Fundraising 2011/Core messages/krc

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

 1. Болушургъа башха амалланы юсюнден информация билир ючюн бу джибериу бла кёчюгюз.
 2. Сизни кредит картагъызны билгилерин биз кесибизде сакълатмайбыз, персонал информацияны сакълауубуз болушчуланы конфиденциаллыкъларыны политикасыны текстинде ачыкъланады.
 3. Википедияны къурагъан Джимми Уэйлсни сёзю.
 4. Окъугъуз: Википедияны къурагъан Джимми Уэйлсни энчи сёзю.
 5. Артха къоймай окъугъуз
 6. Кредит карта бла
 7. PayPal бла къурман бериу
 8. Къурманыгъызны ёлчемин сайлагъыз:
 9. Къурманыгъызны бусагъатлай огъуна этигиз
 10. Викимедиа Фондну юсюнден джангылыкъланы электрон почтама бир-бирде алыргъа разыма.
 11. Бирси:
 12. Эм азы бла $1 къурман этерге керекди
 13. Википедиягъа эмда аннга джууукъ проектлеге бютеу дуниядан адамла нек болушханларыны юсюнден хапарла окъугъуз неда сизни компаниягъызны къурман этиуге болушхан корпоратив программасы бар эсе билигиз.
  Викимедиагъа болушханыгъызны дуниягъа билдиригиз: #keepitfree белги бла твит джазыгъыз!
 14. Бу опцияны сайлаб, «Викимедиа Фондха» сизни хапарыгъызны юсюнден сизни бла тюзюнлей байламлы болургъа эмда бу текстни «Викимедиа Фонд» бла аны проектлерини популяризациясында хайырландырыргъа эркинлик бересиз.
 15. амалсыз тюл
 16. Джыл саныгъыз