Zasady rozstrzygania sporów

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Uwaga! Ten artykuł jest w trakcie tworzenia. Proszę nie wprowadzaj do niego zmian przed jego ukończeniem. Jeśli masz uwagi proszę zgłaszaj je na mojej stronie dyskusji.

Wikipedia jest społecznością, która gromadzi ludzi z całego świata połączonych ideą tworzenia encyklopedii. Zwykle nad artykułami pracuje większa ilość użytkowników i niekiedy mogą oni nie zgadzać się co do kształtu danego artykułu - powstaje spór.
W takim wypadku użytkownicy uczestniczący w sporze powinni wprowadzić wstrzymać się przed dalszym edytowaniem artykułu do czasu rozwiązania sporu.
Apelujemy o nie wszczynanie wojny edycyjnej, szkodzi to Wikipedii i nigdy nie prowadzi do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu.

Uwaga! poniżej opisane zasady nie dotyczą wandalizmu i przypadków rażącego naruszenia zasad Wikipedii. W tego typu przypadkach po ostrzeżeniu zgodnie z zasadami użytkownik zostaje zabanowany (wyrzucony z projektu).

Każdy autor Wikipedii może zgłosić na odpowiedniej stronie spór edycyjny. Ogół administratorów może nie podjąć wniosku jeśli dotyczy on wandalizmu lub rażącym naruszenim zasad Wikipedii. Osoba zgłaszająca nie może być uważana za stronę sporu, jest tylko przedstawicielem społeczności Wikipedii.

Zapobieganie konfliktom[edit]

Profilaktyka jest o wiele skuteczniejsza niż niejeden sposób leczenia, o tym wie każdy lekarz. To samo odnosi się do zapobiegania powstawaniu sporów między użytkownikami Wikipedii.

Zawsze okazuj szacunek innym i ich poglądom - stosuj się do Wikietykiety. Stosowanie się do w:pl:Wikipedia:NPOV i dbałość o solidne podstawy merytoryczne sprawi że prawie każdy będzie w stanie zaakceptować twój artykuł.

Zawsze warto stosować następujące postępowanie:

  • jeśli ktoś dokona zmiany w artykule, która wg ciebie jest stronnicza lub błędna, zawsze dokonaj poprawki, a nie revertu
  • w opisie zmian wyjaśnij powody wprowadznia każdej edycji, co do której może powstać spór
  • kiedy spotykasz się z chamskim lub naruszającym zasady zachowaniem, powstrzymaj się przed odpowiedzią w ten sam sposób

Po pierwsze dialog[edit]

Jeśli widzisz spór czy konflikt po pierwsze należy nawiązać dialog z tą drugą stroną. Należy powiadomić o tym adwersarza i rozpocząć dyskusję na stronie dyskusji danego artykułu. Do prowadzenia dyskusji nigdy nie należy używać strony samego artykułu.
Staraj się przede wszystkim nazwać i przedstawić drugiej stronie sedno sporu.
Zapytaj drugiej strony czy jest w 100% przekonana, że jej zmiany w artykule w ostatecznym rozrachunku, służą dobru polskiej Wikipedii, czy też jej szkodzą.
W czasie dyskusji zachowuj zimną krew, dyskutuj merytorycznie i nie daj się sprowokować do ataków osobistych. Postaraj się wziąć pod uwagę argumenty tej drugiej strony i osiągnąć kompromis.
Zakładaj dobrą wolę tej drugiej strony chyba że masz niezbite dowody na to, że jest inaczej.

Osoba, która odmawia podjęcia dyskusji w takim przypadku lub w oczywisty sposób nie wykazuje dobrej woli stawia siebie w pozycji osoby eskalującej konflikt i odrzucającej proces mediacji. W dalszym toku rozstrzygania sporu ta osoba ma mniejsze szanse zyskania przychylności osób trzecich. Z drugiej strony poważna i spokojna dyskusja stawia osobę uczestniczącą w sporze w dobrym świetle jako odpowiedzialnego Wikipedystę.

Prośba o zaangażowanie innych w rozwiązywanie sporu[edit]

Jeśli po pewnym czasie dyskusja stron sporu nie przynosi rezultatów i nie rokuje rozwiązania sporu należy poprosić o pomoc.

Służy do tego strona w:pl:Prośby o pomoc w rozwiązaniu sporów. Tam należy zgłosić spór w postaci, kto jest zaangażowany, jakiej strony dotyczy i jaki jest przedmiot sporu i czy wnioskuje się o zablokowanie.

Administratorzy Wikipedii wyznaczą mediatora, który będzie prowadził dalsze rozwiązywanie danego sporu. Mediator zapoznaje się ze sporem, wysłuchuje argumentów stron i stara się wypracować kompromis.

Ostateczne decyzje[edit]

Jeśli mediacja się nie powiodła, mediator przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia przez ogół administratorów. Decyzje są ostateczne, przedstawiane stronom sporu do zaakceptowania wraz z uzasadnieniem, mogą za sobą pociągać konsekwencje dla uczestniczących w sporze.

Z udziału w gremium ogółu administratorów wykluczony jest mediator i zainteresowane strony (jeśli są adminami).

Resume[edit]

  • unikaj sporów, stosuj się do reguł
  • działaj w dobrej wierze, zakładaj ją u drugiej strony
  • dyskutuj o sporze, nie personalnie, przedstawiaj swoje racje
  • poproś o pomoc na odpowiedniej stronie
  • współpracuj z mediatorem
  • przyjmij werdykt gremium

Mediator - Wikipedysta, który dobrowolnie zgłasza swoją gotowość do mediacji i zostaje zaakceptowany przez ogół administratorów