Уикимедиански обединения/Насоки за наименуване

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Naming guidelines and the translation is 100% complete.
Комитетът по присъединяването изисква уикимедианските обединения да се придържат към следните насоки при определянето на името си. Обърнете се към Комитета по присъединяване или вашия служител за свръзка, ако имате въпроси.Мотиви Критерии Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Мотиви

Тези насоки за наименуване на уикимедиански обединения са предоставени от Комитета по присъединяване въз основа на информация и насоки от екипа за Юридическо и общностно застъпничество на Фондацията Уикимедия.

С цел защита на брандовете и търговските марки на Уикимедия, имената на потребителските групи трябва да бъдат одобрени преди официалното им признаване; и всички групи, които желаят да използват запазена марка на Уикимедия в техните имена, трябва да получат одобрение, преди да използват името.

Разрешението за използване на име се предоставя чрез споразумението на групата с Фондация Уикимедия. Преди подписването на споразумението, групата трябва да получи одобрението от Комитета по присъединяване, с помощта и подкрепата на екипа за правно застъпничество на Фондация Уикимедия. След като разгледа предложенията на вашата група, схемата за именуване на други организации, състава и целите на вашата група, Комитетът по присъединяване може да предложи различно име от това в първоначалното ви предложение. След като филиалът бъде одобрен от Комитета за присъединяване, групата ще получи споразумение, което обяснява ролите и отговорностите му като потребителска група, тематична организация или сдружение. Можете да видите примерно Споразумение за потребителска група на Уикимедия, Споразумение за тематична организация и Споразумение за сдружение.

Ако филиалът има някакви специални юридически нужди, свързани с името, той трябва да отнесе този въпрос до Комитета по присъединяване по време на процеса на признаване. Филиалът трябва да използва поне име, което съответсва на указанията, като оперативно име за всички мероприятия, свързани с Уикипедия.Мотиви Критерии Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Критерии

Тези насоки са разработени основно според четирите критерия, предложени от екипа за Юридическо и общностно застъпничество на Фондация Уикимедия:

 1. Избягване на неуредици - Този подход помага да се защитят организациите от правни действия, които всъщност са предназначени към Фондация Уикимедия. В миналото, поради объркване от страна на ищците, сдруженията погрешно получаваха правни оплаквания и бяха принудени да се защитават (успешно) срещу скъпи съдебни дела по съдържание в уикимедански проекти на техните езици. Медиите имаха сходни трудности при разграничаването между Фондация Уикимедия, сдруженията и уикимеданското движение като цяло. Фондация Уикимедия вярва, че тази политика по именуване помага да се избегне потенциалното (и погрешно) схващане, че филиалите на движението по някакъв начин са юридически отговорни за съдържанието, което се появява в проект на Уикимедия.
 2. Точност - Описателно име отразява по-точно насочеността на филиала. Използването на името Уикимедия в името може да доведе до объркване, когато много филиали желаят да се съсредоточат върху една и съща тематична област в различни уикимедиански проекти (напр. "Редактори на военна история в Уикипедия" срещу "Редактори на военна история в Уикиизточник").
 3. Избягване на разводняване при употребата на марката - Марката Уикимедия е ценна и представлява огромната упорита работа и добрата воля по създаването от уикимеданската общност. Следователно, ние трябва изцяло и внимателно да разглеждаме естеството и целта на всяка група, която работи под търговската марка "Уикимедия" - всеки отделен случай.
 4. Избягване на изключителност ("Не е приложимо за сдружения") - Този подход помага да се избегне появата на дадена тематична организация или група потребители, които да представляват изцяло цяла тематична област в движението. Тематичните организации и потребителските групи могат да се припокриват с друга група (напр. История и Скандинавска история и Военна история) и потребителят не е задължен да се присъедини към филиал, ако иска да редактира статия в тази тематична област. Фондация Уикимедия насърчава употребата на имена, които позволяват на множество групи да преследват споделена мисия.Мотиви Критерии Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Сдружения

Юридическото име на сдружението трябва да е "Уикимедия [име на страната на местния език]".

Примери за приемливи имена:

 • Уикимедия Уикиланд
 • Уикимедия Обединени места на Обекти
 • 维基媒体示例 (Уикимедия Пример)

Неприемливи за използване:

 • Фондация Уикимедия Уикиландия
 • Уикипедия Уикиландия
 • Уикиландия Уикипедия
 • Уикиландия УикимедияМотиви Критерии Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Тематични организации

Тематичните организации трябва да приемат уникални описателни имена, които конкретно посочват връзката им с движението. Подзаглавията могат да служат за ясно свързване на групите с уикимедианското движение.

Търговското наименование може да е различно от вашето юридическо име; но при условие, че инкорпорирането трябва да следва процеса на завършване на официалното признаване, вашата група ще може да се регистрира под юридическо име, съответстващо на търговското наименование.

Примери за приемливи имена:

 • Редактори на естествени науки в Уикиизточник
 • Редактори на Жезъла на Асклепий в Уикипедия
 • Приятели на коренните езици в Уикипедия

Неприемливи за използване:

 • Редактори на естесвени науки от Фондация Уикимедия
 • Уикипедия Естествени науки
 • Уикимедия адвокатиМотиви Критерии Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Потребителски групи на Уикимедия

Както е посочено в ръководството за създаване на потребителска група, в потребителските групи на Уикипедия се насърчават креативните и описателни имена. Те трябва да бъдат описателни и да включват формулировка, специфична за статута им на потребителска група на Уикимедия.

Примери за приемливи имена:

 • Потребителска група Уикиландия от уикимедианската общност
 • Потребителска група Уикимеданци от Уикиландия
 • Потребителска група Уикипедианци от Уикиландия
 • МедияУики група Уикиландия
 • Редактори за естествени науки в Уикипедия

Неприемливи за използване:

 • Фондация Уикимедия Уикиландия
 • Уикимедия Уикиландия
 • Уикипедия Уикиландия
 • МедияУики разработчици