Jump to content

Wikimedia LGBT+/Vraag om resolutie van WMF over homofobie

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia LGBT+/Request for WMF board resolution on homophobia and the translation is 100% complete.

Doel

De Wikimedia Foundation en de Wikimedia-projecten hebben geen duidelijk of consistent gedetailleerd beleid om LHBT-medewerkers, degenen die als zodanig zijn geïdentificeerd of die zich bedreigd of lastiggevallen voelen in relatie tot hun mogelijke seksualiteit te ondersteunen.

De aanvraag om een resolutie is gemaakt door de actieve LHBT-gemeenschap op de Wikimedia-projecten en die vragen aan het WMF-bestuur om er een resolutie van te maken.

Voorgestelde resolutie

(Concept) Beleid

De Wikimedia Foundation ondersteunt alle medewerkers om in een positieve omgeving samen te werken aan de Wikimedia-projecten.

De Wikimedia Foundation heeft geen tolerantie voor activiteiten die kunnen worden uitgelegd als racistische, religieuze of homofobe haat of elk ander gedrag dat opzettelijk een persoon lastigvalt of bedreigd. Wij tolereren geen discriminatie van personeel of vrijwilligers op grond van ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid of welke grond dan ook. Wij staan nimmer laster en smaad toe.

Hoewel we geloven in het concept van vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting, werken Wikimedia-projecten niet op basis van absolute vrijheid van meningsuiting en leggen we beperkingen op, bijvoorbeeld aan "haatzaaien". We verwachten van alle leden van de gemeenschap dat ze anderen met respect behandelen en behouden ons het recht voor om iemand de toegang tot onze projecten en diensten te ontzeggen als blijkt dat ze dit beleid schenden.

Implementatie

We erkennen dat LHBT-bijdragers het risico lopen op gerichte intimidatie en achtervolging. Alle Wikimedia-projecten moeten een intimidatiebeleid hebben met richtlijnen en ondersteuning bij het aanpakken van homofobe intimidatie.

Onafhankelijk van de projecten ondersteunt de Wikimedia Foundation vrijwilligers gedreven vertrouwelijke advies en ondersteuning voor mensen die zich lastiggevallen voelen of die begeleiding nodig hebben over hoe ze met bedreigingen op de Wikimedia-projecten moeten omgaan en voor lastigvallen elders als gevolg van hun bijdrage aan de projecten. Op verzoek en afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers, wordt advies en ondersteuning verleend door iemand die zich zelf identificeert met dezelfde minderheidsgroep.

De Foundation zal een onafhankelijk beroepsproces opzetten, ondersteund door ervaren vrijwilligers die een breed scala aan minderheidsgroepen vertegenwoordigen, voor gebruikers die het gevoel hebben dat ze niet voldoende steun hebben gekregen op enig Wikimedia-project met behulp van de lokale geschillen- en aanvraagprocessen.

Nominatoren en sympathisanten

  1. (talk)
  2. Varnent (talk) (if a broader framework)
  3. Rainbowofpeace (talk)
  4. MediaKill13 (talk)
  5. NoFWDaddress(d)