Wikimedia Foundation Board noticeboard/James Heilman removal FAQ/da

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Board noticeboard/James Heilman removal FAQ and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.

Efter fjernelsen af James Heilman fra bestyrelsen for Wikimedia Foundation sidst i december 2015 fremkom der på mailinglister, wiki'er og i private samtaler en række spørgsmål om denne handling. Bestyrelsen har sammenstillet denne liste med svar på mange af de mest almindelige spørgsmål.

Hvad skete der?

Hvorfor mente bestyrelsesmedlemmerne, at de ikke længere kunne samarbejde med James?

 • Et flertal af bestyrelsens medlemmer var af den opfattelse, at James var ude af stand til eller ikke villig til at overholde visse forpligtelser som bestyrelsesmedlem omkring fortrolighed, dømmekraft og diskretion. Dette angik var ikke resultatet af nogen enkelt handling eller mening fra James' side. Dette angik ikke nogen specifik handling, diskussion eller uoverensstemmelse om bredere, strategiske emner. Mange af bestyrelsesmedlemmerne følte simpelthen, at de havde mistet tilliden til James' evne til at leve op til sine forpligtelser som bestyrelsesmedlem, og at James efter deres mening ikke ville kunne genvinde den tillid.
 • Fortrolighed om bestyrelsens arbejde er meget vigtig for bestyrelsen. Vi bliver ofte bedt om at behandle følsomme informationer og tage vigtige beslutninger i vores roller som bestyrelsesmedlemmer. Det kan involvere ledelsen af Wikimedia Foundation, for eksempel gennem bestyrelsens HR-komite, eller ledelsesbeslutninger omkring emner for fællesskabet, som vores arbejde med Partner-komiteen eller Bevillings-komiteen. Tab af tillid til et bestyrelsesmedlem påvirker hele bestyrelsens mulighed for at udføre sit arbejde.
 • Udover den følsomme information, vi skal håndtere, må visse processer eller samtaler nødvendigvis være fortrolige, mens de er under overvejelse, så vi kan have fuldstændige, frie og informerede samtaler. Selv om vi har forpligtet os til at være åbne omkring resultaterne af vore beslutninger, er det vigtigt, at vi er overbeviste om, at vi kan stole på hinanden, mens vi træffer beslutninger i fællesskab. Der er fremgangsmåder og regler for at udtrykke afstandtagen og uenighed, som sikrer fuld deltagelse i og overvejelse af vanskelige emner for alle bestyrelsesmedlemmer.
 • Flertallet af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer følte, at de og James ikke var i stand til at enes om en fælles vej fremover. Trods adskillige ugers indsats var mange af os af den mening, at vi ikke kunne fortsætte effektivt med James i bestyrelsen. På den baggrund følte vi til sidst, at det var nødvendigt at løse dette, før det yderligere hindrede bestyrelsens evne til at udføre sit arbejde, især før to nye medlemmer indtrådte i bestyrelsen.

Hvad var den juridiske basis for fjernelsen?

 • Vedtægterne for Wikimedia Foundation tillader at fjerne ethvert bestyrelsesmedlem, med eller uden begrundelse, ved en flertalsafgørelse mellem de siddende bestyrelsesmedlemmer. Se vedtægternes artikel IV, Sektion 7.
 • Skønt Wikimedia Foundation nu har kontor i San Francisco i Californien, blev den oprindeligt grundlagt i St. Petersburg, Florida. Vi er en velgørende institution som defineret efter den amerikanske regel 501(c)(3) og registreret under staten Floridas regler for non-profit-organisationer.

Hvorfor foretog bestyrelsen denne handling i løbet af fridagene?

 • Bestyrelsen har diskuteret og arbejdet med James om dette emne i adskillige uger. Til sidst følte vi det nødvendigt at løse det før den nye periode for udpegede bestyrelsesmedlemmer. Det førte os uheldigvis ind i ferieperioden for mange af vore kolleger og fællesskabet.

Havde James adgang til dokumenter til brug for bestyrelsesbeslutninger?

 • Ja. James havde - som vi alle har - adgang til alle dokumenter og al information, han behøvede til sit arbejde og beslutningstagen i bestyrelsen.

Er James stadig velkommen som bidragsyder i andre roller i bevægelsen?

 • James har udmærket sig som wikimedianer i en række roller i bevægelsen, uden for Wikimedia Foundations bestyrelse. Denne beslutning handler ikke om hans arbejde i andre forbindelser. Vi ser frem til hans fremtidige bidrag til bevægelsen.

Hvorfor fremkom bestyrelsen ikke straks med mere information?

 • I de fleste tilfælde kan meddelelser og udtalelser om større beslutninger forberedes forud. Selv om vi overvejede nogle mulige udkast til offentlige annonceringer før sidste uges møde, var det ikke muligt at færdiggøre nogen enkelt udtalelse. Mødet blev afholdt for at diskutere sagen, herunder mulige alternative udfald. Vi ønskede, at vores diskussion skulle være fuldstændig og afsluttet for at kunne udforme den meddelelse, vi agtede at give.
 • Bestyrelse har et ansvar for at opretholde diskretion for at beskytte alle involverede og Foundation. Vi ønskede oprindeligt at arbejde sammen med James for at enes om en fælles erklæring. Eftersom det forekom usandsynligt, at det ville ske inden for rimelig tid, har vi forberedt denne FAQ og omhyggeligt sikret, at vi besvarer spørgsmål, hvor vi er i stand til det.
 • Til syvende og sidst har vi mange ansvarsområder at varetage, og højt oppe blandt dem er vores forpligtelse til at holde fællesskabet informeret. Samtidig må vi afbalancere det med vort ønske om at gøre, hvad vi føler er i fællesskabets bedste interesse og vort ønske om at optræde respektfuldt og fair over for James.

Hvorfor fortæller bestyrelsen ikke mere om, hvad der er sket?

 • Gennemsigtighed er en af Wikimedia-bevægelsens kerneværdier, men juridisk og etisk er bestyrelsen bundet til at bevare et vist niveau af fortrolighed for at sikre, at der kan føres åbenhjertige samtaler for at nå til de bedste beslutninger, og for at vise respekt for andre. Vi har en forpligtelse til at lede Foundation på offentlighedens vegne på en måde, der stiller krav om nogen fortrolighed og diskretion. Det må vi samtidig afbalancere med at dele information, som gør fællesskabet i stand til at træffe informerede beslutninger.
 • Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne kommer fra fællesskabet, så vi forstår fællesskabets stærke ønske om at have fuld information om ethvert givet emne. Af og til betyder balancen mellem at stille nøjagtig information til rådighed, uden at gå i detaljer om følsomme enkeltheder, at vi ikke kan gøre alle helt tilfredse. Til tider kan det være frustrerende for jer og en udfordring for os.

Hvad gøres for at udfylde den ledige post?

 • Bestyrelsen rådfører sig med Valgkomiteen for valgene til Wikimedia Foundation 2015 om deres tanker. Det har højeste prioritet, og vi har bedt Foundations medarbejdere bistå med hvilken som helst støtte og ressourcer, der er nødvendige for at opnå et heldigt slutresultat.

Vil bestyrelsen støtte og acceptere det næste fælleskabsudpegede medlem?

 • Vi er fuldt ud indstillet på at besætte det ledige fælleskabsudpegede sæde ved en gennemsigtig proces og ser frem til at byde det næste valgbare og fællesskabsudpegede bestyrelsesmedlem velkommen. Bestyrelsen har for øjeblikket seks medlemmer, der var aktive i fællesskabet før deres indtræden i bestyrelsen. Vi forventer, at det antal vil være syv, når den post, der blev ledig ved denne fjernelse, bliver besat. Vi er fuldt indstillet på at hjælpe det nye fællesskabsudpegede medlem med at få succes i sin rolle.

Kan James være kandidat til et fællesskabsudpeget sæde igen?

 • På grund af sin fjernelse fra bestyrelsen er James ikke berettiget til at være kandidat til bestyrelsen før fællesskabets udvælgelsesproces i 2017. Efter vedtægterne fører bestyrelsen overopsyn med regler og procedurer for processen omkring fællesskabsudvælgelsen. Hvis bestyrelsen beslutter, at kandidaten ikke opfylder kriterierne for valgbarhed, kan den afslå at udnævne kandidaten til bestyrelsen.

Hvorfor bliver bestyrelsesmedlemmer udpeget?

 • Wikimedia Foundations vedtægter blev udformet i overensstemmelse med Floridas love og anerkendt praksis for at gavne de enestående træk ved vor bevægelse. Wikimedia Foundation er ikke i juridisk forstand en "medlemsorganisation" - vi arbejder for at betjene hele offentligheden og alle befolkninger. Vedtægterne giver fællesskabet mulighed for at udvælge nogle sæder så det sikres, at bestyrelsen stadig er i besiddelse af fællesskabserfaringer og tilgodeser Wikimedia-fællesskabets internationale, decentrale natur.

Vil der komme en undersøgelse?

 • Bestyrelsens beslutning var i fuld overensstemmelse med bestyrelsesvedtægterne og de juridiske krav. Vi foretog denne handling som en del af vores forpligtigelse til at lede Wikimedia Foundation effektivt. Vi har tillid til processen og resultatet. Vi vil ikke foretage yderligere undersøgelser.

Hvorfor er bestyrelsesmøderne ikke offentlige?

 • Bestyrelse behandler ofte følsom eller fortrolig information som led i dens ledelsespligter. Offentlige møder gør det mere vanskeligt for bestyrelsen at virke effektivt som Wikimedia Foundations ledelsesorgan. Det gør ikke vores tilslutning til vore værdier om at være gennemsigtige og stå til ansvar mindre. Vi offentliggør bestyrelsesreferater og -resolutioner, og vi holder åbent og gennemsigtigt vore ledelsesstandarder og processer ved lige i bestyrelseshåndbogen. Flertallet af vore bestyrelsesmedlemmer er udpeget til bestyrelsen ved gennemsigtige, åbne processer og er som sådan ansvarlige over for Foundation og bevægelsen, herunder dennes forskellige fællesskaber.

Hvad er bestyrelsens næste skridt og prioriteter?

 • Vi er forpligtet til at være en bestyrelse, som repræsenterer fællesskabet og bestræber sig på at opnå de højeste standarder for ledelse. Det er nødvendigt for effektivt at træffe beslutninger om Wikimedia Foundations støtte til Wikimediabevægelsen. Som sådan er besættelsen af det ledige fællesskabsudpegede sæde en topprioritet. Vi har i sinde at annoncere en fremgangsmåde for at besætte denne post i den kommende uge.
 • Vi ønsker at forbedre vores evne til at kommunikere vigtig informtion så hurtigt og klart som muligt. Vi vil fortsætte med at diskutere mellem os og med jer om, hvordan vi kan gøre fremskridt på dette område. Vi hilser jeres feedback og forslag velkommen på bestyrelsens opslagstavle.
 • Vi er også fokuseret på at støtte fællesskabet og medarbejderne med at færdiggøre Wikimedia Foundations strategiplan. Der vil komme mere information om Wikimedia Foundations strategiplan i løbet af januar måned.
 • En af vore næste prioriteter er at opnå succes for de nye bestyrelsesmedlemmer, der vil slutte sig til os i de kommende uger. Vi vil byde velkommen til og støtte både det ny fællesskabsudpegede medlem, som vil besætte det ledige fælleskabsudpegede sæde, og de nye udpegede bestyrelsesmedlemmer.