Jump to content

Bộ Quy tắc Ứng xử Chung/Ủy ban Điều phối/Bầu cử/2024/Thông báo – kêu gọi ứng viên

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Hiện đã có báo cáo về việc phê chuẩn Điều lệ U4C và Lời kêu gọi ứng viên của U4C

Bạn có thể tìm thấy các phiên bản ngôn ngữ khác của thông báo này tại Meta-Wiki. Please help translate to your language

Xin chào tất cả,

Hôm nay tôi viết thư cho bạn với hai thông tin quan trọng. Đầu tiên, báo cáo về các nhận xét từ việc phê chuẩn Điều lệ của Ủy ban điều phối Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (U4C) hiện đã có sẵn. Thứ hai, thời gian kêu gọi ứng viên cho U4C bắt đầu ngay bây giờ cho đến hết ngày 1 tháng 4 năm 2024.

Ủy ban điều phối Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (Universal Code of Conduct Coordinating Committee – U4C) là một nhóm toàn cầu chuyên để triển khai UCoC một cách công bằng và nhất quán. Các thành viên cộng đồng được mời nộp đơn đăng ký U4C. Để biết thêm thông tin và trách nhiệm của U4C, vui lòng xem Điều lệ của U4C.

Theo điều lệ, có 16 ghế tại U4C: 8 ghế dành cho cộng đồng nói chung và 8 ghế khu vực để đảm bảo U4C đại diện cho sự đa dạng của dự án.

Đọc thêm thông tin và gửi đơn đăng ký của bạn tại Meta-wiki.

Thay mặt nhóm dự án UCoC,