Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/FAQ/nb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
styrevalget 2007
OrganiseringGenerelt[edit]

Hva menes med prosjekt? Betyr det bare redigerer gjort på Wikipedia osv.?[edit]

«Prosjekt» refererer til ethvert offisielt Wikimediaprosjekt som vist i Complete list of Wikimedia projects. Det inkluderer ikke prosjekter som bruker MediaWiki-programvaren men som ikke er tilknyttet Wikimedia Foundation, ei heller foreslåtte prosjekter som ikke har blitt godkjent. Det finnes offisielle prosjekter som ikke vises på den komplette listen over prosjekter; ved avvik er det valgkontrollørene med assistanse fra direktøren for Foundation som tar avgjørelser. Et helt uoffisielt men enkelt svar er at dersom en steward kan sette rettigheter for et prosjekt, er det et Wikimedia-prosjekt.

Hovednavnerom eller alle navnerom?[edit]

For å stemme i valget må jeg ha minst 400 redigeringer. Teller også redigeringer utenfor hovednavnerommet?

Ja, definitivt. Det er ingen restriksjoner på hvilke(t) navnerom som telles. Du kan inkludere alle, som bruker-, bilde-, mal- eller diskusjonsnavnerom, så lenge det dreier seg om redigeringer på et Wikimedia-prosjekt.

Flytting regnet som «redigering»?[edit]

Ifølge Special:Usercontributions på prosjektet jeg er aktiv på, har jeg 400 redigeringer. Alle er i hovednavnerommet, men en oppføring er en flytting. Noen wikipedianere sier at dette betyr at det er 399 redigeringer som telles? Har de rette? Med andre ord, kan jeg stemme eller ikke?

Ja, du kan stemme. Den blanke redigeringer som kommer når en side flyttes regnes fortsatt som en redigering. Loggoppføringer for slettingen telles derimot ikke. Det samme gjelder beskyttelse av artikler.

Vil stemmegivning skje på Meta, eller vil det være muligheter for å stemme på hvert av prosjektene?[edit]

De tekniske detaljene omkring stemmegivning blir annonsert snart. Takk for din tålmodighet.

Will voting take place on Meta, or will there be opportunities to vote on each of the Wikimedia projects?[edit]

Kan jeg slå sammen redigeringer på forskjellige prosjekter for å oppnå nødvendig antall?[edit]

Nei, dessverre. På grunn av tekniske begrensninger kan vi ikke på det nåværende tidspunkt på en rettferdig måte la brukere slå sammen redigeringer på forskjellige Wikimedia-prosjekter for å kunne stemme.

Om kandidatur[edit]

Hvem kan stille som kandidat til styret?[edit]

Du må oppfylle kandidatkriteriene, men ulikt stemmegivere må du også ha gjort din første redigering før 1. juni 2007 for å kunne stille til valg. Du må også være 18 år eller eldre, og må få det nødvendige antall støtteerklæringer fra stemmegivere før den fastsatte datoen. Se valgnotisen for mer informasjon.

Hvor mange valgte posisjoner skal fylles?[edit]

Vi skal velge tre erstatninger for nåværende styremedlemmer hvis periode utløper i juli 2007.

Hvilken periode blir de nye styremedlemmene valgt for?[edit]

Wikimedias lover sier:
Personer valgt av samfunnet skal være velges for en periode på to år.
Dermed vil de sitte i styret i to år, inntil juli 2009.

Hvor kan man nominere seg selv?[edit]

Se Election candidates 2007/nb.

Stiller alle de nåværende styremedlemmene til valg? Må de det?[edit]

Nei, denne gang er det bare Erik Möller, Kat Walsh og Oscar van Dillen som har nådd slutten på sine perioder, og deres etterfølgere skal velges. Ingen andre styremedlemmers perioder ender nå. For å se hvert enkelt styremedlems periode, se Wikimedia:Board of Trustees. Ved slutten av et styremedlems periode må hun eller han stille til valg eller gå ut av styret. Merk også at de tre utpekte medlemmene – Jimmy Wales, Michael Davis og Jan-Bart de Vreede – blir ikke valgt.

Om støtte[edit]

Hvor mange støtteerklæringer må en kandidat ha?[edit]

Man må ha minst 12 støtteerklæringer for å godkjennes.

Hvordan kan jeg gi støtteerklæring til en kandidat i dette valget?[edit]

Se Board elections/2007/Endorsements/nb for detaljer.

Jeg fikk støtteerklæring på foundation-l. Kan jeg inkludere denne for å oppnå nødvendig antall?[edit]

Nei. Enhver støtteerklæring som blir gitt på annet sted enn det angitte stedet, som muligens blir Board elections/2007/Endorsements, regnes som uoffisiell og blir ikke telt.

Om stemmegivere[edit]

Hvem kan stemme?[edit]

Se valgnotisen.

Jeg har den nødvendige antall stemmer på flere prosjekter. Kan jeg stemme på hvert av dem?[edit]

Nei, du kan bare stemme en gang. Hvis du oppfyller kravene på flere prosjekter må du velge hvor du vil avgi stemme.

Om stemmer[edit]

Er valget hemmelig? Kan jeg få vite hvem som stemmer på hvem?[edit]

Ja, det er et hemmelig valg. Bare tredjepartskomiteen som valgkomitéen utnevner for å bestyre stemmetellingen kan se hvem som stemmer på hvem.

Om styremedlemmer[edit]

Er det å være styremedlem en betalt stilling?[edit]

Nei. Å sitte i styret er en frivillig posisjon, og lovene hindrer styremedlemmer i å få kompensasjon for å sitte. Kostnader, som reisekostnader, kan allikevel refunderes. For eksempel kan et styremedlem som må reise til Florida for å delta på et møte få refundert fly- og hotellkostnader, men får ingen betaling for å delta på møtet.

Hva forventes det at styremedlemmer skal gjøre?[edit]

Styret bestemmer den generelle retningen for Wikimedia Foundation, inkludert dens strategi og forhold til tredjeparter, samt driver, opprettholder og styrker prosjektet. For å kunne gjøre fatte effektive beslutninger forventes det at styremedlemmer deltar i omkring fire møter i året ved personlig oppmøte, normalt over en til tre dager. Et av disse vil normalt være rett før eller etter den årlige Wikimania-konferansen. I tillegg til disse møtene er det også online-møter på IRC etter behov.

Diverse[edit]

Jeg har kommentarer til valget. Hvor kan jeg komme med mine ideer?[edit]

For generelle kommentarer, bruk Talk:Elections for the Board of Trustees of the Wikimedia Foundation, 2007/En. Hvis du har et spørsmål, bruk Talk:Election FAQ 2007. Har du en kommentar til en spesiell side, bruk diskusjonssiden.

Er du ikke komfortabel med å spørre på engelsk, skriv på norsk og skriv '''nb''' foran spørsmålet. Det vil da gå raskere å få det oversatt og få svar enn om du skriver på diskusjonssiden til en av de norske sidene på Meta. Du kan også kontakte koordinator for oversettelse av valgsider til norsk, Cnyborg for å få spørsmålet formulert på engelsk på forhånd.


Add a new question