Wikimedia Blog/Drafts/Wikiexpedtion by train

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

English:

Wikiexpedition by train in Poland[edit]

A Polish national railways class EU07

Wikimedia Polska, the Polish Wikimedia Chapter, is about to organize a Railways Expedition in collaboration with the Polish Railways Company. The photography expedition is devoted to train infrastructure in Poland and will give participants unprecedented access to sites they wouldn't otherwise see so closely.

Polish Railways has offered the opportunity to train volunteer Wikipedians to navigate the railway premises, after which they will receive ID cards entitling them to enter and photograph objects normally inaccessible to the public. Polish Railways will provide us with free monthly railway tickets for all participants and special passes to legally enter and photograph rail tracks, workshops, rail yards, cargo railway stations and museums belonging to Polish Railways. Wikimedia Polska will cover costs of accommodation and food.

We are looking for people interested in this form of Wikiexpedition. We want to form 2-3 person teams, with a Polish speaking leaders and participants from other countries. We'd like to underscore the fact that you will not need to speak Polish to participate; we're happy to help you navigate the language. Teams would be moving independently, both in terms of time and location. We think it would be useful to organize several teams who could work in different areas of Poland. The Wikiexpedtion will take place this summer, sometime between June and September, 2013.

If you want to join railways expedition just add yourself to the list on Wikimedia Polska wiki: [1]. Basically, the only requirements are that you a) have an obsession with trains and railways, and b) that you are excited to spend around a week (or more) traveling in slow trains that stop at all manner of tiny stations around Poland.

Tomas Ganicz, Wikimedia Polska

Wikiekspedycja kolejowa[edit]

Wikimedia Polska organizuje wikiekspedycję kolejową we współpracy z PKP. Wyprawa ta ma na celu wykonanie dokumentacji fotograficznej dworców, składów kolejowych i infrastruktury kolejowej w Polsce.

PKP zaoferowało możliwość przeszkolenia chętnych Wikipedystów z poruszania się po terenach kolejowych, po którym dostaną oni legitymacje uprawniające do wchodzenia i fotografowania obiektów normalnie niedostępnych publicznie. Zainteresowane osoby otrzymają też darmowy bilet kolejowy open na okres 1 miesiąca. Wikimedia Polska funduje uczestnikom wyżywienie i nocleg w trakcie trwania ekspedycji.

W związku z tym szukamy ludzi zainteresowanych taką formą Wikiekspedycji. Zespoły kolejowe poruszałby się niezależnie od siebie, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i miejsce. Rozważamy 2-3 międzynarodowe zespoły składające się z 2-3 osób, które mogłyby działać w różnych obszarach Polski. Polscy uczestnicy wspieraliby językowo zagranicznych, stąd przynajmniej jedna osoba w zespole powinna mówić po polsku i angielsku. Wikiekspdycja odbyłaby się w okresie lipiec-wrzesień 2013.

Jeśli chcesz dołączyć do ekspedycji kolejowej dopisz się na wiki Wikimedia Polska [2]. Od kandydatów oczekujemy jedynie aby: a) byli fascynatami kolejnictwa, b) byli gotowi poświęcić ok tygodnia (lub więcej) na podróżowanie lokalnymi pociągami.

Tomas Ganicz, Wikimedia Polska


Wikiexpedición por tren en Polonia[edit]

Wikimedia Polska, el capítulo polaco de Wikimedia, está organizando una expedición ferroviaria en colaboración con la Compañia de Ferrocarriles Nacionales Polacos. La expedición fotográfica está dedicada a la infraestructura ferroviaria de Polonia y permitirá a los participantes un acceso sin precedentes a sitios que de otro modo no podrían ver tan de cerca.

La Compañía Polaca de Ferrocarriles ha ofrecido a wikipedistas voluntarios la oportunidad de entrenarse en las instalaciones ferroviarias, después de lo cual recibirán una credencial que les permitirá entrar y fotografiar lugares y objetos que normalmente son inaccesibles para el público. La Compañía entregará boletos de tren mensuales para todos los participantes de forma gratuita y pases especiales que les permitirá tener acceso de manera legal y fotografiar vías, talleres, estaciones de carga y museos pertenecientes a la Compañía de Ferrocarriles. Wikimedia Polonia cubrirá los costos de alojamiento y comida.

Estamos buscando gente interesada en esta clase de expedición. Queremos formar equipos de 2 a 3 personas, incluyendo un líder que hable polaco y participantes de otros países. Nos gustaría destacar que no necesita hablar polaco para participar; estaremos encantados de ayudarle con el idioma. Los equipos se moverán independientemente, tanto en términos de tiempo y lugar. Pensamos que sería útil organizar varios equipos que podrían trabajar en diferentes regiones de Polonia. La Wikiexpedición se llevará a cabo este verano, entre junio y septiembre de 2013.

Si deseas unirte a la expedición ferroviaria sólo agrega tu nombre a la lista en la página wiki de Wikimedia Polska: [3]. Básicamente, los únicos requisitos son a) estar obsesionado con los trenes y los ferrocarriles, y b) estar emocionado de pasar una semana (o más) viajando en trenes lentos que paran en todo tipo de estaciones pequeñas alrededor de Polonia.

Tomas Ganicz, Wikimedia Polska

Traducción por Justin Duranboger