Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 10 tháng 8 năm 2009. Các phiếu mới sẽ không được chấp nhận.
Kết quả đã được thông báo vào ngày 12 tháng 8 năm 2009.
Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2009
Tổ chức

Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2009 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2009. Các thành viên của cộng đồng Wikimedia sẽ có cơ hội để lựa chọn ra ba ứng cử viên cho nhiệm kỳ 2 năm, kết thúc vào năm 2011. Hội đồng Quản rị là cơ quan quản lý cao nhất của Wikimedia Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận theo điều khoản 501(c)(3) tại Hoa Kỳ. Wikimedia Foundation điều hành nhiều dự án con khác nhau như WikipediaCommons.

Cuộc bầu cử này được tổ chức một cách an toàn trên các máy chủ của Software in the Public Interest. Các phiếu bầu được bảo đảm bí mật và chỉ có một số ít người được lựa chọn là có thể xem để tính toán và kiểm phiếu. Những người bỏ phiếu sẽ đưa ra mức độ ưu tiên của mình bằng cách đánh số thứ tự ứng viên. Các phiếu này sẽ được kiểm bằng phương pháp Schulze để sắp thứ hạng cho ứng viên dựa trên số lượng người bỏ phiếu ưa thích ứng viên đó hơn các ứng viên khác.

Hội đồng Bầu cử dự định công bố kết quả vào hoặc trước ngày 12 tháng 8. Kết quả chi tiết cũng sẽ được cung cấp. Tất cả thời gian được ghi trên trang này là 00:00 (nửa đêm) UTC.

Thông tin cho người bỏ phiếu

[edit]

Điều kiện bỏ phiếu

[edit]

Bạn có thể bỏ phiếu từ một tài khoản đã đăng ký bất kỳ mà bạn sở hữu trên một wiki của Wikimedia (và một lần duy nhất, bất kể bạn có bao nhiêu tài khoản). Để được xem là đủ tư cách, tài khoản đó phải:

 • không bị cấm; và
 • không là bot; và
 • đã thực hiện ít nhất 600 sửa đổi trước ngày 1 tháng 6 năm 2009 trên tất cả các wiki của Wikimedia (những sửa đổi trên một vài wiki có thể cộng lại với nhau với tài khoản đó đã được hợp nhất tài một tài khoản chung); và
 • đã thực hiện ít nhất 50 sửa đổi từ ngày 1 tháng 1 đến 1 tháng 7 năm 2009.

Các ngoại lệ đặc biệt: những người sau sẽ được bỏ phiếu bất chấp các điều kiện trên:

 • các bảo quản viên của máy chủ Wikimedia có quyền truy cập vào trình dòng lệnh;
 • các nhân viên được trả lương của Wikimedia Foundation bắt đầu làm việc tại công sở trước ngày 1 tháng 3 năm 2009;
 • các thành viên hiện hoặc từng nằm trong Hội đồng Quản trị.

Cách bỏ phiếu

[edit]

Nếu bạn đủ điều kiện để bỏ phiếu:

 1. Đọc lời tự bạch của ứng viên và quyết định bạn sẽ ủng hộ các ứng viên nào.
 2. Đến trang wiki "Special:Securepoll" tại một wiki mà bạn đủ điều kiện bầu cử. Ví dụ, nếu bạn tích cực nhất trên wiki meta.wikimedia.org/, hãy đến meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Làm theo các hướng dẫn ở trang đó.

Thông tin dành cho các ứng viên

[edit]

Thông tin chi tiết về trách nhiệm của một thành viên của Hội đồng có thể xem tại Board Manual.

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng

[edit]

Là một thành viên thuộc Hội đồng của một tổ chức nhỏ như Wikimedia Foundation, thường đối mặt với các thách thức, có thể sẽ mất nhiều thời gian. Vị trí này là tình nguyện và không được trả tiền. Tuy các thành viên hội đồng không cần phải sử dụng tiền bạc cá nhân cho tổ chức, họ được hoan nghênh giúp đỡ gây quỹ.

Các thành viên Hội đồng được mong đợi sẽ tham dự ít nhất là 3–4 cuộc họp mỗi năm một cách trực tiếp, tham dự Wikimania (hội nghị thường niên của tổ chức), và tham dự các cuộc họp trực tuyến đã được lên lịch và những cuộc bỏ phiếu. Hội đồng liên lạc thường xuyên qua thư điện tử, wiki, và IRC. Mỗi cá nhân ban quản trị đôi khi còn tham dự vào những cuộc họp chiến lược với các tổ chức và công ty khác, và chuyển kết quả về cho Hội đồng và các nhân viên.

Mỗi thành viên hội đồng được kỳ vọng sẽ tham dự vào các hoạt động nhất định nào đó (như gây quỹ, Wikimania, hoặc kiểm toán) và giúp đỡ dự thảo các quy định, hiến chương và nghị quyết về những vấn đề đó.

Vì thành viên Hội đồng sở hữu một công việc trên tinh thần chức vụ của họ, các ứng viện hiện đang nắm giữ các vị trí được trả lương trong Wikimedia Foundation phải từ bỏ chức vụ đó trước khi được chỉ định vào Hội đồng Quản trị. Điều này để tránh xung đột lợi ích.

Điều kiện cho các ứng viên

[edit]

Để đủ điều kiện để trở thành ứng viên, bạn phải:

 • có ít nhất 600 sửa đổi trước ngày 1 tháng 3 năm 2009 tại bất kỳ một tài khoản đã đăng ký nào (các sửa đổi tại vài wiki có thể cộng lại nếu tài khoản của bạn đã được hợp nhất vào tài khoản chung); và
 • đã thực hiện ít nhất 50 sửa đổi từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 7 năm 2009; và
 • công khai tên thật trong bản tự bạch của ứng viên (vì danh tính của các thành viên Hội đồng là vấn đề công khai, không thể giữ vị trí trong Hội đồng Quản trị một cách ẩn danh hoặc dưới một tên giả); và
 • phải ít nhất 18 tuổi và đã đủ tuổi hợp pháp tại quốc gia của bạn.
Ngoại lệ đặc biệt: những thành viên hiện tại của Hội đồng Quản trị có thể là ứng viên bất kể các điều kiện trên.

Làm cách nào để nộp đơn ứng cử

[edit]

Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể nộp đơn ứng cử bằng cách:

 1. Viết một tóm tắt cô đọng không dài hơn 1200 chữ ghi rõ điều bạn sẽ làm nếu bạn được chọn vào Hội đồng Quản trị, những quan điểm và kinh nghiệm tương ứng, và bất kỳ điều gì khác mà bạn nghĩ là thích hợp. Bạn không được sử dụng tóm lược ứng viên của mình để liên kết đến danh sách các trang chứng thực hoặc các trang nền tảng khác, và không được thực hiện đả kích các ứng viên khác.
 2. Đăng tóm tắt của bạn từ lúc 00:00, 06 tháng 7 năm 2009 (UTC) đến 23:59, 27 tháng 7 năm 2009 (UTC). Sau ngày 27 tháng 7, trang sẽ không được sửa đổi trừ khi để sửa chữa nhỏ hoặc biên dịch. Bất kỳ thứ gì được thêm vào sau hạn chót này sẽ bị đóng dấu thời gian và xuất hiện tách biệt khỏi tóm tắt gốc, và chỉ được xuất hiện để những người bỏ phiếu thấy nếu chúng được dịch sang tất cả các ngôn ngữ như tóm tắt gốc.
 3. Gửi bằng chứng nhân thân cho Cary Bass (Điều hành tình nguyện viên) trước ngày 27 tháng 7 năm 2009. Bạn sẽ được liên hệ riêng tư từ một thành viên của Hội đồng Bầu cử để thông báo thêm việc thỏa mãn yêu cầu này khi bạn tự ứng cử mình.

Các ứng viên không đủ các điều kiện trên lẫn hạn chót sẽ bị loại.

Công tác tổ chức

[edit]

Thời gian biểu

[edit]
 • 01–30 tháng 6 năm 2009: quá trình dịch cơ bản; ủy ban thấp hơn sẽ điều hành và quảng bá công tác dịch thuật.
 • 06–27 tháng 7 năm 2009: ứng viên nộp đơn.
 • 27 tháng 7 năm 2009: hạn chót để gửi chứng minh nhân thân (nộp trễ hoặc thiếu sẽ bị loại).
 • 28 tháng 7–10 tháng 8 năm 2009: bầu cử.
 • 10–12 tháng 8 năm 2009: kiểm phiếu.
 • 12 tháng 8 năm 2009: công bố kết quả.

Biên dịch viên

[edit]

Để đảm bảo có nhiều cộng đồng Wikimedia tham dự vào cuộc bầu cử này, việc dịch thuật các thông báo bỏ phiếu và các tự bạch của ứng viên sang nhiều ngôn ngữ là rất quan trọng. Để giúp đỡ dịch thuật, mời xem trang dịch thuật.