Licensing update/License comparison/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

La següent taula resumeix les similaritats i diferències entre la Llicència de Documentació Lliure GNU (GFDL) i la Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 3.0 (CC-BY-SA)

GFDL CC-BY-SA
Autor de la llicència Free Software Foundation Creative Commons
Versió actual 1.3 (Novembre 2008) 3.0 (Febrer 2007)
Versions anteriors 1.2 (Novembre 2002)
1.1 (Març 2000)
2.5 (Tardor 2005)
2.0 (Maig 2004)
1.0 (Desembre 2002)
Designada per La documentació del programari lliure Ús general
Idiomes i jurisdiccions En anglès i desenvolupada en el context jurisdiccional dels Estats Units. No hi ha cap traducció oficial, i n'hi ha diverses de no oficials. Una versió genèrica i més de 40 variants mútuament compatibles adaptades a les jurisdiccions específiques de cada estat i traduïdes en diferents idiomes
Atribució Title page includes current authors and at least five principal authors of previous versions. Document must also include a history of all prior versions, their authors, and their network location (if any) Current and previous authors and their designated sponsor institutions (if provided), title of work, URI associated with the work (if provided), acknowledgment of adaptation from prior work (if any).
Attribution placement Attribution must physically accompany all copies Attribution may by conveyed via any "reasonable means"
Les còpies han d'incloure El text de la GFDL, l'avís de llicència i tots els avisos de copyright El text de la CC-BY-SA o una URI apuntant-hi, l'avís de llicència i tots els avisos de copyright (sempre que els autors originals no permetin ometre-ho)
Obres derivades Han d'estar llicenciades sota la GFDL Han d'estar llicenciades sota la CC-BY-SA
Aggregation May be combined with "separate and independent" works in a "storage or distribution medium" without requiring the GFDL apply to the other works May be "assembled into a collective whole" with one or more "separate and independent works" without requiring that CC-BY-SA apply to the other works
Copy prevention mechanisms A re-distributor "may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying" of the work A re-distributor may not "impose any effective technological measures" that restrict recipients from exercising their rights under the license
Open file formats Distributors of more than 100 copies must, at minimum, include a URI where a machine-readable copy of the work's text and other media is available in a widely used format whose specification is publicly known. Such URI should remain available for at least a year after distribution of the last copy in a format that is not machine-readable. No requirement for providing machine-readable copies nor for open file formats
Altres opcions de la llicència Permet textos de coberta i seccions invariants
Durada
Perpètua
Warranty disclaimers
Disclaimers must be preserved
Ús comercial
Es permet un ús comercial
Future versions Authors may allow the license in the work to extend to all future versions of the license. (Allowing all future versions is required for text, but not images, on Wikimedia projects.) Authors may allow the license in the work to extend to all future versions of the license. Authors must allow derivative versions to be created under future versions of the license.