Paragamit:Elitre (WMF)/Inisyatibong pagpadakol

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page User:Elitre (WMF)/Boost initiative and the translation is 100% complete.

Translators: please note that message documentation (that is, "instructions") is available for some of the following units. Please allow a few seconds for it to load when you enter the translation interface.

Pagpakarhay kan tabang pagpalis para sa Wikipedyang Bikol

Nagin matriumpo an tool para sa Pampalis Laog sa pagtabang sa proseso kan pagpalis para sa dakol na mga komunidad nin Wikipedya, asin boot ming makipagtabangan sa mga paraambag kan Wikipedyang Bikol sa sarong inisyatibo tanganing mapakarhay an tool na ini base sa saimong partikular na mga kaipohan.

Pinapadali kan Pampalis Laog an paggibo kan mga artikulo sa Wikipedya sa paagi kan pagpalis kan laog kaini sa iba pang mga tataramon. Nagamit na ini tanganing makamukna nin labi sa kabangang milyon na artikulo. Dugang pa, minatao an tool na ini nin mekanismo tanganing makaagda sa pagmukna nin marahay na kalidad nin laog, pinupugolan kaini an pagpublikar kan saradit na pagliwat nin mga programang pagpalis. Sa pangkagabsan, ipinapahiling sa samong analisis na an mga nahimong pagpalis daing gayo napupura kompara sa mga pinonan kaidto sa poon na mga artikulo.

Naggamit na an mga paraambag kan Wikipedyang Bikol nin Pampalis Laog tanganing makagibo nin haros 500 na artikulo. Huli kan pagkadakula kan komunidad nin mga paraambag, nagtutubod kami na igwa nin potensyal na magamit an pagpalis tanganing makagibo pa nin dakol na mga artikulo, makapahiwas kan mga eksistido na, asin makaagda nin mga bagong paraambag na makakanood na maghaman nin igwang pakinabang na mga pagliwat. Makakatabang sa komunidad an pagpalis tanganing mapadikit kaini an agwat nin tataramon o language gap sa ibang mga tataramon asin mapatalubo an bilang kan mga paraambag nin padagos-dagos. Tanganing mautob an kamawotan na ini, boot ming makipagtabangan saimo na:

  • Gibohon na nahihiling an Pampalis Laog sa Wikipedyang Bikol. Siring kan pagkaag sa default kan tool na ini, pagpahiling kan tool sa angay na lugar, ipahiling an mga importanteng agwat nin laog, asin iangay an proseso tanganing makua an mga kaipuhan kan komunidad. Sa paaging ini, dakol na mga paraambag an makakanumpong kan importanteng laog na ipapalis.
  • Palangkawon an sakop kan laog para sa mga eksistidong artikulo. Aramon an mga ideya tanganing mapahiwas an mga eksistidong artikulo sa paagi kan pagpalis kan mga bagong seksyon kaini. Mapapahiwas ini kan mga paraambag huli kan mga bagong aspeto tanganing matukar an ulayon nin detalyado.
  • Suportaran an pagpalis sa dakol pang mga device. Tabangan an pagpalis gamit an mobile devices tanganing makatao nin dakol na oportunidad para sa pag-ambag gamit an ano man na device, na makakapabali sa mga bagong paraambag.

Boot ming ihiras sa komunidad an samong kamawotan sa poon pa sana. An mga detalye para sa sunod na mga lakdang bibilogon bilang parte kaining kolaborasyon sa komunidad, asin mawot mi man na poonan an sarong proseso nin pagsaligsig tanganing urog pang maintindihan an mga pangangaipo kan komunidad.

Bilang inot na lakdang, interesado kami na madangog an saimong nasasaboot dapit sa minasunod:

  • Positibo daw an ideya kan pagpakarhay kan tabang pagpalis sa mga paaging iniladawan sa itaas bilang paagi nin padagos na pagpatalubo kan Wikipedyang Bikol?
  • Igwa ka nin nilalaoman na mga problema na kaipohan simbagon?

Pakiulay na ipaisi sana tabi kami kan saimong nasasaboot dapit sa propwestong inisyatibo asin ihiras an saimong komento digdi sa urulay.

Boot ming madangog gikan saimo

Tara User:Elitre (WMF)/Boost initiative/bcl,

Naghahaman an Language team nin sarong bagong inisyatibo tanganing mapahiwas an gamit kan pagpalis tanganing makatabang sa komunidad nin Wikipedyang Bikol asin iba pa tanganing magtalubo. Mahalaga an saimong komento sa samo nin huli ta nakapag-ambag ka na nin dakol na pagpalis gamit an tool na pampalis Laog. Magbali ka tabi sa urulay sa pahina kan saimong lokal na komunidad o sa pahina nin urulay kan proyekto sa mediawiki.org, asin ibugtak an saimong nasasaboot. Mabalos! Gikan sa Language team.