Jump to content

User talk:Kpjas

Add topic
From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Pg223.czestochowa.sdi.tpnet.pl (talk)

Idea

[edit]

Answer to your question: I think best is you start with describing your idea ;-) --Elian 13:30, 4 Jul 2004 (UTC)

unified brilliant prose

[edit]

Hi Kpjas,

your idea is brilliant and I strongly support it. Do you think we can combine it with the idea of List of articles all languages should have? Yours, -- Mathias Schindler 18:48, 4 Jul 2004 (UTC)

This would be a great thing to mention in the current newsletter. Could you help me identify a list of 10-15 superb articles from across the projects? I tried something like this a long time ago at Goings-On, but not very scientifically. +sj+ 22:19, 5 Sep 2004 (UTC)

Translation

[edit]

Upload form

[edit]

Translation/New upload form needs a Polish version. Any help would be appreciated. +sj+

The new press release looks great in pl, thank you (: and thanks for your help with the newsletter, also...+sj+ 22:19, 5 Sep 2004 (UTC)

previous Pl; press releases?

[edit]

Actually, I meant to add: please add to the Press_release_log any notes about previous press releases from fr: that you can find, to help us distribute this release as effectively as possible. +sj+ 11:55, 5 Sep 2004 (UTC)

Newsletter

[edit]

wikiprojects on pl:

[edit]

We also need comments on current pl: wikiprojects (image of the week, big projects like Tree of Life, education projects) under "Out of the Projects" in the Wikimedia newsletter. Be well, +sj+

De: translations

[edit]

You might peek in on the de: version, which gets original content from time to time, and see how its sections on German events compare to en: and pl: .

"Polish Editor"

[edit]

Each language should have an editor in its own language, to make sure that the result (once it has been fully translated) is readable:

 • The NL should be laid out in pages (and not one long page)
 • Each page should be reasonably laid-out (columns the same length, image captions suitably brief)
 • Interlang links b/t that edition and the others should work properly
 • Proofreaders should be found to make sure the final copy has no errors

You would be the obvious choice for pl: . Please leave a message on Talk:Wikimedia Newsletter if you are interested, or know someone who is. +sj+ 22:41, 9 Sep 2004 (UTC)

Update: the first page has been updated significantly; please check the new original on En: (which has many fewer idioms) before continuing with the text you were working on. +sj+ 23:14, 10 Sep 2004 (UTC)

Chyba gotowe? :) Ausir 17:46, 26 Sep 2004 (UTC)

Wikimedia meetup Central and Eastern Europe

[edit]

Hi. I noticed you have been to visit Wikimedia meetup Central and Eastern Europe and nominated Warsaw. I'm wondering if you would like to participate in this event. If yes, list your name under the Participants section of that page, under the subsection Poland. Also, add more information about Warsaw and why it would be a good location for this event (advantages, facilities, disadvantages, etc). I have already started adding a list. Thanks, Ronline 09:15, 30 Oct 2004 (UTC)

Wikipedia article

[edit]

Hi Kpjas, a quick note before I forget: there will be an article about wikipedia in the next issue of http://www.linux-magazine.pl/ (not the one coming out now, but next month). It's translated via english from a german article, though. greetings, --Elian 23:36, 14 Dec 2004 (UTC)

Wikimania translation

[edit]

Hi Kpjas, thank you for your translations, including "under construction" messages. As I said before, we are seeking a trusted person who will be responsible for all Polish translation on the Wikimania site. Hopefully an adult, speaking Engish or German as well as Polish, and having a good humor sense ;-) If you are interested, would you like to list yourself on the list on meta? Cheers, --Aphaia | Translate Election | ++ 09:45, 2 Apr 2005 (UTC)


Cześć,
Warto dodawać [Category:PL] przy tworzeniu polskich strona na meta; na pewno ułatwi to nieanglojęzycznym i mniej "międzyprojektowym" Wikipedystom orientację w polskich zasobach tutaj. Pozdrawiam,
--tsca
10:38, 22 Apr 2005 (UTC)

Jest taka fajna metoda rozwiązywania konfliktów określana jako Metoda czterech kroków. Postaram się do poniedziałku ją tu wrzucić, albo nawet do pedii. Jest ona dobra, jeżeli spór jest między dwiema osobami. Najważniejsze jest aby na początku odpowiednio przygotować miejsce dyskusji - (najlepiej GG lub prywatny kanał na IRC) i czas omówić się na np. 30 minut tak, żeby nikt jednej i drugiej stronie nie przeszkadzał. Ważne jest żeby rozmowa odbywała się synchronicznie - via mail to nie będzie dużo dawać. Rozmawiający muszą mieć poczucie współobecności (nie wiem czy była testowana w sieci, ale powinna być dobra). Resztę dopiszę później. pzdr Przykuta 20:06, 22 Apr 2005 (UTC)

Metoda czterech kroków wg Daniel Dana'y

[edit]

Lecę według literatury, więc od razu podaję: Daniel Dana Rozwiązywanie konfliktów Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne W-wa 1993

 • Rozwiązywanie trudnych konfliktów nie powinno odbywać się zbyt często, jeżeli jednak pewne symptomy pojawiają się zbyt często, szybkie rozwiązania zazwyczaj nie są dobrymi rozwiązaniami. Najczęściej tłumią konflikt, ale go nie rozwiązują, powodują że tli się on i może w przyszłości znowu wybuchnąć. Dlatego też odpowiednie nastawienie się do sytuacji konfliktowej wymaga czasu, przerwania działania w Wikipedii i dobre przygotowanie się do rozmowy z druga stroną, której najczęściej nie znamy zbyt dobrze lub nie znamy prawie wcale, a nasze oceny nie musza być koniecznie słuszne.
 • Metoda czterech kroków jest metodą rozwiązywania konfliktów między dwiema osobami i może być korzystna dla rozwiązywania takich konfliktów w Wikipedii.
 • Podstawowym założeniem tej metody jest doprowadzenie do przełomu między 2 Wikipedystami (użytkownikami Wikipedii?) polegającego na tym, iż obie strony zgodzą się obustronnie na zmianę postawy z wzajemnego antagonizmu na postawę współpracy przy rozwiązaniu konfliktu, w który się uwikłały.
 • Dodatkowe założenia:
Rozwiązanie, w którym jedna strona wychodzi zwycięsko z konfliktu, a druga jest przegrana nie jest jedynym rozwiązaniem konfliktu. Możliwa jest sytuacja, gdy obie strony (chociażby poprzez kompromis) mogą wybrać rozwiązanie, w którym nie ma przegranych.
Konflikt nie wynika z wad charakteru drugiej strony czy z jej złej (złośliwej) natury. W konflikcie zazwyczaj obie strony zarzucają sobie złą wolę czy zły charakter. Rozwiązanie konfliktu nie jest możliwe bez odrzucenia tego typu postaw.
Rozwiązanie konfliktu jest możliwe, jeżeli każda ze stron uzna, że istnieje jakaś (nawet jeżeli w danej chwili jest nieznana) możliwość jego rozwiązania. Nastawienie psychiczne na poszukiwanie sposobów rozwiązania konfliktu jest bardzo ważne.
Problem, z jakiego wynika konflikt może być błahy, ale dla każdej ze stron (dla każdego z nas) może on urastać do wielkiego problemu, ponieważ mocno się angażujemy jako jedna ze stron.

Podstawowe kroki przy rozwiązywaniu konfliktu

[edit]

1. Znajdź czas na rozmowę z drugą osobą

Zaproponuj drugiej stronie spotkanie, poproś o termin i miejsce oraz poproś o w miarę długi czas trwania rozmowy - im dłuższy tym lepiej (minimum 30 minut, nawet jeżeli problem da się rozwiązać w krótszym czasie, duży zapas czasu powinien dawać komfort psychiczny rozmowy).
Zaproponuj drugiej stronie rozmowę w taki sposób, by nie obawiała się tej rozmowy;
Zaproponuj też, by przeczytała ten tekst, jeżeli pozna tę metodę rozwiązywania konfliktów, późniejszy dialog powinien przebiegać w sposób bardziej korzystny dla Was obojga.
Zapewnij drugą stronę, że nie będziesz wymagać od niej ustępstw na swoją korzyść.
Przedstaw następujące warunki negocjacji:
Każda ze stron przedstawia swój punkt widzenia danej sprawy;
Podczas dialogu żadna ze stron nie używa gróźb, oskarżeń ani nie stara się wygrać konfliktu na swoją korzyść;
Warunkiem koniecznym jest obecność drugiej strony w danym czasie i jej skłonność, by cały ten czas poświęcić na rozwiązanie problemu.

2. Zaplanuj dobrze warunki, w jakich będzie odbywać się rozmowa z drugą stroną

Miejsce należy wybrać w taki sposób, by dawało gwarancje, że nikt nie będzie przeszkadzał w czasie rozmowy (ze względu na to, iż działamy w sieci, najlepiej gdyby to było miejsce, w którym nikt nie będzie przeszkadzał podczas rozmowy - prywatny kanał IRC, GG, raczej nie przez e-mail, gdyż ten sposób nie daje możliwości prowadzenia synchronicznej interakcji - ale może być np. kurnik, jeżeli jest pewność, że nikt nie będzie przeszkadzał).
Ze względu na to, że istnieje skończone prawdopodobieństwo, że druga strona będzie początkowo niechętna do rozmowy, zarezerwuj dużo czasu na rozmowę, (powiadom wcześniej o tym wcześniej drugą stronę), gdyż początkowo może być to długo trwająca wymiana nieprzyjemnych zdań. Założenie zbyt krótkiego czasu na rozmowę, może spowodować zbyt wczesne przerwanie rozmowy i może nie doprowadzić do przełomu.
Staraj się zachować dyskrecję i załóż, że informacje wymieniane z drugą stroną nie będą rozpowszechniane publicznie, jeżeli ona nie będzie tego chciała. Zachowaj też ostrożność przy udzielaniu pewnych informacji, jeżeli twoje zaufanie wobec drugiej strony nie jest stuprocentowe.
Nikt poza stronami nie może być obecny podczas rozmowy (Ze względu na brak możliwości kontaktu twarzą w twarz, proponowany kontakt klawiatura w klawiaturę założyć można ze względów oczywistych, że w realu mogą być osoby towarzyszące - w dobrym tonie byłoby jednak, gdyby tak nie było - pewne tematy mogą być dość intymne).

3. Przeprowadź rozmowę z drugą stroną

Wyraź aprobatę, że zechciała się z Tobą spotkać i najlepiej od razu optymistyczną myśl o możliwym porozumieniu.
Zaproponuj formę rozmowy - najlepiej, gdy jedna osoba w danej chwili czyta, a druga czeka na odpowiedź, zanim zacznie pisać dalsze informacje czy spostrzeżenia.
Przypomnij zasady lub zaproponuj drugiej stronie, by w trakcie rozmowy miała wgląd w ten tekst; (Początkowo może wyglądać to trochę sztucznie, dobrze jednak nie wychodzić poza problem podczas rozmowy i nie stosować dygresji);
Przypomnij jeszcze raz, że spotkaliście się po to, żeby ze sobą nie walczyć;
Przedstaw problem i zaproponuj drugiej stronie, by przedstawiła swoją wizję danego problemu;
W trakcie dialogu utrzymuj aktywną wymianę informacji.
Unikaj dygresji na temat innych użytkowników Wikipedii lub osób spoza projektu;
Unikaj rozmów na temat nie związany z problemem;
Unikaj opowiadania dowcipów;
Staraj się unikać zbyt długich chwil ciszy;
Staraj się nie wyrażać postawy rezygnacji;
Ujawniaj gesty pojednawcze i zachęcaj do tego drugą stronę.
Nie powołuj się na słowa negacji, które pojawiły się w trakcie dialogu;
Potwierdzaj, że udało Ci się zauważyć gest zgody z drugiej strony;
Nie wykorzystuj przychylności drugiej strony dla swojej wygranej;
Opanuj siłę woli podczas ewentualnych ataków drugiej strony i nie odwzajemniaj ich;
Jeżeli podczas rozmowy nie nastąpi przełom, umów się na kolejną rozmowę.
 • Podczas rozmowy daj do zrozumienia drugiej stronie, że wysłuchujesz jej argumentów. Staraj się nie dawać rad i nie przerywaj dłuższych wypowiedzi (wskazana kilkunastosekundowa pauza).
 • Cechy osobowości twoje i drugiej strony nie powinny być przedmiotem dyskusji.
 • Koncentruj się na problemie, nie na pozycji, jaką zajmujesz w Wikipedii.
 • Proponuj opcje, które mogłyby być korzystne dla obu stron i daj prawo drugiej stronie na wyrażenie alternatywnych propozycji.
 • Wykazuj obiektywizm, tak jakby problem nie dotyczył Was, tylko jakichś innych osób.
 • Działaj asertywnie. Masz swoje prawa w tym projekcie i możesz o nie walczyć tak, by nie zagrażać drugiej stronie. Pamiętaj jednak przy tym o głównych założeniach Wikipedii.

4. Jeżeli będzie taka potrzeba, sformułujcie umowę oraz okres jej ważności. Po tym okresie możesz Ty lub druga strona ewentualnie renegocjować jej warunki. Staraj się jednak tak sformułować umowę, by dawała Tobie i drugiej stronie satysfakcję i poczucie, że sprawa jest zamknięta.

Tekst jest nieco długi, więc można dać na stronie główne punkty, a resztę, hm może do wikibooks. Ewentualnie dla tej metody podstronka. Przykuta 10:18, 26 Apr 2005 (UTC)


Jest jeszcze jeden sposób, na rozwiązywanie konfliktów. Rozmowa za pomocą głosu, zamiast tekstu. Jeszcze bardziej kurczy dystans. A to jest do zrobienia. Może przez weekend ze znajomym nad tym posiedzimy. Przykuta 22:44, 26 Apr 2005 (UTC)

mógłbymś mnie przynajmniej tu cenzurą nie rozśmieszać?

[edit]

kasujesz moje teksty tu, choć na szczęśćie przynajmniej tu musisz się nad tym tak natrudzić, jak musze ja na przywracaniu... minimum sprawiedliwości w tym jest. KWIECIEŃ

Wikimania translations

[edit]

Hi, I added your User name to EN-PL. Besides that you should subscribe to wikimaniatrans@yahoogroups.com - just send an empty message to wikimaniatrans-subscribe@yahoogroups.com - I can also do that for you if you send me your e-mail address (mine is: sabine_cretella@yahoo.it or s.cretella@wordsandmore.it). We use this list since there are many translators that just will send in the translated text since they don't know how to work with wikis and to avoid double work. This means when you see an article to be translated and you answer with "I am translating EN-PL" all other members of the group know that and so there will be no repeated jobs. We would like to avoid double work and this for now is the only way to go (also because there's not much time left for organisation). Thank you! Ciao! --Sabine 08:03, 30 July 2005 (UTC)Reply

Slavska Wikipedia

[edit]

Witaj[te], Krzysztof. Vo ruskoj Wikipedii jes mnoguo ludi, ktor interesowany v meẑ-slavjanskoj kooperaćie. No problema jesć: dla ruska ĉelowek, ktor ne znat nikaj vse-slavski slova, to esć velm sloẑno razumeti ino-slavsku reĉ. Ja opisal moje videnije celej projekta na Talk:Slavopedia. Uĉastvovatj v podderẑivanji pan-slavskogo portala ja ne mogu (bo esm zanjat). Prosim, ukaẑ mne, gde v Internete poluĉit bezplatny polsko-angelskij ili polsko-ruskij slovnik/online-perevodnik. Ramir 10:07, 7 August 2005 (UTC)Reply

Recent Polish articles in English wikipedia

[edit]

Greetings Kpjas! There were 2 articles posted into the English wikipedia recently: en:Modest Romiszewski, en:Wegrzynowice. Perhaps the Polish wikipedia would want them also, and perhaps someone would be interested to expand these within the English wikipedia as well (I, mistakenly, contacted en:user:Piotrus and not you with my earlier requests for help with translation). The original Polish text is saved on their respectful discussion pages. Regards - Introvert | en:User talk:Introvert 21:24, 21 August 2005 (UTC)Reply

Hi,

I address you as the ambassador of your wikipedia. Please notice the above project.

This project, more than other projects, will benefit from inter-wiki cooperation. Can you post a message regarding this project at your wikipedia village pump?

Thanks for your help, APH from the English wiki

wolność informacji vs wolność informacji wokoło hasła "marihuana"

[edit]

witam! chciałbym się spytać, prosić o pomoc w postępowaniu. Problem dotyczy hasła marihuana w polskiej wikipedii i tego jak częśc użytkowników usiłuje cenzorować to hasło...

ostatnio zostałem zbanowany, z powodu tego ze revertowałem czyjeś skasowanie linku. (szczegóły na stronie "dyskusja" tego hasła)

moim zdaniem coś jest nie tak z obiektywizmem, jeśli dochodzi do hasła "marihuana" na polskiej wiki. (na angielskiej wiki "cenzura" nie istnieje, panuje prawo do informacji, np na ang wiki są hasła dotyczące uprawy itd)

z poważaniem, --80.53.61.218 21:23, 4 January 2006 (UTC) (użytkownik devein na pl i ang wiki ) http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_Wikipedysty:DeveinReply

http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Devein

ostatnia sytuacja: link do strony usunięty a na hasło założona blokada "z powodu wojny edycyjnej". no cóż, będę zwracał się do wszystkich (także na ang wiki) o dyskusję i obserwację sytuacji...Since I see that you an Ambasador is Polska on Wikipedia,I wanted to ask you why is everything about Mr.Lepper and Samoobrona on Wikipedia Polska written so hostile,because I met President Lepper this summer and he seems like a really great guy,you know,so thats my question,why does people from Warsaw disslike him,while people in smaller places like (my spellin might be wrong:)) Gliwice or Katowice seems to like him.Etc. every Warsaw friend of mine that I showed my picture with President Lepper said:"Oh no,hes a fool",while everyone in Gliwice etc was delighted...

Thank you a lot

p.s.You can respond to my user page on Serbian Wikipedia,if its easier to you.Thanks 212.200.135.129 06:42, 28 January 2006 (UTC)Reply


http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Dzoni ^^^^^^^ My user page


http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Dzoni ^^^^^^^ my talk page

Talk re: spcomm

[edit]

I left you a note on pl.wiki; drop me a line when you've received it :-) Sj 16:45, 25 April 2006 (UTC)Reply


Trust in Wikipedia

[edit]

this is Cathy from Hong Kong working on a research about trust on Wikipedia. I wonder if you would kindly contact me at researchingmedia@gmail.com? I'd like to chat with you about Wikipedia of your language. Would you kindly drop me your email or IM (Skype, MSN, AIM or ICQ)? It wouldn't take more than ten minutes, but it would help enormously for us to understand the overall trust-based social landscape of Wikipedia. Thank you!

static content discussion tonight

[edit]

We're having a chat tonight in #wikipedia-static on freenode, pretty late (24:00 UTC). Come visit if you're up at that late hour.

Translation Request (2 sentences)

[edit]

For the front page of the Novial Test Wikipedia it would be nice to have a Polish translation of the following 2 sentences:

<>

Welcome to the Wikipedia in the Novial language!

You can read about the international auxiliary language Novial here.

<>

See the original request at Wikimedia Incubator here.

Thank you, Nov ialiste 19:24, 16 September 2006 (UTC)Reply

Wikimedia Travel Guide: Naming poll open

[edit]

Hi there,

You are receiving this message because you voiced your opinion at the Request for Comment on the Wikimedia Travel Guide.

The proposed naming poll opened a few days ago and you can vote for as many of the proposed names as you wish, if you are eligible. Please see Travel Guide/Naming Process for full details on voting eligibility and how the final name will be selected. Voting will last for 14 days, and will terminate on 16 October at 06:59:59 UTC.

Thanks, Thehelpfulone 21:59, 6 October 2012 (UTC)Reply

Wikimedia Medicine

[edit]

Thank you for your interest in Wikimedia Medicine. We hope to create a non profit corporation to promote the aims of the Wikimedia Movement within the topic domain of medicine. This means we plan to promote the creation and release of "health care information in all languages" under an open license. This will be done primarily via speaking and collaborating with both individuals and organizations who share our goal. We are working on a number of collaborations already and are open to more ideas. Doc James (talk · contribs · email) 09:43, 16 October 2012 (UTC)Reply

The Stethoscope: A Wiki Project Med Foundation Review (Issue 1)

[edit]
Wiki Project Med Foundation

Wiki Project Med Foundation (WPMEDF) was formally incorporated in New York as a 501(c)(3) nonprofit. Our mission is bold like Wikipedia's: Imagine a world in which every single person is given free access to the sum of all medical knowledge." That's what we're doing.

In this newsletter:

 • Designing our logos and name: How and why we made them
 • Creating Our Board: Who's involved and what they're doing
 • Adding 70+ Interested members: Participants from all over the globe
 • Furthering ongoing projects: Expanding exciting in many directions at once
 • Proposing Wikimania presentations: Sign up for the talks that interest you
 • Taking on on social media: Up and running with outreach (plus business cards!)
 • Charting pathways for how you can help right now: a great list easy and important areas to contribute


Read the Full Newsletter


We aim to run The Stethoscope at least once per quarter and no more than once per month. We only send to people who already signed on as WikiProject Med or Wiki Project Medicine Foundation interested members/participants. If you do not want to receive the newsletter, please add your name here.

It's been a pleasure so far, and we have so much more to do. Wishing you happy Spring up North and pleasant Autumn down South.

--Jake and the rest of the Wiki Project Med Foundation Team, Ocaasi (talk) 20:01, 8 May 2013 (UTC)Reply

Tech/News/2013/26/pl

[edit]

Cześć Kpjasie,
opublikowałem przed chwilą kolejny numer tego newslettera i przetłumaczyłem go przy okazji na polski. Moja lista obserwowanych (i otrzymywane maile) mówią mi, że brałeś aktywny udział w tłumaczeniu poprzednich numerów, więc gdybyś mógł przejrzeć moje tłumaczenia i ewentualnie poprawić błędy, to byłbym wdzięczny :-) PS Rozumiem, że jesteś zapisany na listę dyskusyjną translators-l i stąd wiesz o ukazywaniu się kolejnych numerów? Jeśli tak, to w przyszłości daruję sobie zostawianie Ci tutaj wiadomości, skoro i tak otrzymujesz nasze maile :-) Pozdrawiam, odder (talk) 21:44, 22 June 2013 (UTC)Reply

Help with Polish translations for WMF's multilingual fundraising campaign

[edit]

Hi Kpjas, I hope you are well. I am reaching out to you as we would be in great need of your help to translate fundraising messages from English to Polish. We are planning to run fundraising messages on Polish Wikipedia during the first of second week of February. Would you be interested in helping us first of all, translate/proofread the three main texts that we need for the campaign? All texts and information on how to translate can be found on the Fundraising Translation Hub https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising/Translation. Secondly, would you be interested in helping us developing a few short alternative messages in Polish that we can test live on the site during fundraising week? If so, could you please provide me with your email address and I will send you a short form to fill out. Thank you very much in advance. Kind regards, Jrobell (talk) 10:03, 20 January 2014 (UTC)Reply

Letter petitioning WMF to reverse recent decitions

[edit]

The Wikimedia Foundation recently created a new feature, "superprotect" status. The purpose is to prevent pages from being edited by elected administrators -- but permitting WMF staff to edit them. It has been put to use in only one case: to protect the deployment of the Media Viewer software on German Wikipedia, in defiance of a clear decision of that community to disable the feature by default, unless users decide to enable it.

If you oppose these actions, please add your name to this letter. If you know non-Wikimedians who support our vision for the free sharing of knowledge, and would like to add their names to the list, please ask them to sign an identical version of the letter on change.org.

I'm notifying you because you participated in one of several relevant discussions. -Pete F (talk) 22:12, 20 August 2014 (UTC)Reply

Superprotect letter update

[edit]

Hi Kpjas,

Along with more hundreds of others, you recently signed Letter to Wikimedia Foundation: Superprotect and Media Viewer, which I wrote.

Today, we have 562 signatures here on Meta, and another 61 on change.org, for a total of 623 signatures. Volunteers have fully translated it into 16 languages, and begun other translations. This far exceeds my most optimistic hopes about how many might sign the letter -- I would have been pleased to gain 200 siguatures -- but new signatures continue to come.

I believe this is a significant moment for Wikimedia and Wikipedia. Very rarely have I seen large numbers of people from multiple language and project communities speak with a unified voice. As I understand it, we are unified in a desire for the Wikimedia Foundation to respect -- in actions, in addition to words -- the will of the community who has built the Wikimedia projects for the benefit of all humanity. I strongly believe it is possible to innovate and improve our software tools, together with the Wikimedia Foundation. But substantial changes are necessary in order for us to work together smoothly and productively. I believe this letter identifies important actions that will strongly support those changes.

Have you been discussing these issues in your local community? If so, I think we would all appreciate an update (on the letter's talk page) about how those discussions have gone, and what people are saying. If not, please be bold and start a discussoin on your Village Pump, or in any other venue your project uses -- and then leave a summary of what kind of response you get on the letter's talk page.

Finally, what do you think is the right time, and the right way, to deliver this letter? We could set a date, or establish a threshold of signatures. I have some ideas, but am open to suggestions.

Thank you for your engagement on this issue, and please stay in touch. -Pete F (talk) 18:15, 26 August 2014 (UTC)Reply

Superprotect status

[edit]

Dear Kpjas, since you are an administrator on a wiki from which no user participated in this discussion, I'd like to make sure you are aware of some recent events which may alter what the Wikimedia Foundation lets you do on your wiki: Superprotect.

Peteforsyth 09:26, 12 September 2014 (UTC)Reply

Should FuzzyBot remove all potentially outdated translations?

[edit]

Hello, thanks for adding multiple new translations in your language here at Meta-Wiki in recent years. Please join the discussion with your opinion: Should FuzzyBot automatically remove all potentially outdated translations?. Nemo (talk) 12:01, 1 March 2016 (UTC)Reply

Wiki Project Medicine Foundation Membership

[edit]
Membership renewal

Dear Wiki Project Med Supporter, you are receiving this message as you have shown interest in supporting Wiki Project Med in the past. As our organization grows and evolves, we want to be able to verify peoples ongoing interest in being involved. To that end, the board has decided to require renew of membership every two years. So -- whether you are a current member or not, please fill out our updated membership form, to ensure your membership till the end of 2020. Please note -- We ask that you fill out the form by Feb 3rd, as we are close to elections and only members can nominate themselves for the board and vote!

Best, Shani & Doc James. 01:57, 28 January 2019 (UTC)Reply

Elections for 5 seats on the board of WPMEDF & Annual Meeting

[edit]

Dear WikiProject Medicine member, the election for 5 seats on the board is underway and voting is now open till March 24th. We encourage you to use your right to vote by supporting the candidates you prefer HERE. Please also note that on Monday, March 25, between 1900-2000 UTC we will be holding our open annual meeting online. A link will be sent via the mailing list / Facebook group so stay tuned. We hope you can join us! Best, James & Shani. 14:17, 11 March 2019 (UTC)Reply

SGrabarczuk (WMF)

18:26, 20 November 2020 (UTC)

SGrabarczuk (WMF)

16:08, 11 December 2020 (UTC)

Test and co-create a new feature for reusing references with different details

[edit]

Hi,

this is Lina and Eline from the Technical Wishes product team at Wikimedia Deutschland. We hope this message finds you well!

We are currently working on a solution to help Wikimedians easily reuse references with different details – a problem related to several Community Wishlist Survey wishes (partially) supported by you (e.g. 1, 2, 3, 4).

We want to invite you to a user testing session. During the session, you can test a prototype for Visual Editor and provide your feedback. Sessions will take 30–45 minutes, compensation is available. If you are interested, please sign up here (privacy policy).

Please note that most likely, we won’t be able to have sessions with everyone who is interested. We will try to test with a diverse group of wiki contributors. If you’re a fit, we will reach out to you to schedule an appointment.

Hope to hear from you soon, and please let us know if you have any questions!

Best, Lina Farid (WMDE) (talk) 18:17, 10 July 2024 (UTC)Reply