Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Election/2024/Announcement – call for candidates/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Zpráva o ratifikaci Charty Koordinačního výboru pro Univerzální kodex chování a výzva ke kandidatuře do Výboru byly zveřejněny

Tuto zprávu můžete najít přeloženou do dalších jazyků na Meta-wiki. Please help translate to your language

Dobrý den,

dnes se na vás obracím se dvěma důležitými informacemi. Zaprvé, už nyní si můžete pčečíst zprávu o ratifikaci Charty Koordinačního výboru pro Univerzální kodex chování. Zadruhé, výzva k podávání kandidatur do Koordinačního výboru je otevřena od teď, až do 1. dubna 2024.

Koordinační výbor pro Všeobecný kodex chování je globální skupina zajišťující rovné prosazování Kodexu. Zveme členy komunit ke kandidatuře do Výboru. Pro více informací o jeho fungování navštivte Chartu Výboru.

Podle Charty má Koordinační výbor 16 míst: Osm členů je voleno z řad celé komunity. Zbývajících osm míst bude zvoleno na základě regionálního rozdělení, tak aby reprezentovalo rozmanitost hnutí.

Více informací a možnost podat svou kandidaturu najdete na Meta-wiki.

Jménem projektového týmu UCoC,