Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Omröstningen slutar den 10 augusti 2009. Då kommer inga fler röster att accepteras.
Resultaten meddelas den 12 augusti 2009.
Styrelseval 2009
Organisation

Valet 2009 till Wikimedias styrelse kommer att hållas mellan 28 juli och 10 augusti 2009. Medlemmar i Wikimediagemenskapen kommer att ha möjlighet att välja tre kandidater till ett tvåårigt mandat som gäller till år 2011. Wikimedias styrelse är den högsta styrande instansen i Wikimedia Foundation, en 501(c)(3) icke-vinstdrivande organisation registrerad i Florida i USA. Wikimedia Foundation driver många olika projekt såsom Wikipedia och Commons.

Valet kommer att genomföras på säkra servrar som tillhör en oberoende tredje part (Software in the Public Interest). Röster är hemliga och kan bara ses av de fåtal personer som kommer att granska och räkna röster i valet. De som röstar kommer att lämna in röster med numrerade och rangordnade kandidater och rösterna kommer att räknas med Schulzes metod, för att rangordna kandidater baserat på antalet röster som föredrar en viss kandidat framför en annan.

Valkommittén avser att publicera resultatet av valet innan den 12 augusti. Detaljerade resultat kommer att finnas tillgängliga. Alla tidsangivelser på denna sida är 00.00 (midnatt) UTC.

Information för väljare[edit]

Krav[edit]

Du får rösta från valfritt registrerat konto du innehar på en Wikimedia-wiki (du får endast rösta en gång oavsett hur många konton du har). För att vara kvalificerat krävs att detta konto uppfyller samtliga av nedanstående krav.

Att det:

 • inte är blockerat
 • inte är en bot
 • har gjort minst 600 redigeringar före 1 juni 2009 på Wikimedias wikis; redigeringar på flera wikis kan läggas ihop om kontot är ett sammanslaget globalt konto
 • har gjort minst 50 redigeringar mellan 1 januari och 1 juli 2009.

Särskilda undantag – följande personer kan rösta oberoende av ovan angivna krav:

 • Wikimedias serveradministratörer med shellaccess;
 • avlönad personal inom Wikimedia Foundation som blev anställda före 1 mars 2009;
 • nuvarande eller tidigare medlemmar av Wikimedias styrelse.

Hur du röstar[edit]

Om du är berättigad till att rösta:

 1. Läs igenom kandidaternas presentationer och avgör vilken kandidat du vill stödja.
 2. Gå till wikisidan "Special:Securepoll" på den wiki som du är kvalificerad att rösta ifrån. Till exempel, om du är mest aktiv på meta.wikimedia.org/, gå till meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Följ instruktionerna på den sidan.

Information för kandidater[edit]

En detaljerad beskrivning av en styrelseledamots ansvar går att läsa i styrelsemanualen.

Ansvar för styrelseledamot[edit]

Att vara styrelseledamot i en liten organisation som Wikimedia Foundation, som möter stora utmaningar, kan vara tidskrävande. Positionen är frivillig och oavlönad. Även om styrelseledamöter inte förväntas bidra med personliga tillgångar till organisationen är de välkomna att hjälpa till med att säkerställa donationer.

Styrelseledamöter förväntas personligen närvara på minst 3–4 möten per år, närvara vid Wikimania (vår årliga konferens), och närvara och deltaga i andra planerade möten och omröstningar online. Styrelsen kommunicerar intensivt via e-post, wiki, och IRC. Enskilda ledamöter deltar ibland vid strategiska möten med andra organisationer och företag, och rapporterar sedan om dessa möten till Wikimedias övriga styrelse och personal.

Enskilda styrelseledamöter förväntas delta i särskilda aktiviteter (såsom donationsinsamling, Wikimania och revision) och hjälpa till att utforma riktlinjer, skrivelser och resolutioner i sådana ämnen.

Eftersom styrelseledamöter har skyldigheter genom sin position måste kandidater som för närvarande har betald anställning inom Wikimedia Foundation avgå från den positionen innan de kan bli utsedda till styrelseledamöter. Detta för att undvika eventuell interessekonflikt.

Krav för att få kandidera[edit]

För att få kandidera måste du:

 • ha gjort minst 600 redigeringar före 1 mars 2009 på valfritt registrerat konto på en eller flera av Wikimedias wikis (redigeringar på olika wikis kan läggas ihop om kontot är sammanslaget till ett globalt konto); och
 • ha gjort minst 50 redigeringar mellan 1 januari och 1 juli 2009; och
 • offentliggöra ditt riktiga namn i din kandidatpresentation (eftersom identiteterna på styrelseledamöterna är offentlig handling är det inte möjligt att vara styrelseledamot anonymt eller under pseudonym); och
 • vara minst 18 år och myndig i ditt hemland.
Särskilt undantag: nuvarande ledamöter av Wikimedias styrelse kan kandidera oberoende av ovan angivna krav.

Inlämning av kandidatur[edit]

Om du uppfyller kraven kan du lämna in din kandidatur genom att göra följande:

 1. Skriv en kort sammanfattning på maximalt 1200 tecken där du beskriver vad du skulle göra om du blev vald till styrelseledamot, relevanta åsikter och erfarenhet, och annat du tycker är betydelsefullt. Du får inte använda sammanfattningen till att länka till listor med personer som stödjer din sak eller andra politiska plattformar, och du får inte göra gemensam kampanj med andra kandidater.
 2. Lämna in sammanfattningen mellan klockan 00:00 den 6 juli 2009 (UTC) och klockan 23:59 den 27 juli 2009 (UTC). Efter den 27 juli kan den inte ändras, med undantag för mindre ändringar och översättningar. Tillägg efter detta datum kommer att tidstämplas och presenteras separat från den ursprungliga sammanfattningen, och kommer bara att presenteras för väljare om de blir översatta till alla språk som den ursprungliga sammanfattningen var översatt till.
 3. Skicka in identitetsbevis till Cary Bass (frivillig koordinator) före 27 juli 2009. Efter att du anmält dig som kandidat kommer du att bli kontaktad av en medlem ur valkommittén, som tillhandahåller ytterligare information om hur du uppfyller detta krav.

Kandidater som inte uppfyller ovanstående krav och deadlines kommer att strykas som kandidater.

Organisation[edit]

Tidslinje[edit]

 • 1–30 juni 2009: primär översättningsperiod; en underkommitté koordinerar och arbetar aktivt för att uppmuntra översättning.
 • 6–27 juli 2009: inlämning av kandidaturer.
 • 27 juli 2009: deadline för att skicka in identitetsbevis (kandidaturer med försenade eller uteblivna identitetsbevis kommer att diskvalificeras)
 • 28 juli – 10 augusti 2009: valperiod.
 • 10–12 augusti 2009: rösträkning och kontroll av röster.
 • 12 augusti 2009: resultatet publiceras.

Översättare[edit]

För att säkerställa att ett representativt urval från Wikimediagemenskapen deltar i detta val är det viktigt att översätta valnotiser och kandidaters uttalanden till så många språk som möjlig. För att hjälpa till att översätta se översättningssidan.