Fundraising 2011/Jimmy Letter 002/cu

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

⁖ Гоуглъ ⁖ можєтъ имѣти лєѡдръ съмѣтатєлъ ⁙ Въ ⁖ Ꙗхоу ⁖ жє 13 000 людии сѫтъ ⁙ Мꙑ жє толико 679 съмѣтатєлъ и 95 людии имѣмъ

Википєдїꙗ Мєждоусѣтии сѧ пѧто мѣсто авлꙗѥтъ и 470 лєѡдръ раꙁнъ людии къждꙑи мѣсѧць ѥѭжє польꙃоуѥтъ сѧ · сѥ жє мъногꙑ тьмꙑ тьмъ поꙁрѥнии сѫтъ

Тръгъ добро дѣло ѥстъ ⁙ Нъ с҄ьдє онъжє нє къ мѣстоу ѥстъ ⁙ Тъкъмо нє въ Википєдїи

Википєдїꙗ нѣчьто нарочьно ѥстъ ⁙ Она ꙗко народьна вївлїоѳика или храмъ раꙁоума дѣлꙗ ѥстъ ⁙ Сѥ ѥстъ мѣсто · идє жє мꙑ доумати · оучити сѧ и дѣлити сѧ ꙁнаниѥмь съ дроугꙑ людиѥ можємъ

Къгъда аꙁъ основахъ Википєдїѭ · аꙁъ могъ сътворити ѥѩ ꙗко тръжьнъ органїсмъ · нъ сътворихъ жє нѣчьто иноѥ ѥсмь ⁙ Мъногꙑ лѣта мꙑ жє вєщи дѣлали да бєжати тращєнии бѫ дѣлꙗ ⁙ Нашє дѣло добръ исъходъ нꙑнѣ имѣтъ · а тращєниꙗ жє оставимъ дроугъ людии дѣлꙗ

Ащє къжьдо по поꙁьрѣнии дастъ 5 доларъ · мꙑ могъли бѫ тъкъмо ѥдинъ дѣнь лѣта даꙗниꙗ събирати ⁙ Нъ нє къжьдо можєтъ или хощєтъ даꙗти ⁙ И сѥ добрѣ ѥстъ ⁙ Къжьдо лѣто людиѥ даꙗниꙗ творꙗтъ · съколико намъ жє ноуждьно ѥстъ

Сꙗ лѣта бѫди добръ даꙗниѥ сътворити ꙗко 5 доларъ · 10 єѵрѡ · 1000 ѥнъ или съколико можєши Википєдїѩ польꙃꙑ дѣлꙗ

По поꙁьрѣнии вьс҄ѣмъ благодарьщвлѭ ⁙

Джимми Вєилсъ
Википєдїѩ основатєл҄ь