Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
De verkiezingen zijn op 10 augustus beëindigd.
De resultaten zijn beschikbaar.
bestuursverkiezingen 2009
Organisatie

De bestuursverkiezingen van 2009 voor de Board of Trustees van de Wikimedia Foundation zullen plaatsvinden tussen 28 juli en 10 augustus 2009. Alle leden van de Wikimedia gemeenschap worden in de gelegenheid gesteld om drie kandidaten te kiezen voor een tweejarig zittingschap die af zal lopen in 2011.

De Board of Trustees is het hoogste besluitvormende orgaan van de Wikimedia Foundation, een in Amerika geregistreerde organisatie zonder winstoogmerk. De Wikimedia Foundation voert het beheer over de vele verschillende projecten zoals Wikipedia en Commons.

De verkiezingen worden op een veilige manier gehouden via servers van Software in the Public Interest. Stemmen zijn persoonlijk en zijn alleen zichtbaar voor een select aantal mensen die de stemmen tellen en controleren. Kiezers brengen hun stem uit door een gerangschikte voorkeur in te sturen. De stemmen worden vervolgens geteld volgens de Schulze methode, die kandidaten rangschikt op basis van het aantal kiezers dat een bepaalde kandidaat prefereert boven een ander.

De verkiezingscommissie is voornemens om de resultaten bekend te maken voor of op 12 augustus 2009. Gedetaileerde resultaten zullen beschikbaar worden gemaakt.

Alle tijden op deze pagina zijn 00:00 (middernacht) UTC

Informatie voor kiezers[edit]

Eisen[edit]

Iedere persoon met een geregistreerde gebruiker op een van de Wikimedia projecten mag één stem uitbrengen (ongeacht het aantal gebruikers of accounts). Deze gebruiker dient:

 • Niet geblokkeerd te zijn;
 • Geen bot te zijn;
 • Minimaal 600 bewerkingen gedaan te hebben voor 1 juni 2009 (wijzigingen op meerdere projecten worden bij elkaar opgeteld wanneer de gebruiker een globale gebruikersaccount (unified login) heeft;
 • Minimaal 50 bewerkingen heeft gedaan tussen 1 januari en 1 juli 2009.

Uitzonderingen: de onderstaanden mogen stemmen onverlet bovengenoemde eisen:

 • Wikimedia server beheerders met shelltoegang;
 • Betaalde medewerkers van de Wikimedia Foundation die voor 1 maart 2009 in dienst traden;
 • Huidige en voormalige leden van de Board of Trustees.

Hoe wordt er gestemd[edit]

Stemgerechtigde gebruikers kunnen stemmen door:

 1. De voorstellingen der kandidaten te lezen en te besluiten welke kandidaten worden gesteund;
 2. Naar de speciale Wiki-pagina "Special:Securepoll" te gaan op een van de projecten waarop de gebruiker stemgerechtigd is. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld het meest actief is op nl.wikipedia.org/, gaat men naar nl.wikipedia.org/wiki/Special:VeiligStemmen om te stemmen;
 3. Volg de instructies op deze pagina.

Informatie voor kandidaten[edit]

Een uitgebreide, Engelstalige beschrijving van de verantwoordelijkheden voor een bestuurslid kunnen worden gevonden in de Board Manual.

Verantwoordelijkheden als een bestuurslid[edit]

Het kan veel tijd kosten om een bestuurslid te zijn van een kleine organisatie als de Wikimedia Foundation, waar immense dingen gebeuren. De positie is vrijwillig en onbetaald. Er wordt niet verwacht dat bestuursleden persoonlijk geld bijdragen aan de organisatie, maar dat is wel meer dan welkom.

Er wordt van bestuursleden verwacht, dat ze tenminste 3 of 4 meetings per jaar persoonlijk bijwonen, dat ze meedoen aan Wikimania (onze jaarlijkse conference), dat ze online geplande meetings en verkiezingen bijwonen. Het Bestuur communiceert intensief via de mail, wiki en IRC. Individuele leden doen soms mee aan strategische meetings met andere organisaties en bedrijven, en brengen hier verslag van aan het Bestuur en het personeel.

Er wordt van individuele bestuursleden verwacht, dat ze meedoen aan een aantal activiteiten (zoals geld inzamelen, Wikimania, of auditie) en ze moeten beleiden, contracten en besluitvaardigheid helpen maken en tonen op zulk soort onderwerpen.

Omdat bestuursleden plichten hebben door hun positie, moeten kandidaten die een betaalde positie in de Wikimedia Foundation hebben, ontslag nemen van deze positie voordat ze kunnen worden toegewezen aan het Board of Trustees. Dit is om mogelijke conflicten van belangen te voorkomen.

Voorwaarden voor deelname[edit]

Om je kiesbaar te stellen als kandidaat, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je moet tenminste 600 wijzigingen hebben doorgevoerd vóór 1 maart 2009 op elk account (wijzigingen op verschillende wiki's, kunnen worden samengevoegd als je accounts zijn samengevoegd in één); en
 • tenminste 50 wijzigingen hebben doorgevoerd tussen 1 januari en 1 juli 2009; en
 • publiekelijk je naam bekend maakt in je presentatie als kandidaat (omdat de identiteit van de leden van het Board belangrijk zijn voor het publiek, is het niet mogelijk om een anonieme positie in het Board te houden, of onder een pseudoniem mee te doen); en
 • je moet tenminste 18 jaar zijn en meerderjarig volgens de wetten in het land waar je woont.
Speciale uitzonderingen: huidige leden van het Board of Trustees mogen zich kandidaat stellen,zonder te letten op bovenstaande voorwaarden.

Hoe zend je je kandidaatschap in[edit]

Als je kiesbaar bent, kun je je kandidaatschap inzenden door het volgende te doen

 1. Schrijf een korte samenvatting van niet meer dan 1200 karakters, over wat je zou willen doen als je verkozen werd als lid van het Board of Trustees, je relevantie meningen en ervaring, en alles waarvan jij denkt dat het relevant is. Je mag je samenvatting niet gebruiken om naar pagina's te verwijzen met lijsten van aantekeningen op andere platforms, en je mag niet met andere kandidaten samenwerken.
 2. Zend je samenvatting in tussen 00:00 op 6 juli 2009 (UTC, 01:00 in Nederland) en 23:59 op 27 juli 2009 (UTC, 0:59 in Nederland). Na 27 juli, mag je samenvatting niet meer worden aangepast, behalve voor kleine correcties en vertalingen. Grote wijzigingen of toevoegingen na de deadline, worden apart behandeld, en zullen alleen aan kiezers worden voorgedragen, als ze in alle talen van de originele samenvatting staan.
 3. Zend ook een identiteitsbewijs naar Cary Bass (Vrijwillig Coördinator) voor 27 juli 2009. Er zal persoonlijk contact met je worden opgenomen door iemand uit de verkiezingscommissie met meer informatie over het naleven van deze eis als je jezelf kandidaat stelt.

Kandidaten die niet voldoen aan bovenstaande eisen of deadlines, worden gediskwalificeerd.

Organisatie[edit]

Tijdslijn[edit]

 • 01–30 juni 2009: eerste vertalingsfase; het subcomité coördineert en promoot vertaling.
 • 06–27 juli 2009: inzending kandidaten.
 • 27 juli 2009: deadline om identiteitsbewijs te sturen (te laat ingestuurde of missende inzendingen worden gediskwalificeerd).
 • 28 juli–10 augustus 2009: verkiezingen.
 • 10–12 augustus 2009: controle van de stemmen.
 • 12 augustus 2009: publicatie van de resultaten.

Vertalers[edit]

Om zeker te weten dat een representatieve sectie van de Wikimedia gemeenschap deelneemt in deze verkiezing, is het belangrijk om de verkiezingsberichten en de uitspraken van de kandidaten te vertalen in zoveel mogelijk talen. Om te helpen met vertalen, zie: translation page