Training modules/Dealing with online harassment/slides/wwyd-closing-a-non-actionable-case/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Other languages:
العربية • ‎বাংলা • ‎English • ‎español • ‎עברית • ‎हिन्दी • ‎Nederlands • ‎polski • ‎svenska

Hur skulle du göra?: att avsluta ett fall där åtgärder inte vidtagits

This module will periodically present you with "what would you do?" scenarios - hypothetical accounts of difficult situations. The goal in these sections is not to test whether you arrive at an objectively "correct" single answer, but rather to give you a chance to think about the different types of situations you may encounter, and the many issues and decision points that affect any eventual outcome you settle on.

Ditt team har precis avslutat en diskussion om ett fall där ni inte kunde enas om bevisen visade att användare B är personen som genomförde en trakasseringskampanj mot användare A. Några av teammedlemmarna är övertygade och andra fortsätter att vara skeptiska. Låsta i detta läge som en grupp ska ni därför inte vidta någon åtgärd. Du ansvarar för att meddelade de inblandade parterna om att fallet har avslutats utan att någon åtgärd vidtagits och du skriver till användare A och förklarar att trots att du förstår hans/hennes oro, kommer ditt team inte att kunna vidta någon/några åtgärder mot användare B. Du ger förslag på några stödorganisationer som kanske kan hjälpa användare A att hantera situationen.

Användare A besvarar ditt meddelande och skriver att hen inte håller med om beslutet i fallet och kommer med följande synpunkter:

  1. Ber dig att förklara vilket/vilka bevis ditt team inte trodde på
  2. Föreslår att eftersom majoriteten av ditt team inte är en del av den marginaliserade gruppen A ingår i, så kan ditt team ha en felaktig uppfattning om beviset/bevisen

Användare A vill att, särskilt med tanke på punkt 2, ditt team antingen omprövar beviset/bevisen eller lämnar över fallet till något annat, mer kvalificerat team, för utvärdering. Hen tillägger att om ditt team inte kan hantera situationer som hens, kan hen bli tvungen att trycka på genom en offentlig kommentar.

Om du var i denna situation … hur skulle du göra? [$länk1 Skriv dina synpunkter här].