Jump to content

Codi Universal de Conducta/Registre de canvis de la ratificació de la Junta

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Board ratification change log and the translation is 100% complete.
Codi Universal de Conducta


A continuació es detallen les revisions fetes al Codi Universal de Conducta per la Junta Directiva durant el procés de ratificació. Aquests canvis es van fer per augmentar la claredat o reforçar els conceptes inclosos en l'esborrany del codi presentat el 13 d'octubre de 2020.

Canvi Justificació
Preàmbul/"Per què tenim..."
Afegit: "Ens comprometem a garantir que segueixi sent així, fins i tot adoptant aquest Codi de Conducta i revisant les actualitzacions segons sigui necessari". La Junta té la intenció d'expressar amb fermesa aquest compromís i es compromet a facilitar les futures revisions.
Canviat: "S'aplica a tots els col·laboradors i participants en la seva interacció amb tots els contribuents i participants, sense distinció basada en l'edat, discapacitats mentals o físiques, aparença física, contextos nacionals, religiosos, ètnics i culturals, casta, classe social, riquesa, fluïdesa lingüística, orientació sexual, identitat de gènere, sexe o camp professional. Tampoc distingirem segons la posició, les habilitats o els èxits en els projectes o en el moment Wikimedia." → "S'aplica a tots els col·laboradors i participants en la seva interacció amb tots els contribuents i participants, sense expectatives basades en l'edat, discapacitats mentals o físiques, aparença física, contextos nacionals, religiosos, ètnics i culturals, casta, classe social, fluïdesa lingüística, orientació sexual, identitat de gènere, sexe o camp professional. Tampoc farem excepcions basades en la posició, les habilitats o els èxits en els projectes o en el moment Wikimedia." Aclarir un punt de confusió al voltant de l'ús del terme "distingir".
2.1: Respecte mutu
Canviat: "Escolta i intenta comprendre el que els wikimedistes de diferents orígens han de dir-te." → "Escolta i intenta comprendre el que els wikimedistes de diferents orígens volen dir-te." Correcció per claredat
Afegit: "Tots els wikimedistes haurien d'assumir, llevat que hi hagi evidència del contrari, que els altres hi són per millorar col·laborativament els projectes, però això no s'ha d'utilitzar per justificar declaracions amb un impacte perjudicial." Es pot utilitzar "Assumeix bona fe" per justificar un mal comportament. Volem aclarir que es pot abusar d'aquest concepte.
Afegit: "Durant les reunions presencials, donarem la benvinguda a totes les persones i serem conscients i respectuosos de les preferències, límits, sensibilitats, tradicions i requeriments dels altres." Els límits són importants específicament en contextos físics
3.1 Assetjament
Canviat: "El comportament es pot considerar assetjament si va més enllà del que es podria esperar que toleraria una persona raonable (tenint en compte el context cultural i les expectatives de les persones implicades)." → "El comportament es pot considerar assetjament si va més enllà del que es podria esperar que toleraria una persona raonable en un entorn intercultural global." Destacar que en els projectes internacionals, les pràctiques locals no haurien d'anul·lar una línia de base intercultural per al comportament.
Canviat: "En alguns casos, la burla repetida, el sarcasme o l'agressió poden constituir conjuntament insults, fins i tot si les declaracions individuals no ho són" → "En alguns casos, la burla repetida, el sarcasme o l'agressió constitueixen conjuntament insults, fins i tot si les declaracions individuals no ho són" Correcció per claredat
Canviat: "(Els termes "raça" i "ètnia" s'inclouen aquí com a formes prohibides de distingir les persones. El moviment Wikimedia no recolza aquests termes com a distincions significatives entre les persones i creu que no s'han d'utilitzar fora de prohibir-los com a base d'atacs personals)." → "(el moviment Wikimedia no dóna suport a la "raça" i l'"ètnia" com a distincions significatives entre les persones. La seva inclusió aquí és per assenyalar que el seu ús està prohibit contra els altres com a base per a atacs personals.)" Correcció per claredat
Afegit: "i pot incloure contactar amb llocs de treball o amics i familiars en un esforç per intimidar-los o avergonyir-los" [a la definició d'assetjament] Destacar que aquest comportament no és acceptable perquè sabem que s'ha utilitzat com a forma d'atac en el passat.
Afegit: "o en situacions on el consentiment no pot ser comunicat" [a l'assetjament sexual] No es pot assumir el consentiment clarificat.
Canviat: "Persecució (Hounding): seguir una persona en un projecte o projectes i criticar repetidament el seu treball satisfactori principalment amb la intenció de disgustar-la o desanimar-la. Si els problemes continuen després dels esforços per comunicar-se i educar-se, les comunitats podrien haver d'abordar-ho, però no mitjançant la revisió d'un individu" → "Persecució (Hounding): seguir una persona en un projecte o projectes i criticar repetidament el seu treball principalment amb la intenció de disgustar-la o desanimar-la. Si els problemes continuen després dels esforços per comunicar-se i educar-se, les comunitats podrien haver d'abordar-ho mitjançant els processos comunitaris establerts." La Junta reconeix que els voluntaris tenen un paper fonamental per assegurar-se que la gent contribueix de manera constructiva als llocs. Volem tenir clar que perseguir persones fins i tot per errors no és un comportament adequat. En conseqüència, adoptem com a norma mínima que després dels esforços inicials per corregir i educar els usuaris, la responsabilitat d'abordar els problemes hauria de passar dels processos individuals a la comunitat.
3.3 Vandalisme de contingut i abús dels projectes
Canviat: "L'addició gratuïta, injustificada i descontextualitzada de símbols, imatges o qualsevol tipus de contingut amb la intenció d'intimidar o perjudicar els altres (o d'imposar un esquema arbitrari al contingut)." → "L'ús de símbols, imatges, categories, etiquetes o altres tipus de contingut que siguin intimidatoris o perjudicials per a altres persones fora del context de l'ús enciclopèdic i informatiu. Això inclou la imposició d'esquemes sobre el contingut destinat a marginar o ostracitzar." El llenguatge no era clar, especialment per als parlants no nadius de l'anglès. La intenció era aclarir però conservar la preocupació central.
3.1 Assetjament
Esborrat: (Nota: el moviment de Wikimedia no avala la "raça" i l'"ètnia" com a distincions significatives entre les persones. La seva inclusió aquí és per marcar que està prohibit utilitzar-los contra altres com a base per a atacs personals.)" El lèxic va crear problemes d'equitat a la nostra comunitat i no va complir els propòsits previstos de donar suport a una seguretat i un entorn inclusiu Després de revisar el sentiment de la comunitat sobre aquesta nota a la discussió comunitàries i altres llocs, la Junta Directiva ha resolut que s'eliminés del Codi Universal de Conducta.