Wikimedia CEE Spring 2019/Structure/North Macedonia

Meta проектыннан

Article lists for North Macedonia[үзгәртү]

a. Culture

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Диалекты македонского языка + + + + + + + + + + 10 Q2352459 1
2 Галичницкая свадьба + + + + + + + + + + 10 Q12750093 5 +
3 Македонистика + + + + + + + + + + 10 Q2568190 5 +
4 Македонские названия месяцев + + + + + + + 7 Q3408631 2 +
5 Государственный архив Республики Македония View on maps + + + + + + + + + 9 Q495822 13 +
6 Список флагов Северной Македонии + + + + + + + + 8 Q3403122 2 +
7 Список часовых башен Республики Македонии + + + + + 5 Q1864650 2 +
8 Debar Art School + + + 3 Q12908270 2
9 Macedonian National Opera and Ballet View on maps + + + + 4 Q324466 10 +
10 Список памятников Народно-освободительной войны Югославии в Северной Македонии + + + + + + + + + 9 Q3081365 2 +
Σ → Autolist→ map gallery 7 4 0 1 1 1 8 0 2 0 2 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 10 0 0 3 0 0 8 0 0 0 1 5 2 0 8 0 75 avg: 8\2\20% 44 Wikimedia Commons


b. Nature / Geography

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Алшар View on maps + + + + + + + + 8 Q1248582 8 +
2 Jakupica Glacier View on maps + + + + + + 6 Q42952839 6 +
3 Врело (пещералар) View on maps + + + + + + + + + 9 Q12905663 8 +
4 Дувало View on maps + + + + + + + + + + 10 Q5317613 7 +
5 Mariovo + + + + + + + + 8 Q3041236 4 +
6 Duf Falls View on maps + + + + + + + + 8 Q5312295 5 +
7 Katlanovo Swamp View on maps + + + 3 Q12907020 10 +
8 Pelister's Eyes View on maps + + + + + + + 7 Q3398697 5 +
9 Sportski kompleks Biljanini izvori + + + + 4 Q61119902 3 +
10 Pešna Cave View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q20569785 6 +
Σ → Autolist→ map gallery 6 3 1 1 1 2 6 0 0 0 2 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 10 0 1 5 1 0 3 0 0 1 0 5 1 0 8 0 74 avg: 7\2\19% 62 Wikimedia Commons


c. Architecture

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 ГЭС Козяк View on maps + + + + + + + + + + 10 Q15440116 10 +
2 Крал Кызы төрбәсе View on maps + + + + + + + + + 9 Q12911113 7 +
3 Кочанские башни View on maps + + + + + + + + + 9 Q6435476 7 +
4 Matejče Monastery View on maps + + + + + + + + 8 Q12297291 8 +
5 Могила непобеждённых View on maps + + + + + + + + + 9 Q3400797 8 +
6 Ресенский дворец View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q3133611 8 +
7 Крал Кызы төрбәсе View on maps + + + + + + + + + 9 Q12911113 7 +
8 Даут паша хамам View on maps + + + + + + + + + 9 Q1283985 7 +
9 Rajčica Monastery View on maps + + + 3 Q2687921 11 +
10 Stone Bridge (Zoviḱ) View on maps + + + 3 Q20569559 7 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 7 7 3 0 1 0 9 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 10 0 0 1 1 0 6 1 0 2 2 5 7 2 8 0 80 avg: 8\2\21% 80 Wikimedia Commons


d. Society

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Конопля в Северной Македонии + + + + + + + + 8 Q27899377 2
2 История евреев в Северной Македонии + + + + + + + + 8 Q3409789 3 +
3 NUTS Северной Македонии + + + + + + + + 8 Q736544 4
4 Телефонный план нумерации Северной Македонии + + + + + + + + 8 Q12909617 4
5 католицизм в Северной Македонии + + + + + + + + + 9 Q3402879 4 +
6 История евреев Битолы + + + + + + + 7 Q5869703 1 +
7 Нападение боевиков на Куманово + + + + + + + + + 9 Q19886853 6 +
8 День Македонского восстания 1941 года + + + + + + + + 8 Q3408971 4 +
9 Женский антифашистский фронт Македонии + + + + + + + + + + + + 12 Q8030819 2
10 Македония пучтысы + + + + + + + + + 9 Q3209396 5 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 2 3 1 3 0 3 0 1 0 4 7 0 1 1 0 3 0 0 0 0 2 10 0 1 1 0 0 10 1 0 1 3 6 3 0 9 0 86 avg: 9\2\23% 35 Wikimedia Commons


e. Sports

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Охридский плавательный марафон + + + + + 5 Q7081151 1
2 Спортивный центр «Яне Санданский» View on maps + + + + + + + + 8 Q6152715 10 +
3 Скопский марафон + + + + + + + + + + 10 Q7536292 6
4 Кометал Гёрче Петров + + + + + + + + + + 10 Q3124774 5
5 Македония на Паралимпийских играх + + + + + 5 Q622187 4 +
6 Вардар + + + + + + + + 8 Q8083586 6
7 Дарио Ивановски (b. 1997) + + + + + + + + + + 10 Q30323666 9 +
8 Список знаменосцев Македонии на Олимпийских играх + + + + + + + + + + 10 Q6620377 2
9 mountain huts in Macedonia + + 2 Q12909592 2
10 Macedonian Handball Federation + + + 3 Q6723125 5
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 9 1 2 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 1 10 0 2 5 3 0 8 0 1 1 0 1 4 0 7 0 71 avg: 7\2\19% 50 Wikimedia Commons


f. Politics

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 внешняя политика Северной Македонии + + + + + + 6 Q2534041 1 +
2 Список дипломатических миссий в Северной Македонии + + + + + + + + 8 Q12910518 3
3 Вступление Северной Македонии в НАТО + + + + 4 Q4672517 4 +
4 Пржинское соглашение + + + + + + + 7 Q22079600 0
5 Преспанское соглашение + + + + + + + + + + + + 12 Q55153903 13 +
6 Конституционный суд Северной Македонии View on maps + + + + + + 6 Q2348239 10 +
7 Государственное устройство Республики Северной Македонии + + + + + + + + 8 Q1343342 6 +
8 Список дипломатических миссий Республики Македонии + + + + + + + + + 9 Q2635941 4 +
9 Дело мисс Стоун + + + + + + + 7 Q3401453 1 +
10 Референдум в Македонии + + + + + + + + + 9 Q55640952 6 +
Σ → Autolist→ map gallery 8 3 0 0 1 1 7 0 1 0 4 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 3 1 0 8 2 1 1 5 2 3 0 8 0 76 avg: 8\2\20% 48 Wikimedia Commons


g. History

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Восстание Карпоша + + + + + + + + + + + 11 Q26709211 3
2 Македонский гусарский полк + + + + + + + + + 9 Q12908292 3 +
3 Народно-освободительная борьба в Македонии + + + + + + + + + 9 Q172068 6 +
4 Беженцы гражданской войны в Греции + + + + + + + 7 Q7307676 1 +
5 Османская Македония + + + + + + + + + + + 11 Q7109947 0
6 македонизм + + + + + + + + + + + + 12 Q3407487 7
7 Меморандум о независимости Македонии (1913 год) + + + + + + + + 8 Q12908538 5 +
8 история Македонии + + + + + 5 Q3394802 1 +
9 Boatmen of Thessaloniki + + + + + + + + 8 Q757994 1 +
10 Меморандум о независимости Македонии (1913 год) + + + + + + + + 8 Q12908538 5 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 3 3 3 1 0 10 0 1 0 1 3 0 3 0 0 4 0 1 0 0 0 10 0 0 2 1 0 8 1 0 1 3 5 5 0 9 0 88 avg: 9\2\23% 32 Wikimedia Commons


h. Science and Technology

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Георги Ефремов (1932–2011) + + + + + + + + + 9 Q400052 17 +
2 Алкалоид + + + + + + + + + + 10 Q83537 7 +
3 Сотировский, Паскаль (1927–2003) + + + + + + + + 8 Q7142202 13 +
4 .мкд + + + + + + + + + + + 11 Q30085750 4
5 Македонская энциклопедия + + + + + + + + + 9 Q126608 6
6 Георги Константиновски (1930–2020) + + + + + + 6 Q3103758 15 +
7 Македонски Телеком + + + + + + + + 8 Q3280739 8 +
8 Университет информационных наук и технологий имени святого апостола Павла + + + + + + + + + + + 11 Q7894999 8
9 Таки Фити (b. 1950) + + + + + + + + + 9 Q2059956 13 +
10 Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Skopje View on maps + + 2 Q12909781 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 9 0 0 3 2 1 4 0 1 0 2 4 1 1 1 1 7 0 2 0 0 0 10 0 0 5 0 1 7 2 0 0 3 6 2 0 8 0 83 avg: 8\2\22% 99 Wikimedia Commons


i. Women

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Лина Джёрческа ♀ (b. 1994) + + + + + + + + + + 10 Q19802192 17 +
2 Сабина Тозия ♀ (1946–2021) + + + + + + + + 8 Q56647716 13 +
3 Васка Биджова-Гайдова ♀ (1924–2004) + + + + + + 6 Q24255633 10
4 Георгиева, Невена ♀ (1925–1942) + + + + + + + + + + 10 Q12288012 12 +
5 Nada Geshovska ♀ (1930–2003) + + + + + 5 Q12287601 8
6 Кондова-Зафировска, Тодорка ♀ (1926–2003) + + + + + + + + + 9 Q24255914 10
7 Елена Лагадинова ♀ (1930–2017) + + + + + + + + + + + 11 Q12279686 18 +
8 Блага Алексова ♀ (1922–2007) + + + + + + + + + + + 11 Q12905236 13 +
9 Теута Арифи ♀ (b. 1969) + + + + + + + + + 9 Q3403553 15 +
10 Гордана Силяновска-Давкова ♀ (b. 1953) + + + + + + + + + + 10 Q12277168 15 +
11 Стойна Вангеловска ♀ (b. 1965) + + + + + + + + + + 10 Q3973787 15
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 8 4 0 0 0 0 11 0 0 0 5 2 0 1 2 0 7 0 1 0 0 1 11 1 1 5 4 0 9 3 0 1 4 5 3 0 10 0 99 avg: 9\3\24% 146 Wikimedia Commons


k. People from CEE descent who were born/lived in Macedonia

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Виктория Лоба ♀ (b. 1988) + + + + + + + + + + + 11 Q12905559 11 +
2 Юлия Игоревна Николич ♀ (1983–2021) + + + + + + + + + 9 Q621387 14
3 Индира Кастратович ♀ (b. 1970) + + + + + + + 7 Q6025030 9
4 Лука Циндрич (b. 1993) + + + + + + + + 8 Q16218107 14 +
5 Арпад Штербик (b. 1979) + + + + + + + + + + + 11 Q443465 18 +
6 Тимур Анатольевич Дибиров (b. 1983) + + + + + + + + + 9 Q198511 16 +
7 Лино Червар (b. 1950) + + + + + + + + + + + 11 Q723176 14 +
8 Милка Бабович ♀ (1928–2020) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q12636953 23 +
9 Беятлы Яхья Кемаль (1884–1958) + + + + + + + + + + + 11 Q607246 18 +
10 Карпо Ачимович-Година (b. 1943) + + + + + + + + + 9 Q6373315 12 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 1 2 0 0 2 4 0 0 0 8 2 0 0 5 4 5 0 0 0 0 2 10 0 3 5 1 0 10 4 1 3 1 5 5 0 8 0 101 avg: 10\3\27% 149 Wikimedia Commons


l. Jews in Macedonia

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Հրեական գերեզմանոց (Սկոպյե) + + 2 Q20567252 0
2 Jewish Cemetery, Shtip View on maps + + + + 4 Q42902145 6 +
3 Еврејски гробишта (Струмица) + 1 Q20567261 0
4 Евреите во Стоби + 1 Q20567287 0
5 Bet Yaakov Synagogue View on maps + + + + 4 Q9348994 7 +
6 Еврейский квартал + + + + + 5 Q12906303 2 +
7 Jewish cemetery in Bitola View on maps + + 2 Q12906298 7 +
8 Евреите во Штип + 1 Q20567294 0
9 Батино, Рафаэл (1910–1942) + + + + + 5 Q20567978 9
10 Мемориальный центр холокоста для евреев Македонии View on maps + + + + + + 6 Q3333150 7 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 1 0 31 avg: 3\1\8% 38 Wikimedia Commons


Remark about Jews in North Macedonia
For articles about Jews in North Macedonia exists basic translations into English. Translations exists as separate subpages in my user space on Meta, and you can find them on following links: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9.

Article lists by country[үзгәртү]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Montenegro North Macedonia Poland Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatar Turkey Ukraine