Абстрактна Вікіпедія/Глосарій

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Glossary and the translation is 61% complete.

A

абстрактний (англійська: abstract)
виражений не конкретною природною мовою, а абстрагуючись від неї; спрямований на те, щоб дати позначення смислу текстів, речень чи фраз на природній мові. Протилежність до конкретний.
AbstractText (англійська: AbstractText)
прототип реалізації ідеї Вікіфункцій.
абстрактний вміст (англійська: abstract content)
див. вміст.
Абстрактна Вікіпедія (англійська: Abstract Wikipedia)
попередня назва всього вмісту, який може бути використаний локальними Вікіпедіями для візуалізації статті природною мовою; у цей час запропоновано розміщення у Вікіданих поряд з відповідним елементом, але це буде обговорюватися перед частиною P2 проекту розробки.
альтернативна назва, псевдонім (англійська: alias)
альтернативна назва (псевдонім) для об’єкта, яка використовується в першу чергу для пошуку об’єкта.
стаття (англійська: article)
сторінка в основному просторі назв Вікіпедії, як правило, представляє один запис у Вікіпедії.

B

вбудований (англійська: built-in)
власна реалізація функції, яка надається оцінювачем і яку не можна редагувати через інтерфейс вікі.

C

виклик (англійська: call)
див. виклик функції. В англійській мові також може бути використаний термін invoke або invocation.
канонічний, канонізований (англійська: canonical, canonicalized, canonicalised)
конкретний, менш багатослівний і, отже, більш читабельний спосіб представити Z-Об'єкт'и у JSON; це звичайне подання ZObject'ів зберігається у Вікіфункції. Воно протилежне до нормального.
car (англійська: car)
альтернативна назва голови; див. CAR та CDR у Вікіпедії. Див. також cdr.
cdr (англійська: cdr)
альтернативна назва хвоста; див. CAR та CDR у Вікіпедії. Див. також car.
символ (англійська: character)
символ, визначений Unicode, складова рядка; символ може складатися з декількох байтів (або октетів).
композиція (англійська: composition)
форма реалізації функції, де реалізація задається поєднанням інших функцій; див. Модель функції.
composition notation (англійська: composition notation)
an easy-to-read notation for compositions; see Function model.
конкретний (англійська: concrete)
виражений конкретною природною мовою. Протилежність до абстрактний.
cons (англійська: cons)
функція для створення нового списку додаванням елемента на початок списку; див. phab:T261474. See cons in Wikipedia.
конструктор (англійська: constructor)
абстрактний будівельний блок контенту; конструктор має на меті охопити значення окремої фрази чи структури речень і часто має слоти, які можуть приймати інші конструктори, і сам може використовуватися як значення для заповнення слотів інших конструкторів.
вміст, абстрактний вміст (англійська: content, abstract content)
abstract representation of a text or text fragment, assembled from constructors. Technically, an instantiated constructor. The top level constructor is used to represent a whole article and stored in Abstract Wikipedia, but content can be also for just a sentence or phrase. Sometimes called abstract content.
curried, curry, currying (англійська: curried, curry, currying)
A curried function is a function that was translated from taking multiple arguments into a sequence of functions, each with a single argument. This technique is named after the American mathematician Haskell Curry. See Currying in Wikipedia.

D

десеріалізація (англійська: deserialization)
Протилежна до серіалізації.
проект розробки (англійська: development project)
проект для розробки Вікілямбди й абстрактної Вікіпедії; див. план абстрактної Вікіпедії.
документація (англійська: documentation)
зручний для читання текст, який пояснює об’єкт.

E

eneyj (англійська: eneyj)
  1. модель-прототип Вікіфункції;
  2. JavaScript-реалізація оцінювача цієї моделі, наданої в abstracttext.
помилка (англійська: error)
тип, примірники якого вказують на проблеми під час розрахунків або перевірки; див. Модель функції.
оцінювач (англійська: evaluator)
a piece of software that takes a ZObject and evaluates it, that is executes a Function and returns the result. We envision the development of several evaluators. Evaluators may be implemented and run in the browser, on the server of the Wikimedia Foundation, in the cloud, in an app on a mobile device, or other places. Compare to executor and orchestrator.
executor (англійська: executor)
one of a set of internal services which are not exposed to the public. They can be only called by the orchestrator. They run native code in a specific programming language. There would be one executor for Lua, one for JavaScript, one for Python, etc. See the service documentation. Compare to evaluator and orchestrator.

F

функція (англійська: function)
the specification of a computation that takes some input and returns output; see Function (computer science) in Wikipedia.
виклик функції (англійська: function call)
Виклик функції — це ZObject, який складається з функції та необхідних аргументів функції, і може бути оцінений для іншого ZObject. В англійській мові також може використовуватися термін "invoke".
модель функції (англійська: function model)
див. Модель функції.
functional (англійська: functional)
short for "purely functional", meaning that the evaluation of such a function has no side-effects and is deterministic, that is always the same; see Purely functional programming in Wikipedia; see Function model.

G

generic type (англійська: generic type)
a type generated by evaluation of a function call.

H

верх, голова (англійська: head)
перший елемент списку, також відомий як car; решта списку відома як хвіст or cdr; див. phab:T261474.

I

identity (англійська: identity)
The identity of a type is an instance of (specific) function that evaluates to the type. For a simple type, it is a reference to the type itself.
реалізація (англійська: implementation)
a particular way to execute a function. An implementation may be a piece of code in a certain programming language, refer to functionality “built into” the evaluator, or combine calls to other functions. A function may have many implementations, which should all be equivalent. Short for "ZFunction implementation".
інстанції (англійська: instance)
Every ZObject is an instance of its type.
invoke (англійська: invoke)
синонім до call в англійській мові. Див. виклик функції.
елемент (англійська: item)
запис у базі знань Вікіданих; див. Елемент у глосарії Вікіданих.

J

JSON (англійська: JSON)
широко використовуваний формат серіалізації даних; див. статтю JSON у Вікіпедії.

K

ключ (англійська: key)
a string which ends with the letter K followed by a natural number, and is optionally preceded by a ZID. Keys are defined in Wikifunctions usually on Types or Functions, and are used to build up ZObjects.

L

ярлик (англійська: label)
main name given to identify a ZObject. May only be plain text.
лексема (англійська: lexeme)
запис у Вікіданих, який зберігає лексикографічні знання про, просто кажучи, слово; див. лексему в глосарії Вікіданих.
linearizer (англійська: linearizer)
функція для перетворення Z-Об'єкт у рядок; протилежність парсер.
список (англійська: list)
a data type that groups an arbitrary number of instances in an ordered entity; see List (abstract data type) in Wikipedia.
буквальний (англійська: literal)
a value that is not a ZObject. Currently the only accepted literal is string.
локальна Вікіпедія (англійська: local Wikipedia)
Вікіпедія певною мовою, така як українська Вікіпедія, японська Вікіпедія чи італійська Вікіпедія.

M

багатомовна Вікіпедія (англійська: multilingual Wikipedia)
the architecture that allows local Wikipedias to enrich themselves by rendering the Content from Abstract Wikipedia and thus have a more comprehensive, current, and correct Wikipedia in their language; see Abstract Wikipedia architecture.

N

природна мова (англійська: natural language)
a specific natural language in the wider sense, such as English, Tagalog, or Swahili; see Natural language in Wikipedia.
нормальний (англійська: normal)
an extended, easily processable and very uniform way to represent ZObjects in JSON. This is opposed to canonical.
нічого (англійська: nothing)
a data type that can have no instances; see Bottom type in Wikipedia.

O

object (англійська: object)
In JavaScript or JSON, an object is basically an associative array; see Associative array in Wikipedia.
orchestrator (англійська: orchestrator)
a service that takes a ZObject and returns an evaluated version of it. To do this it will make calls to the wiki for other ZObjects it needs, to the executor to evaluate some function calls, and other services such as Wikidata. See the service documentation. Compare to evaluator and executor.

P

сторінка (англійська: page)
вікі містить окремі сторінки, які можна редагувати незалежно.
парсер (англійська: parser)
функція для перетворення рядка в Z-Об'єкт; протилежність до лінеаризатор.
pair (англійська: pair)
a compound ZObject that contains two ZObjects of specific (but arbitrary) type.
Частина P1 (англійська: Part P1)
the part of the development project that deals with creating Wikifunctions. It starts at the beginning of the project and goes on throughout its whole lifetime; see Part P1: Wikifunctions.
Частина P2 (англійська: Part P2)
the part of the development project that deals with creating Abstract Wikipedia. It starts after about a year in the project and goes on throughout the second half of its lifetime; see Part P2: Abstract Wikipedia.
наполегливий (англійська: persistent)
a ZObject with a ZID and with its own page in the wiki. Most persistent ZObjects will include values that are ZObjects with no ZID, and are therefore not persistent.
властивість (англійська: property)
used to make a statement about an Item in Wikidata's knowledge base; see Property in the Wikidata glossary.

Q

quote (англійська: quote)
a data structure that is not to be evaluated but kept verbatim.

R

reference (англійська: reference)
an ID denoting the underlying object. For example, the string "Z11" refers to the Type Z11/Monolingual text.
Note Note: This term has a completely different meaning than on Wikidata; see Reference (computer science) in Wikipedia.
візуалізатор (англійська: renderer)
a function that gets a content and an identifier for a natural language as an input and returns text in that natural language as output, representing the content as concrete text, using knowledge from lexemes.
матеріалізувати (англійська: reify)
a function that deconstructs an object into its constituent parts so that the parts can be individually accessed; see Reification in Wikipedia; see phab:T261474.
REPL (англійська: REPL)
a Read / Eval / Print - Loop, a command line interface that takes some input, evaluates it, and displays the result; see REPL in Wikipedia; see Function model.

S

серіалізація (англійська: serialization)
Способи представлення ZObject'ів у JSON; див. також канонічний, нормальний.
твердження (англійська: statement)
використовується для надання знань про Елемент у базі знань Вікіданих; див. Твердження у глосарії Вікіданих.
рядок (англійська: string)
послідовність символів
sum type (англійська: sum type)
a type that can have instances of any of its constituent types; see Sum type in Wikipedia; see Function model.

T

хвіст (англійська: tail)
список без його першого елемента, також відомий як cdr. Перший елемент відомий як верх або car; див. phab:T261474.
template (англійська: template)
a way to specify a renderer as text interspersed with place-holders, or slots, which can be filled with data from constructors, function calculation, or content from another template. See the document Template Language for Wikifunctions for a detailed discussion of the template syntax.
тестер (англійська: tester)
a way to automatically determine if a given ZFunction is doing the right thing. A function will typically have multiple testers, each specifying some input to the function and conditions the output for the given input must fulfil. For example, testers for a “title case” function might include: “abc” should become “Abc”; “war and peace” should become “War and Peace”; “война и мир” should become “Война и мир”; and “123” should remain “123”.
перехідний (англійська: transient)
Opposite of persistent.
тип (англійська: type)
a type defines the conditions for a ZObject to be a valid instance of this type, by providing a function that validates a ZObject. Types are ZObjects themselves, so that contributors of Wikifunctions can create new types.

V

значення (англійська: value)
the string or ZObject associated with a key in another ZObject.
валідатор (англійська: validator)
A function taking a ZObject as argument and return a list of errors found.

W

вікі (англійська: wiki)
a web site that allows for the easy and collaborative editing of its pages.
Вікідані (англійська: Wikidata)
a project of the Wikimedia Foundation, a free, collaboratively edited knowledge base; see Wikidata.
Вікіфункції (англійська: Wikifunctions)
попередня назва нового проекту Фонду Вікімедіа; безкоштовний, спільно розроблюваний і підтримуваний каталог функцій. Спочатку він був відомий як Wikilambda (Вікіламбда) в оригінальній пропозиції (це ім'я тепер використовується для Розширення WikiLambda).
ВікіЛямбда (англійська: WikiLambda)
the software used to power the project, Extension:WikiLambda.
Фонд Вікімедіа (англійська: Wikimedia Foundation)
organization that supports the Wikimedia movement; see Wikimedia Foundation.
Вікіпедія (англійська: Wikipedia)
a project of the Wikimedia Foundation, a free, collaboratively edited encyclopedia; see Wikipedia.
Вікіпедія, абстрактна (англійська: Wikipedia, Abstract)
див. Абстрактна Вікіпедія.
Wikipedia, multilingual (англійська: Wikipedia, multilingual)
див. багатомовна Вікіпедія.

Z

Z-ід (англійська: ZID)
an ID starting with the letter Z and followed by a natural number. Used to identify persistent ZObjects.
ZFunction (англійська: ZFunction)
a wiki page on Wikifunctions that describes a particular function that can be used through the evaluator. Each ZFunction can be realised in code by one or more Implementations, and said implementations can be verified as correct by one or more Tester ZFunctions.
ZKey (англійська: ZKey)
a ZObject defining a key for a particular type.
ZList (англійська: ZList)
a ZObject for an ordered sequence of other ZObjects.
Z-Об'єкт (англійська: ZObject)
every entry in Wikifunctions is a ZObject. ZObjects stored in Wikifunctions have ZIDs and can be of numerous types, such as Constructors, Functions, Types, etc. A ZObject consists of a set of Key/Value pairs, with each Key appearing only once per ZObject and Values being ZObjects.
ZUnit (англійська: ZUnit)
a ZObject that represents a Unit type.