Jump to content

Mga halalan ng Pundasyong Wikimedia/Mga halalang pang-Lupon/2015/Mga katanungan

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/Board elections/2015/Questions and the translation is 59% complete.


Info The election ended 31 Mayo 2015. No more votes will be accepted.
The results were announced on 5 Hunyo 2015. Please consider submitting any feedback regarding the 2015 election on the election's post mortem page.

Mga tagubilin

Mga botante

Hinihiling namin sa mga botante na mag-iwan nang 4 na hindi-umuulit, maikli at higit na makabuluhang katanungan. Ang mga katanungang hindi tahasang naka-ugnay sa kandidatura sa Halalang pang-Lupon ay tatanggalin sa pagpapasya ng komite sa halalan. Mangyari lamang na isaalang-alang ang oras na gugugulin ng mga kandiato sa pagsagot, at ang oras na gugugulin ng mga botante sa pagbabasa nito.

Mangyari lamang na huwag gamitin ang mga pahina sa pagtatanong upang ikawing sa iba pang pahina na may mas maraming katanungan at huwag magtanong nang mga hindi karapat-dapat, (huwag) makipag-ugnayan sa mga kandidato sa pamamagitan ng kanilang pahinang-pag-uusap o sa pamamagitan ng email. Maaring magtanong sa kahit na anong wika; kung kinakailangan, maghahanap ng tagasalin ang komite sa halalan.

Mga kandidato

Mahigpit na iminumungkahi na ang mga kasagutan sa mga tanong ay hindi hihigit sa 1600 characters bawat isa (hindi kasama ang puwang). Huwag lagyan ng kawing tungo sa ibang pahina na may mas mahabang kasagutan, subalit ang mga makabuluhang kawing na gamit para sa paglalarawan ay maaari. Dahilan sa bilang ng botante at kandidato, kinakailangang gawing madaling mabasa ang mga pahina, puno ng mga kaalaman at dahil diyan, ay makatutulong sa botante.

Listahan

Upang magaang basahin, ang pahina ng mga tanong ay hahatiin sa mga sub-pahina, bawat isa ay maglalaman ng 10 mga tanong at ang mga kasagutan ng bawat kandidato.

 1. Mga katanungan/1 (Mayo 1 — Mayo 6)
  1. Pakikitungo sa mga bagong patnugot
  2. Papel ng Pundasyong Wikimedia sa mga hindi-pagkakaunawaan
  3. Use of Superprotect and respect for community consensus
  4. Project management experience
  5. Kabuuan ng lupon
  6. Pag-aalay ng panahon
  7. Conflict of Interest disclosure
  8. Pangangalaga sa kabataan
  9. Flow
  10. Papel ng Pundasyong Wikimedia tungkol sa pang-aabuso
 2. Mga katanungan/2 (Mayo 6—Mayo 11)
  1. Ombudsman Commission
  2. Paglalahad ng Simulain ni Jimbo
  3. Bayarang adbokasiya
  4. Ukol sa kung aling posisyon ang taglay ng isang katiwala
  5. Antas ng kaugnayan ng lupon sa mga mahahalagang pagpapasya
  6. Bad faith edits
  7. Pagpapanatili ng kasalukuyang mga boluntaryo laban sa paghihikayat ng mga bago
  8. Katanungan tungkol sa kapaligiran sa pagtatrabaho
  9. Question regarding non-hostile online environment for women volunteers
  10. Pagsali ng pamayanan
 3. Mga katanungan/3 (May 11—May 17)
  1. Accountability, democracy, community majority
  2. Pagpapalawig ng nilalaman
  3. Technical oversight
  4. Access to nonpublic information policy
  5. Artikulo ukol sa pagpatay kay Meredith Kercher
  6. Akmang pagsusukat ng tiwala sa Wikipedia
  7. Malawakang pananaw sa patutunguhan ng Wikipedia?
  8. Sagutin sa pagpapakalat ng nilalaman
  9. Skills and capacities for working with others on the Board
  10. Diversity and scope
 4. Mga katanungan/4 (May 17—May 29)
  1. Distribution
  2. Kuhusu Africa
  3. How will you expand Wikipedia for the billion users in Poor Countries?
  4. Unpaid internships
  5. Term Limits for Board Seats
  6. Overriding local policies
  7. Specifically in relation to your candidacy for membership of the board, on what justification are you WP:HERE?
  8. Wikipedia-centrism
  9. Size of Wikimedia staff