Jump to content

İletişim komitesi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Communications committee and the translation is 100% complete.
Wikimania 2012'deki İletişim Komitesi Toplantısı

İletişim komitesi (ComCom), Wikimedia Vakfı personeli tarafından yönetilen ve Wikimedia projeleri veya hareket iştirakleri ile iletişim çabalarında bulunan topluluk gönüllülerinden oluşan bir komitedir.

Komitenin amacı, Wikimedia hareketi genelinde küresel iletişim çabalarını desteklemek ve bu konuda iş birliği yapmaktır. Bu, genel kamuoyu, medya ve Wikimedia hareketi ile iletişimi içerir. Wikimedia hareketi boyunca iletişim çabalarını desteklemek, geliştirmek ve bilgi paylaşmak için bir danışma grubu olarak işlev görür. Komitenin birincil iletişim yöntemi özel posta listesidir: comcom(_AT_)wikimedia.org

Komite, Wikimedia Vakfı bünyesindeki çeşitli komitelerden biridir ve Wikimedia Vakfı İletişim Başkan Yardımcısı ve İletişim Departmanı ile çalışan bir personel komitesi olarak belirlenmiştir. Departman içindeki komitenin birincil irtibat kişileri Natalia Szafran-Kozakowska (nszafran(_AT_)wikimedia.org) ve Hareket İletişimi ekibi içindeki Gregory Varnum (gvarnum(_AT_)wikimedia.org).

Üyelik

İletişim komitesi, hareketin iletişim faaliyetlerinde aktif olarak yer alan gönüllülerden ve bağlı kuruluş çalışanlarından oluşur. 10-15 üyenin her biri üç yıllık görev süresine sahiptir. Açılış komitesi İletişim departmanı tarafından seçilmiştir. İlave ve gelecekteki üyeler, İletişim departmanının desteğiyle komite tarafından seçilecektir.

Üyeler
Ad Notlar
Fawaz Tairou [Fawaz.tairou]
Anne Clin [Risker]
Justice Okai-Allotey [Owula kpakpo]
Paulina Lordméndez [Paulina Lordméndez]
Maiken Hagemeister [Maiken Hagemeister (WMDE)]
Itzik Edri [Itzike]
Mohammed Sadat Abdulai [Masssly]
Nahid Sultan [NahidSultan]
Krishna Chaitanya Velaga [KCVelaga]
Habib Mhenni [Dyolf77]
Wikimedia Vakfı İletişimleri
Ad Notlar
Natalia Szafran-Kozakowska [NSzafran-WMF] List moderator and primary group contact from Wikimedia Foundation
Gregory Varnum [GVarnum-WMF] List moderator and primary group contact from Wikimedia Foundation
Anusha Alikhan [AAlikhan (WMF)]
Lauren Dickinson [LDickinson (WMF)]
Nadee Gunasena [NGunasena (WMF)]
Zachary McCune [ZMcCune (WMF)]
Mayur Paul [MPaul (WMF)]

İşlev

Bir personel komitesi olarak İletişim komitesi, Wikimedia hareketi iletişimiyle ilgili çalışmalarda öncelikle bu departmanın üyeleriyle işbirliği yapar. Bu katılım şunları içerir:

 • Proje ve iştirak iletişim kapasitelerinin desteklenmesi - yerel iletişim faaliyetleriyle ilgili fikirlerin paylaşılması, sosyal medya kullanımıyla ilgili en iyi uygulamaların paylaşılması ve yeni bir iletişim programı için girdi aranması gibi.
 • Wikimedia Vakfı İletişim Departmanı'na özellikle şu konularla ilgili çalışmalarında danışmanlık yapmak:
  • İletişim Kaynak Merkezi de dahil olmak üzere kapasite geliştirme kaynaklarının geliştirilmesi
  • Gelişmekte olan topluluklara ve yeni okuyuculara yönelik sosyal yardım çalışmaları
  • Sosyal medya ve Wikimedia Blogu ile ilgili çabalar
  • Wikimedia Vakfı, Wikimedia projeleri ve Wikimedia hareketi için mesajlaşma
  • Wikimedia markalarının gelişimi
 • Hareket iletişim grubu'nu kolaylaştırmak ve yönetmek.

Davranış

Grubun posta listesi de dahil olmak üzere komite içindeki ve adına tüm etkileşimler ve iletişim Wikimedia Vakfı'nın Dostane alan politikası'na uygun olmalıdır. Bu politikaya uyulmaması Wikimedia Vakfı tarafından komiteden çıkarılmayla sonuçlanacaktır.

Ayrıca, üyelerin Wikimedia hareketinde iyi durumda kalmaları beklenmektedir. Engellemeler veya topluluk tarafından uygulanan diğer yaptırımlar, Wikimedia Vakfı tarafından komiteden çıkarılmayla sonuçlanabilir.

İletişim yöntemleri

E-posta listesi

Şu anda komite öncelikle özel bir posta listesi aracılığıyla iletişim kurmaktadır.

Wikimedia İletişim Komitesi listesi, komite üyeleri ve Wikimedia Vakfı İletişim departmanı arasındaki tartışmalar ve koordinasyon içindir.

Komite ile iletişim

Komite ile özel posta listeleri aracılığıyla iletişime geçilebilir: comcom@wikimedia.org

Kaynaklar

Komitenin, medyada yer alan haberlerin ve bunlara verilen yanıtların tartışıldığı özel bir e-posta listesi bulunmaktadır. Komite için mevcut diğer kaynaklar şunlardır:

 • Genel iletişim kaynakları İletişim Kaynak Merkezi adresinde
 • Basın ve çeviri kuyrukları VRTS
 • Basın bülteni dağıtım ve arşiv yazılımı 1$

Tarihçe

Tarihsel olarak, komite, Ocak 2006'da Wikimedia Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla yetkilendirildi ve ilk üyeleri aynı yılın Şubat ayında onaylandı. Wikimedia Vakfı'nın iletişim çalışmalarının çoğu kısmen veya tamamen komite tarafından yürütülüyordu. Komite, başlangıcında IRC toplantıları düzenledi; gündemler arşivlendi.

Ocak 2009'da komite personel komitesi haline geldi ve komitenin çalışmalarının çoğu bugün Wikimedia Vakfı'nın İletişim Departmanı'na devredildi.

Mart 2019'da İletişim departmanı, komite için yeni bir model getirerek daha küçük bir geleneksel komite üyesine geri döndü. O zamanlar, 200'den fazla posta listesi yeniden tasarlandı ve Hareket iletişim grubu'nu oluşturmak için kullanıldı.

2019 itibarıyla komite, İletişim Departmanına tavsiyelerde bulunur ve Wikimedia Vakfı da dahil olmak üzere hareketteki iletişim çabalarını koordine eder. Komite öncelikle "ComCom" posta listesi aracılığıyla iletişim kurar.

Orijinal kapsam beyanı

Orijinal (ancak artık kullanılmayan) kapsam ve sorumluluk alanları beyanı, Mütevelli Heyeti tarafından Mayıs 2006 kararı ile onaylandı.

 • Basın bültenleri, röportajlar ve sorular da dahil olmak üzere basınla iletişimi koordine etmek.
 • Wikimedia Vakfı ile proje toplulukları, özellikle de Wikimedia Bölümleri içindeki sözcüler arasındaki iletişimi desteklemek.
 • Tanıtım ve sosyal yardımın organize edilmesi ve koordine edilmesi.
 • Kamuoyu iletişimi desteklemek ve denetlemek.
 • Wikimedia stil rehberi'nin sürdürülmesi.
 • Temel Wikimedia istatistikleri hakkında raporlama.

Alt komiteler

Daha önce, İletişim alt komiteleri görevler ve ihtiyaçlar etrafında oluşturulmuştur. Bu uygulama, 2009 yılında komitenin rolünün bir çalışma komitesinden personel komitesine değişmesi ve komitenin işlerinin çoğunun İletişim Departmanına devredilmesiyle sona erdi.

Ayrıca bakınız