‎English • ‎español • ‎עברית • ‎हिन्दी • ‎Nederlands • ‎polski • ‎svenska

Att avsluta fall: avsluta rapporter där åtgärder inte vidtagits

Även i ett fall där du och ditt team inte vidtar någon åtgärd, finns det vissa steg du behöver följa när du avslutar ett fall.

Först behöver du meddela den drabbade om resultatet av din undersökning. Kom ihåg att vara [$länk1 empatisk] och erbjud den drabbade ytterligare resurser till hjälp om sådana finns. Du kanske vill berätta lite om varför det inte vidtogs några åtgärder, men var inte för ingående: det är sällan en bra idé att ge för detaljerad information om huruvida du personligen trodde på rapporten eller om det saknades bevis.

Efter detta kan du meddela personen som är föremål för rapporten. Om detta är nödvändigt beror på situationen: hade rapporten uppenbarligen fel och du avslutade den efter en snabb genomgång utan att behöva göra en fullständig undersökning? I så fall vet kanske inte ens föremålet för rapporten att ett klagomål har gjorts och kommer att bli överraskad att höra från dig. Å andra sidan, gjorde du en fullständig undersökning, inklusive talade med föremålet för rapporten om och/eller vittnen om att fallet fanns? I så fall, är du skyldig att låta föremålet för rapporten veta att fallet är avslutat och vad beslutet är.