מונחון ויקיפדיה מופשטת

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Glossary and the translation is 100% complete.
A · B · C · D · E · F · G · H ·  I  · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A

מופשט (אנגלית: abstract)
לא בשפה טבעית מסוימת, אלא מופשט ממנה; משהו שאמור לספק רישום למשמעות מאחורי טקסטים, משפטים, או פסוקיות בשפה טבעית. ההפך ממוחשי.
טקסט מופשט (אנגלית: AbstractText)
אבטיפוס של מימוש של הרעיון של ויקיפונקציות.
תוכן מופשט (אנגלית: abstract content)
ר' תוכן.
ויקיפדיה מופשטת (אנגלית: Abstract Wikipedia)
שם התחלתי של תוכן שיכול לשמש בוויקיפדיות מקומיות כדי להפיק ערך בשפה טבעית; כרגע מוצע שזה יחיה בוויקינתונים ליד הפריט המתאים, אבל זה יידון לפני חלק P2 של פרויקט הפיתוח.
כינוי (אנגלית: alias)
תווית חלופים לעצם, משמשת בעיקר כדי למצוא את העצם.
ערך (אנגלית: article)
דף במרחב הראשי של ויקיפדיה, שבדרך־כלל מייצג רשומה אחת בוויקיפדיה.

B

פונקציה מובנית (אנגלית: built-in)
מימוש ילידי של פונקציה שמסופק על־ידי מעריך ושאי־אפשר לערוך אותו דרך ממשק הוויקי.

C

קריאה (אנגלית: call)
ר' קריאה לפונקציה. באנגלית, אפשר להשתמש גם במונח invoke או invocation.
קנוני (אנגלית: canonical, canonicalized, canonicalised)
דרך מוגדרת וארוכה פחות ולכן קריאה יותר לייצג עצמי Z ב־JSON; זה הייצוג הרגיל שבו עצמי Z מאוחסנים בוויקיפונקציות. ההפך מנורמלי.
קאר (אנגלית: car)
שם חלופי לראש; ר' CAR and CDR בוויקיפדיה. ר' גם קודר.
קודר (ק֫וּדֶר) (אנגלית: cdr)
שם חלופי לזנב; ר' CAR and CDR בוויקיפדיה. ר' גם קאר.
תו (אנגלית: character)
תו, כפי שהוא מוגדר ביוניקוד, מרכיב של מחרוזת (String); תו יכול להיות מורכב ממספר בתים (bytes).
הרכבה (אנגלית: composition)
צורת מימוש פונקציה, שבה המימוש ניתן באמצעות הרכבה של פונקציות אחרות; ר' מודל הפונקציות.
כְּתָב הרכבה (אנגלית: composition notation)
כתב קל לקריאה בשביל הרכבות; ר' מודל הפונקציות.
מוחשי (אנגלית: concrete)
בשפה טבעית מסוימת. ההפך ממופשט.
קוֹנְס (אנגלית: cons)
פונקציה ליצירת רשימה חדשה באמצעות הוספת רכיב מעליה; ר' phab:T261474. ר' cons בוויקיפדיה (באנגלית).
בנאי (אנגלית: constructor)
אבן־בניין מופשטת של תוכן; בנאי נועד ללכוד את המשמעות של פסוקית בודדת או מבנה משפט ולעיתים קרובות יש בו משבצות שיכולות לקבל בנאים אחרים, ושיכול לשמש כערך שימלא בעצמו משבצות של בנאים אחרים.
תוכן, תוכן מופשט (אנגלית: content, abstract content)
ייצוג מופשט של טקסט או חלק של טקסט, שמורכב מבנאים. טכנית, בנאי מאודגם (instantiated). הבנאי ברמה העליונה משמש לייצוג של ערך שלם ומאוחסן בויקיפדיה מופשטת, אבל תוכן יכול להיות גם עבור רק משפט או פסוקית. לפעמים נקרא תוכן מופשט.

D

פירוק הסדרה (אנגלית: deserialization)
ההפך מהסדרה.
פרויקט פיתוח (אנגלית: development project)
פרויקט לפיתוח ויקיפונקציות וויקיפדיה מופשטת; ר' תוכנית ויקיפדיה מופשטת.
תיעוד (אנגלית: documentation)
טקסט קריא לבני־אדם שמסביר עצם.

E

אנייג' (אנגלית: eneyj)
  1. דגם אבטיפוס של ויקיפונקציות;
  2. מימוש בג'אווה סקריפט של מעריך של הדגם הזה, מסופק בטקסט מופשט.
שגיאה (אנגלית: error)
סוג שמופעים שלו מציינים בעיות בהערכה או בבדיקת תקינות; ר' מודל פונקציות.
מעריך (אנגלית: evaluator)
פיסת תוכנה שלוקחת עצם Z ומעריכה אותו, כלומר מבצעת פונקציה ומחזירה את התוצאה. בחזוננו יש פיתוח של כמה מעריכים. מעריכים יכולים להיות ממומשים ומבוצעים בדפדפן, בשרת של קרן ויקימדיה, בענן, ביישום במכשיר נייד, או במקומות אחרים. השוו למבצע ולמתזמר.
מבצע (אנגלית: executor)
אחד מתוך השירותים הפנימיים שאינם חשופים לציבור. הם יכולים להיקרא באמצעות מתזמר. הם מריצים קוד ילידי בשפת תכנות מסוימת. יהיה מבצע אחד ללואה, אחד לג'אווה סקריפט, אחד לפייתון, וכו'. ר' את תיעוד השירות. השוו למעריך ולמתזמר.

F

פונקציה (אנגלית: function)
הגדרה של חישוב שמקבלת קלט כלשהו ומחזירה פלט; ר' את הערכים שגרה (תכנות) ופונקציה בוויקיפדיה.
קריאה לפונקציה (אנגלית: function call)
קריאה לפונקציה היא עצם Z שמורכב מפונקציה ומהארגומנטים הנדרשים לפונקציה, ושיכול להיות מוערך לעצם Z אחר. באנגלית, אפשר להשתמש גם במונח invoke.
מודל פונקציה (אנגלית: function model)
ר' מודל פונקציה.
פונקציונלי (אנגלית: functional)
קיצור של "פונקציונלי טהור", שפירושו שלהערכה של פונקציה כזאת אין תופעות לוואי והיא דטרמיניסטית, כלומר זהה תמיד; ר' Purely functional programming בוויקיפדיה; ר' מודל פונקציה.

G

סוג כללי (אנגלית: generic type)
סוג שנוצר על־ידי הערכה של קריאה לפונקציה.

H

ראש (אנגלית: head)
הרכיב הראשון של רשימה. ידוע גם בשם קאר. שאר הרשימה ידוע בשם זנב או קודר. ר' phab:T261474.

I

זהות (אנגלית: identity)
זהות של סוג היא מופע של פונקציה (מסוימת) שמוערכת לסוג. עבור סוג פשוט, זוהי הפניה לסוג עצמו.
מימוש (אנגלית: implementation)
דרך מסוימת לבצע פונקציה. מימוש יכול להיות חתיכת קוד בשפת תכנות מסוימת, להפנות לפונקציונליות ש"מובנית" לתוך מעריך, או לצרף קריאות לפונקציות אחרות. לפונקציה יכולים להיות מימושים רבים, שכולם צריכים להיות שווים. קיצור של "מימוש של פונקציית Z".
מופע (אנגלית: instance)
כל עצם Z הוא מופע של הסוג שלו.
קריאה (אנגלית: invoke)
באנגלית, invoke היא מילה נרדפת ל־call. ר' קריאה לפונקציה.
פריט (אנגלית: item)
ערך במסד הידע של וויקינתונים; ר' פריט במונחון של ויקינתונים.

J

JSON (אנגלית: JSON)
שיטת הסדרת נתונים נפוצה; ר' את הערך JSON בוויקיפדיה.

K

מפתח (אנגלית: key)
מחרוזת שמסתיימת באות K שאחריה מספר טבעי, ושיכול להיות לפניה מזהה Z. מפתחות מוגדרים בוויקיפונקציות בדרך־כלל על סוגים או פונקציות, ומשמשים לבניית עצמי Z.

L

תווית (אנגלית: label)
השם העיקרי שניתן לזהות של עצם Z. יכול להיות רק טקסט חלק.
יחידה מילונית (אנגלית: lexeme)
ערך בוויקינתונים ששומר ידע מילונאי על, פחות או יותר, מילה; ר' יחידה מילונית במונחון של ויקינתונים.
פונקציית קִיווּי (אנגלית: linearizer)
פונקציה להמרת עצם Z למחרוזת. ההפך ממפענח.
רשימה (אנגלית: list)
סוג נתונים שמקבץ מספר שרירותי של מופעים לישות ממוינית; ר' רשימה בוויקיפדיה.
מפורש (אנגלית: literal)
ערך שאינו עצם Z. כעת הסוג הקביל היחיד של מפורש הוא מחרוזת.
ויקיפדיה מקומית (אנגלית: local Wikipedia)
ויקיפדיה בשפה מסוימת, כגון ויקיפדיה עברית, ויקיפדיה יפנית, או ויקיפדיה איטלקית.

M

ויקיפדיה רב־לשונית (אנגלית: multilingual Wikipedia)
הארכיטקורה שמאפשרת לוויקיפדיות מקומיות להעשיר את עצמן באמצעות הפקה של תוכן מויקיפדיה מופשטת ועל־ידי זה לקבל ויקיפדיה יותר מקיפה, מעודכנת, ונכונה בשפה שלהם; ר' ארכיטקטורה של ויקיפדיה מופשטת.

N

שפה טבעית (אנגלית: natural language)
שפה טבעית במובן רחב, כגון אנגלית, טגלוג, או סווהילי; ר' את הערך שפה טבעית בוויקיפדיה.
נורמלי (אנגלית: normal)
דרך מורחבת, קלה לעיבוד ואחידה מאוד לייצג עצמי Z ב־JSON. ההפך מקנוני.
לא כלום (אנגלית: nothing)
סוג נתונים שלא יכולים להיות לא מופעים; ר' Bottom type בוויקיפדיה האנגלית.

O

עצם (אנגלית: object)
בג'אווה סקריפט או ב־JSON, עצם הוא, בפשטות, מילון או מערך סימוכי (אסוציאטיבי); ר' מילון בוויקיפדיה.
מתזמר (אנגלית: orchestrator)
שירות שלוקח עצם Z ומחזיר את הגרסה המוערכת שלו. כדי לעשות את זה, הוא יקרא לוויקי כדי לקבל עוד עצמי Z שהוא צריך, למבצע כדי להעריך כמה קריאות לפונקציות, ולשירותים אחרים כגון ויקינתונים. ר' את תיעוד השירות. השוו למעריך ולמבצע.

P

דף (אנגלית: page)
ויקי מורכב ממספר דפים, שאפשר לערוך כל אחד מהם באופן עצמאי.
מפענח (אנגלית: parser)
פונקציה להמרת מחרוזת לעצם Z. ההפך מפונקציית קיווי.
צמד (אנגלית: pair)
עצם Z מורכב שמכיל שני עצמי Z מסוג מסוים (אבל שרירותי).
חלק P1 (אנגלית: Part P1)
החלק של פרויקט הפיתוח שעוסק ביצירת ויקיפונקציות. הוא מתחיל בראשית הפרויקט וממשיך לכל אורכו; ר' Part P1: Wikifunctions.
חלק P2 (אנגלית: Part P2)
החלק של פרויקט הפיתוח שעוסק ביצירת ויקיפדיה מופשטת. הוא מתחיל בערך שנה אחרי תחילת הפרויקט וממשיך למשך המחצית השנייה שלו; ר' Part P2: Abstract Wikipedia.
מתמיד (אנגלית: persistent)
עצם Z עם מזהה Z ועם דף משלו בוויקי. רוב עצמי ה־Z המתמידים יכללו ערכים שהם עצמי Z ללא מזהה Z, ולכן לא מתמידים.
מאפיין (אנגלית: property)
משמש ליצירת קביעה על פריט במסד הידע של ויקינתונים; ר' מאפיין במונחון של ויקינתונים.

Q

מובאה (אנגלית: quote)
מבנה נתונים שאין להעריך, אלא לשמור כלשונו.

R

הפניה (אנגלית: reference)
מזהה שמציין עצם תחתיו. למשל, המחרוזת "Z11" מפנה לסוג "Z11/טקסט חד־לשוני".
Note Note: למונח הזה יש משמעות שונה לגמרי מאשר בוויקינתונים; ר' את הערך Reference (computer science) בוויקיפדיה האנגלית.
מפיק (אנגלית: renderer)
פונקציה שמקבלת תוכן ומזהה עבור שפה טבעית בתור קלט ומחזירה טקסט באותה השפה בתור קלט, שמייצג את התוכן כטקסט מוחשי, תוך כדי שימוש בידע מיחידות מילוניות.
פונקציית הגלמה (אנגלית: reify)
פונקציה שמפרקת עצם לחלקים שמרכיבים אותו כך שיהיה אפשר לגשת לחלקים אחד־אחד; ר' Reification בוויקיפדיה האנגלית; ר' phab:T261474.
REPL (אנגלית: REPL)
לולאת קריאה / חישוב / הדפסה, ממשק שורת פקודה, שמקבל קלט מסוים, מעריך אותו, ומציג את התוצאה; ר' REPL בוויקיפדיה האנגלית; ר' מודל פונקציות.

S

הסדרה (אנגלית: serialization)
דרכים לייצג עצמי Z ב־JSON; ר' גם קנוני, נורמלי.
קביעה (אנגלית: statement)
משמש לאספקת ידע על פריט במסד הידע של ויקינתונים; ר' קביעה במונחון של ויקינתונים.
מחרוזת (אנגלית: string)
רצף של תווים.
סוג סכום (אנגלית: sum type)
סוג שיכולים להיות לו מופעים של כל אחד מהסוגים המרכיבים אותו; ר' Sum type בוויקיפדיה האנגלית; ר' מודל פונקציה.

T

זנב (אנגלית: tail)
רשימה ללא הרכיב הראשון שלה. ידוע גם בשם קודר. הרכיב הראשון ידוע בשם ראש או קאר. ר' phab:T261474.
תבנית (אנגלית: template)
דרך לציין מתצג תור טקסט עם מצייני מקום או משבצות (slots), שאפשר למלא בנתונים מתוך בנאים., חישוב פונקציה, או תוכן מתבנית אחרת. ר' את המסמך Template Language for Wikifunctions לדיון מפורט בתחביר התבניות.
בודק (אנגלית: tester)
דרך לקבוע באופן אוטומטי אם פונקציית Z נתונה עושה את הדבר הנכון. לפונקציה בדרך־כלל יהיו מספר בודקים, שכל אחד מהם מגדיר קלט כלשהו לפונקציה ותנאים שהפלט עבור הקלט שניתן צריך למלא. למשל, בודקים עבור הפונקציה "רישיות כותרת" ("title case") יכולים לכלול: הקלט "abc" אמור להפוך ל־"Abc"; הקלט "war and peace" אמור להפוך ל־"War and Peace"; הקלט "война и мир" אמור להפוך ל־"Война и мир"; ו־"123" אמור להפוך ל־"123".
חולף (אנגלית: transient)
ההפך ממתמיד.
סוג (אנגלית: type)
סוג מגדיר את התנאים שבהם עצם Z יהיה מופע תקין מהסוג הזה, על־ידי אספקת פונקציה שבודקת תקינות של עצם Z. סוגים הם עצמי Z בעצמם, כך שתורמים לוויקיפונקציות יכולים ליצור סוגים חדשים.

V

ערך (אנגלית: value)
מחרוזת או עצם Z שמזוהה עם מפתח בעצם Z אחר.
בודק תקינות (אנגלית: validator)
פונקציה שמקבלת עצם Z בתור ארגומנט ומחזירה רשימה של שגיאות שנמצאו.

W

ויקי (אנגלית: wiki)
אתר אינטרנט שמאפשר לכל אחד יצירה קלה ועריכה שיתופית של הדפים שלו.
ויקינתונים (אנגלית: Wikidata)
מיזם של קרן ויקימדיה, מסד ידע חופשי שנערך באופן שיתופי; ר' ויקינתונים.
ויקיפונקציות (אנגלית: Wikifunctions)
מיזם חדש של קרן ויקימדיה; קטלוג חופשי של פונקציות, שנערך ומתוחזק באופן שיתופי. היה ידוע קודם בשם ויקילמדא בהצעה המקורית (השם ההוא משמש עכשיו להרחבת ויקילמדא).
ויקילמדא (אנגלית: WikiLambda)
התוכנה שמשמשת להפעלת המיזם, Extension:WikiLambda.
קרן ויקימדיה (אנגלית: Wikimedia Foundation)
ארגון שתומך בתנועת ויקימדיה; ר' קרן ויקימדיה.
ויקיפדיה (אנגלית: Wikipedia)
מיזם של קרן ויקימדיה, אנציקלופדיה חופשית שנערכת באופן שיתופי; ר' ויקיפדיה.
מופשטת, ויקיפדיה (אנגלית: Wikipedia, Abstract)
ר' ויקיפדיה מופשטת.
רב־לשונית, ויקיפדיה (אנגלית: Wikipedia, multilingual)
ר' ויקיפדיה רב־לשונית.

Z

מזהה Z (אנגלית: ZID)
מזהה שמתחיל באות Z וממשיך עם מספר טבעי. משמש לזיהוי עצמי Z מתמידים.
פונקציית Z (אנגלית: ZFunction)
דף ויקי בוויקיפונקציות שמתאר פונקציה מסוימת שאפשר להשתמש בה דרך מעריך. כל פונקציית Z יכולה להיות מיושמת בקוד במימוש אחד או יותר, ואפשר לוודא שהמימושים האלה נכונים באמצעות פונקציית Z בודקת אחת או יותר.
מפתח Z (אנגלית: ZKey)
עצם Z שמגדיר מפתח עבור סוג מסוים.
רשימת Z (אנגלית: ZList)
עצם Z לרצף סדור של עצמי Z אחרים.
עצם Z (אנגלית: ZObject)
כל רשומה בוויקיפונקציות היא עצם Z. לעצמי Z שמאוחסנים בוויקיפונקציות יש מזהי Z והם יכולים להיות ממספר סוגים, כגון בנאים, פונקציות, סוגים, וכו'. עצם Z מכיל ערכה של זוגות מפתח/ערך, שבו כל מפתח מופיע רק פעם אחת בכל עצם Z, והערכים הם עצמי Z.