Jump to content

Bijdragerconvenant

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Contributor Covenant and the translation is 100% complete.

(De Drafting Committee voor een Universele gedragscode gaat onderstaande tekst als baseline gebruiken.)

Bijdragerconvenant Gedragscode

Onze Belofte

Wij als leden, bijdragers en leiders beloven om deelname aan onze gemeenschap een intimidatievrije ervaring te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichaamsgrootte, zichtbare of onzichtbare handicap, etniciteit, geslachtskenmerken, genderidentiteit en expressie, ervaringsniveau, opleiding, sociaaleconomische status, nationaliteit, persoonlijke verschijning, ras, religie of seksuele identiteit en oriëntatie.

We beloven te handelen en te communiceren op manieren die bijdragen aan een open, gastvrije, diverse, inclusieve en gezonde gemeenschap.

Onze Normen

Voorbeelden van gedrag dat bijdraagt aan een positieve omgeving voor onze gemeenschap omvatten:

  • Tonen van empathie en vriendelijkheid jegens andere mensen
  • Respectvol zijn voor verschillende meningen, standpunten en ervaringen
  • Het geven en accepteren van constructieve feedback
  • Verantwoordelijkheid aanvaarden en onze excuses aanbieden aan degenen die door onze fouten zijn benadeeld, en leren van de ervaring
  • Focussen op wat het beste is, niet alleen voor ons als individuen, maar voor de algemene gemeenschap

Voorbeelden van onaanvaardbaar gedrag zijn:

  • Het gebruik van geseksualiseerde taal of afbeeldingen, en seksuele aandacht of toespelingen van welke aard dan ook
  • Trollen, beledigende of denigrerende opmerkingen maken en persoonlijke of politieke aanvallen
  • Publieke of particuliere intimidatie
  • Publiceren van privé-informatie van anderen, zoals een fysiek of e-mail adres, zonder uitdrukkelijke toestemming
  • Ander gedrag dat redelijkerwijs als ongepast kan worden beschouwd in een professionele setting

Handhavingsverantwoordelijkheden

Leiders van de gemeenschap zijn verantwoordelijk voor het verduidelijken en handhaven van onze normen voor aanvaardbaar gedrag en zullen passende en eerlijke corrigerende maatregelen nemen in reactie op gedrag dat zij ongepast, bedreigend, aanstootgevend, of schadelijk vinden.

Leiders van de gemeenschap hebben het recht en de verantwoordelijkheid om opmerkingen, commits, code, wiki bewerkingen, problemen en andere bijdragen die niet in overeenstemming zijn met deze Gedragscode te verwijderen, te bewerken of af te wijzen en communiceert redenen voor modereerbeslissingen waar nodig.

Reikwijdte

Deze gedragscode is van toepassing binnen alle gemeenschappelijke ruimtes en is ook van toepassing wanneer een individu de gemeenschap officieel in openbare ruimtes vertegenwoordigt. Voorbeelden van het vertegenwoordigen van onze community zijn onder meer het gebruik van een officieel e-mailadres, posten via een officieel sociale media-account of optreden als een aangestelde vertegenwoordiger bij een online of offline evenement.

Handhaving

Beledigend, intimiderend of anderszins onaanvaardbaar gedrag mag gemeld worden aan de gemeenschapsleiders die verantwoordelijk zijn voor handhaving op [VOEG CONTACTMETHODE IN]. Alle klachten worden snel en eerlijk beoordeeld en onderzocht. Alle gemeenschapsleiders zijn verplicht om de privacy en veiligheid van de indiener van elk incident.

Handhavingsrichtlijnen

Gemeenschapsleiders zullen deze Community Impact Guidelines volgen bij het bepalen van de gevolgen voor elke actie die zij in strijd achten met deze Gedragscode:

1. Correctie

Gevolgen voor de gemeenschap: gebruik van ongepast taalgebruik of ander onprofessioneel of ongewenst geacht gedrag in de gemeenschap.

Gevolg: een persoonlijke, schriftelijke waarschuwing van gemeenschapsleiders over de aard van de overtreding en een duidelijke uitleg waarom de gedrag ongepast was. Er kan om een openbare verontschuldiging worden gevraagd.

2. Waarschuwing

Gevolgen voor de gemeenschap: een overtreding door een enkel incident of serie van acties.

Gevolg: een waarschuwing met gevolgen voor aanhoudend gedrag. Geen interactie met de betrokken mensen voor een bepaalde periode, inclusief ongevraagde interactie met degenen die de Gedragscode handhaven. Dit omvat het vermijden van interacties in gemeenschappelijke ruimtes en externe kanalen zoals sociale media. Het overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot een tijdelijke of permanente verbanning.

3. Tijdelijk Verbanning

Gevolgen voor de gemeenschap: een ernstige schending van de gemeenschapsnormen, waaronder aanhoudend ongepast gedrag.

Gevolg: een tijdelijk verbod op elke vorm van interactie of publieke communicatie met de gemeenschap voor een bepaalde periode. Geen publieke of privé-interactie is toegestaan tijdens deze periode met de betrokken personen, inclusief ongevraagde interactie met degenen die de Gedragscode handhaven. Het overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot een permanente verbanning.

4. Permanente verbanning

Gevolg voor de gemeenschap: een aantoonbaar patroon van schending van de gemeenschapsnormen, inclusief aanhoudend ongepast gedrag, intimidatie van een individu, of agressie jegens, of minachting van groepen van individuen.

Gevolg: een permanent verbod op elke vorm van openbare interactie binnen de gemeenschap.

Naamsvermelding

Deze gedragscode is ontleend aan het Contributor Covenant, versie 2.0, beschikbaar op https://www.contributor-covenant.org/version/2/0/code_of_conduct.html.

Community Impact Guidelines zijn geïnspireerd op de gedragscode handhavingsladder van Mozilla. Voor antwoorden op veelgestelde vragen over deze gedragscode, zie de FAQ op https://www.contributor-covenant.org/faq. Vertalingen zijn beschikbaar op https://www.contributor-covenant.org/translations.

thuispagina

Voor antwoorden op algemene vragen over deze gedragscode, zie de VGV (FAQ) op https://www.contributor-covenant.org/faq. Vertatlingen zijn beschikbaar op https://www.contributor-covenant.org/translations.