Wikimedia Czech Republic/2012 Programme Plan/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Toto je návrh Plánu činnosti na rok 2012, který byl vypracován na základě materiálů zpracovaných během semináře OGDN a spolupráce naší rady. Má i svojí anglickou verzi. --Aktron 30. 12. 2011, 23:35 (UTC)

Hlavní priority[edit]

Hlavní priority Wikimedie Česká republika pro rok 2012 jsou následující:

 • Podporovat projekty nadace Wikimedia Foundation a rozšiřovat jejich obsah. Toho může být dosaženo především pomocí Mediagrantu. Mediagrant již ukázal hodnotné výsledky prostřednictvím svých početných projektů, kterých se mnozí z členů WMCZ či komunity okolo Wikipedie aktivně účastní. Obohatili jsme Commons tisíci nových a unikátních svobodných médií a hodláme v tom pokračovat.
 • Aktivity v prezentační a outreach oblasti jsou zaštítěny grantem s názvem Presentation & Outreach. Wikimedia Česká republika má bohaté zkušenosti s prezentováním projektů nadace Wikimedia na různých veletrzích (knižní veletrhy, konference Open Source etc). Navíc bychom rádi rozšířili naše aktivity v oblasti přednáškové činnosti - během roku 2011 jsme začali spolupracovat s různými univerzitami, či muzei (projekty Ambasadorství a GLAMu, oba finančně podporované grantem P&O). Tyto projekty jsou nové a schází jim zkušenosti, avšak rychle rostou a jsou slibné. Rádi bychom českou skupinu GLAM a Ambasadorství zapojily do mezinárodní spolupráce s dalšími pobočkami, především středoevropskými (německá, polská, maďarská, rakouská atp).

Náš rozpočet očekává podobný vývoj, jaký lze sledovat již v tom předešlém. Jak již bylo řečeno, klíčovými tématy jsou jak Mediagrant, tak i Presentation & Outreach. Nicméně, musíme také pokrýt naše náklady: platbu za domény, administraci, sídlo naší pobočky. Rozhodli jsme se přenechat naši účetní agendu profesionálovi, což znamená nezbytnost financování osoby, která bude ochotna tuto práci pro nás vykonávat. To nejen odlehčí naší Radě, ale také pomůže pokladníkovi i předsedovi. Jak již bylo zmíněno očekáváme, že se naše skupiny GLAM a Ambasadorství zapojí do mezinárodní spolupráce různých poboček, a tudíž bychom se rádi účastnili některých událostí mezinárodního charakteru.

Rozpočet je sestaven tak, aby byl si při vysoké míře podrobnosti uchoval také nezbytnou flexibilitu. Obsahuje také i aktivity financované grantem P&O a Mediagrantem. To sice lze sloučit do jediné pobočky, nicméně tak by nebyla podtrhnuta podstata obou grantů.


Wikimedia Česká republika momentálně stojí před těmito třemi úkoly:

 • Jak upevnit vazby mezi komunitou a pobočkou
 • Zajistit nové přispěvatele pro wikipedistickou komunitu
 • Iniciovat a případně rozšířit spolupráci s dalšími institucemi

První z těchto bodů může být vyřešen větší informovaností a otevřeností směrem ke komunitě, na druhý se soustředí aktivity grantu Presentation & Outreach a poslední zmíněný řeší činnosti "nové vlny", tzv. GLAMu a projektu Ambasadorství.

Seznam aktivit pro rok 2012[edit]

Konsolidované granty[edit]

Mediagrant[edit]

Popis: viz Wikimedia Czech Republic/Mediagrant

Řešitel: Oko Mediagrantu

Financování: Mediagrant

Očekávané náklady: 140 000 Kč

Další požadavky: Osoba placená za zpracovávání účtenek (tzv. Barel).

Cíle na rok 2012:

 • plně rozjet Mediagrant a všechny jeho součásti, ustálit fungování a zlepšovat zapojení veřejnosti do jeho fungování.
 • rozjeté proplácení
 • za rok 2012: 50 cest, 250 kvalitních titulních fotek pro články na Wikipedii, 2500 fotek celkově

Presentation & Outreach[edit]

Popis: viz Presentation and Outreach

Řešitel: Oko grantu Presentation & Outreach

Financování: Presentation and Outreach

Očekávané náklady: 192 000 Kč zahrnují:

 • Wikimedium: 25 000 Kč
 • nový web sdružení: 14 000 Kč
 • prezentace a výstavy na veletrzích: 40 000 Kč
 • 10 let české Wikipedie a Wikikonference: 33 000 Kč
 • Trend Study: 5 000 Kč
 • ostatní aktivity grantu P&O: 75 000 Kč

Cíle na rok 2012:

 • Vytvořit důvěryhodné a dobře fungující prostředí pro podávání grantů
 • Promyslet, jak efektivně podpořit "velké" P&O projekty jako jsou GLAM a CAP, které jsou z definice velmi náročné na lidskou sílu, nadace by je ráda i finančně podpořila co nejvíce (smysluplně). Smysluplnou finanční podporu je však velmi těžké najít.

Spolupráce s organizacemi mimo Wikimedii[edit]

Odpovědný člen rady: Jan Spousta

GLAM & Ambassadorship[edit]

Aktivity GLAM a projektu Ambasadorství jsou financovány z jednoho zdroje. Přistupuje se k nim stejně:

Financování: Presentation & Outreach (15 000 Kč) a vlastní zdroje (15 000 Kč)

Očekávané náklady: 30 000 Kč

GLAM[edit]

Viz též. GLAM-cs. Wikimedia Česká republika má zájem pokračovat v rozšiřovaní aktivit české skupiny GLAM.

Řešitel: Gampe

Cíle pro rok 2012:

 • 5 institucí poskytne 2000 obrázků/přístupů k objektům, které umožní vyrobit média se svobodnou licencí
 • 3 setkání dobrovolníků GLAM
 • 10 článků na Wikipedii bude recenzováno odborníky z příslušných institucí
Projekt Ambasadorství[edit]

Wikimedia Česká republika by ráda rozšířila svůj prezentační potenciál a přilákala nové přispěvatele také i z řady studentů středních, či vysokých škol.

Řešitel: Vojtech.dostal

Projekt Ambasadorství je založen především na grantu Presentation & Outreach. Z něho se budou využívat různé subgranty, například na tisk letáků, či vorbu videotutoriálů

Cíle na rok 2012:

 • ambasadoři na 5 fakultách/školách/akad. institucích
 • vzniknou materiály na podporu ambasadorství, on-line i tištěné letáky
 • zvládnout nábor, motivaci a trénink dobrovolníků
 • PR projektu (upřesnit)

Trend Study[edit]

Viz též: [1].

Řešitelé: Jan Spousta, Danny B.

Financování: Presentation & Outreach Grant

Očekávané náklady: 5000 Kč

Cíle na rok 2012:

 • replikovat studii na datech české Wikipedie
 • publikovat ji a diskutovat v rámci WM/WP komunity s cílem najít způsob, jak negativní trendy zvrátit / předejít jim

Mezinárodní spolupráce s dalšími Wikimediemi[edit]

Wikimedia Česká republika má zájem spolupracovat s dalšími Wikimediemi tak, jak tomu bylo i dříve, a to jak na úrovni globální (účast na Wikimanii), tak na úrovni regionální (středoevropské Wikimedie - polská, německá, maďarská).

Řešitel: Limojoe

Financování: 30 000 Kč prostředky od WMF na Wikimanii, 20 000 Kč na další aktivity spojené s reprezentací našeho sdružení z vlastních zdrojů

Očekávané náklady: 50 000 Kč

Cíle na rok 2012:

 • aktivní účast na Wikimedia Conference 30. března
 • úsilí o středoevropskou regionální sekci na této konferenci
 • aktivní účast na Wikimanii
 • aspoň jedna prezentace na Wikimanii

Wiki loves monuments[edit]

Wikimedia Česká republika hraje aktivní roli v rozvoji Wikipedie a Wikimedie Commons. V několika předchozích letech organizovalo sdružení soutěž podporující tvorbu nových článků na Wikipedii a odměnilo ty, kteří napsali dobré články. Na tento rok bychom položili důraz na naše velmi dobré a aktivní fotografy a připojili se k celosvětové soutěži Wiki loves monuments.

Řešitelé: Jan Spousta, Limojoe

Financují: Sponzorský dar

Očekávané náklady: 40 000 Kč

Cíle na rok 2012:

 • Nejméně jedna soutěž na české Wikipedii, či Wikimedia Commons
 • Nejméně 1500 nových fotografií různých památek v České republice

GLAM & ambasadorství[edit]

Jak již bylo zmíněno, Wikimedia Česká republika by ráda prohloubila spolupráci s ostatními pobočkami. Tím se rozumí, aby členové projektů GLAM a Ambasadorství získali zkušenosti od členů podobných uskupení v sousedních pobočkách (Wikimedia Deutschland, Wikimedia Polska etc).

Public relations[edit]

Odpovědný člen rady: Jirka O.

Public relations (vnitřní)[edit]

Popis: Spolupráce s místními projekty, seznamování jejich dobrovolníků s naší prací

Řešitel: Brouzdej

Financování/očekávané náklady: Nejsou žádné finanční povahy

Další požadavky: Žádné nejsou uvedeny

Cíle na rok 2012:

 • měsíční reporty o činnosti pobočky
 • pravidelná setkání (jako byla dosud v Zulu baru)
 • otevření interní wiki
  • počet shlédnutí stránek se zvýší x krát
 • aspoň 90 % aktivních wikipedistů bude vědět o WM CZ a 35 % bude umět správně říct, co WM CZ dělá
  • nezbytnost provést průzkum - vymyslet, co všechno tam bude zmíněno a jak bude průzkum proveden

Wikimedium[edit]

Popis: Náš časopis

Řešitelé: Okino

Financování: Presentation & Outreach

Očekávané náklady: 25 000 Kč

Cíle na rok 2012:

 • provést vyhodnocení z hlediska nákladů a nároků na čas, jak odlehčit Okinovi, otázka nastavení pevné periodicity, distribuce
 • vydat aspoň dvě čísla časopisu

10 let české Wikipedie a Wikikonference[edit]

Popis: V květnu 2012 proběhne 10. výročí existence české Wikipedie. Rádi bychom k této události také připojili i wikikonferenci, neboť by se mohlo podařit přilákat více lidí.

Řešitel: Limojoe

Financování: Presentation & Outreach Grant: 33 000 Kč a sponzorský dar: 7 000 Kč.

Očekávané náklady: 40 000 Kč

Veletrhy a jiné prezentace[edit]

Popis: Wikimedia Česká republika by ráda představila sebe, projekty nadace WMF a jejich úspěchy na různých knižních, či jiných veletrzích.

Řešitel: Danny B.

Financování: Presentation & Outreach Grant

Očekávané náklady: 40 000 Kč

Cíle na rok 2012:

 • provést vyhodnocení z hlediska nákladů a nároků na čas, jak odlehčit Okinovi, otázka nastavení pevné periodicity, distribuce
 • vydat aspoň dvě čísla časopisu

Další aktivity[edit]

Wikimedia Česká republika si je vědoma skutečnosti, že jako organizace, která si klade za cíl rozšiřovat svůj okruh spolupracovníků potřebuje zdokonalit svůj způsob prezentace. Rada proto podporuje redesign webových stránek sdružení, dostupných na stránce "www.wikimedia.cz". Očekávané náklady na tuto akci představují 14 000 Kč.

Wikimedia Česká republika by ráda rozšířila své PR/merchandisingové aktivity.

Wikimedia Česká republika bude pokračovat ve správě domén, které se týkají názvů projektů nadace WMF a samotné pobočky.

Řádná valná hromada se bude konat během roku 2012 (s největší pravděpodobností v březnu).

Aktivity podporované radou[edit]

Podporujeme celou řadu aktivit, která nám mohou pomoci získat další svobodná média, či změnit licenční politiku v České republice přátelštějším směrem k nám. Udržujeme kontakty s Českou pirátskou stranou, Creative Commons Česká republika a sdílíme s nimi některé z jejich cílů v oblasti autorskoprávní ochrany.