Jump to content

Licensing update/Questions and Answers/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

De què va tot això?[edit]

Què s'està proposant i què canvia de la situació actual?
A diferència de la majoria de continguts a la xarxa, el text publicat a la Viquipèdia i als altres projectes de la Fundació Wikimedia no està subjecte a drets d'autor tradicionals. En canvi, la comunitat Wikimedia està compromesa amb uns principis d'informació lliure similars als que han articulat els moviments de programari lliure i codi obert, permetent a tothom reutilitzar la informació per a qualsevol propòsit. Això s'aconsegueix amb llicències que concedeixen llibertats que la gent no tindria sota drets d'autor tradicionals.
La llicència triada per la Viquipèdia és la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL) desenvolupada i mantinguda per la Free Software Foundation. La profunda connexió entre la Viquipèdia i la comunitat de programari lliure queda subratllada pel fet que aquesta llicència es va desenvolupar originalment per a documentació del programari amb llicència lliure. Com s'explica més avall, per fer que el contingut de la Viquipèdia sigui més fàcil d'utilitzar i legalment compatible amb els projectes existents de contingut lliure, la Fundació Wikimedia pretén presentar, abans del 15 de gener, una proposta a la comunitat Wikimedia per fer que tot el contingut actualment distribuït per la Fundació Wikimedia sota la GFDL estigui disponible sota la llicència CC-BY-SA 3.0, i que la CC-BY-SA exclogui la GFDL quan s'importi contingut que estigui llicenciat només sota CC-BY-SA provinent de terceres parts.
La GFDL s'ha actualitzat darrerament de forma que és possible realitzar aquest canvi de llicència sense haver d'adreçar una petició explícita a cada propietari dels drets que hagi contribuït en un treball col·laboratiu (vegeu més avall). No obstant, la decisió de si s'actualitzen els termes de llicència es pretén prendre democràticament a través d'un vot global, de tota la comunitat, on una majoria simple d'usuaris qualificats constituiran suport suficient per fer aquest canvi. La votació està pensat que comenci a mitjan febrer, amb un període de votació de probablement dues o quatre setmanes.

Per què canviar?[edit]

Per què la Fundació Wikimedia està interessada a canviar de la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL) a la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir (CC-BY-SA)?
Per començar amb una citació de Jimmy Wales:
«Quan vaig iniciar la Viquipèdia no existia Creative Commons. La Llicència de Documentació Lliure era la primera llicència que demostrava bé com es podrien aplicar els principis del moviment de programari lliure a altres tipus de treballs. Tanmateix, està dissenyada per una categoria específica de treballs: documentació de programari. La llicència CC-BY-SA és una llicència més genèrica que satisfà les necessitats actuals de la Viquipèdia, i estic molt agraït que la FSF hagi permès que es pugui fer aquest canvi. Canviant a CC-BY-SA també permetrem que el contingut dels nostres projectes es puguin barrejar lliurement amb el contingut CC-BY-SA. És un canvi críticament necessari pel futur de Wikimedia.»
La GFDL es va formular originalment per encarar un conjunt específic de problemes, incloent-hi la possibilitat que algunes companyies utilitzessin documentació no lliure com a manera de destorbar allò que seria programari lliure. Les decisions de concepció que es van prendre per desenvolupar una llicència de documentació no sempre encaren els problemes que es presenten amb els projectes de col·laboració massiva multiusuari com la Viquipèdia, i de fet poden crear problemes nous que fan que el contingut lliure sigui menys fàcil d'utilitzar.
Aquest és un dels motius principals pel qual Creative Commons ha dissenyat una llicència de copyleft genèrica específica per a totes aquelles obres que no siguin programari: la llicència CC-BY-SA. Les llicències de Creative Commons han estat ràpidament adoptades a la xarxa, i s'estima que més de 130 milions d'obres en tenen una [1]. Malauradament, les obres sota CC-BY-SA i GFDL no es poden combinar directament, i això crea una barrera de compatibilitat, innecessària però molt problemàtica, dins del moviment de la cultura lliure.
La Free Software Foundation (que és qui gestiona la GFDL), Creative Commons (que gestiona la llicència CC-BY-SA), i la Wikimedia Foundation (que, entre altres projectes de cultura lliure, gestiona la Viquipèdia), han estat col·laborant per a desenvolupar una passarel·la per a migrar o re-llicenciar els continguts de la Viquipèdia (i els d'altres wikis similars) a la llicència CC-BY-SA, que combina els valors de la cultura lliure de la GFDL amb una funcionalitat pràctica superior en el context de les obres en col·laboració.

Per què la GFDL representa un problema?[edit]

En quin sentit la GFDL, que fins ara ha funcionat perfectament, és un problema per la Viquipèdia o les seves comunitats d'editors i usuaris?

El col·laborador David Gerard ha fet un resum dels diferents punts negatius de la GFDL i, amb l'ànim d'aprofitar les coses útils, n'hem fet una adaptació:

«La GFDL fou redactada com a llicència per a manuals de programari, en paper, amb un o pocs autors, cosa que no encaixa en absolut amb els continguts wiki amb possiblement centenars d'editors. L'antecessor de la Viquipèdia, Nupedia, la va adoptar perquè la llicència CC-BY-SA encara no existia.
»En la pràctica, la GFDL és molt difícil de seguir, almenys per a projectes multiusuari massius en col·laboració com ho és la Viquipèdia.
»Intentar seguir-la és onerós. Presa al peu de la lletra, qualsevol citació significativa d'una obra GFDL més enllà de l'ús raonable (fair use) requereix adjuntar-hi una còpia de la llicència sencera (unes tres pàgines impreses). Per aquest motiu, el contingut de la GFDL és gairebé impossible de reproduir en continguts d'àudio i vídeo.
»Tot i que és fàcil de seguir a la xarxa (mitjançant un enllaç a una còpia local de la GFDL) o en un llibre (reproduint les tres pàgines de la llicència), és gairebé impossible reproduir-la en fragments més breus.
»Les pàgines en diverses Viquipèdies sobre "com respectar la llicència" són més aviat el que els editors individuals pensen que és una bona pràctica, i no necessàriament el que diu el text de la llicència. Això ha provocat queixes dels qui han estat acusats d'incomplir una interpretació que pot ser variable d'un mes a altre.
»Fins i tot tallar i enganxar text entre dos articles de la Viquipèdia és tècnicament una violació llevat que s'hi adjunti la llista completa d'autors d'aquell tros de text. Això no és pràctic en un wiki.
»La CC-BY-SA s'està convertint en la llicència habitual pel contingut lliure pensat per romandre lliure (copyleft). Hi ha un munt de texts, imatges, pel·lícules... on no s'hi pot afegir el material de Wikimedia. (Una analogia en el món del programari són aquells programes que utilitzen una llicència copyleft no compatible amb la GPL i que fan que aquests treballs estiguin aïllats sense cap benefici particular)»
També val la pena assenyalar que una interpretació literal del requisit d'atribució de la GFDL exigeix la còpia completa de l'«historial» de l'article en cada obra derivada (no només la llista d'autors sinó la secció sencera). Per a un article amb milers de modificacions és òbviament una càrrega molt alta, però fins i tot amb només un nombre petit de modificacions és una quantitat significativa de text.

La història[edit]

Quina ha estat la història de les negociacions que permetran aquesta migració?
El camí per una migració ha estat el tema de discussions entre la FSF, Creative Commons i la Fundació Wikimedia durant anys. Han estat discussions amistoses, i tots els participants han compartit l'objectiu d'assegurar que el contingut rellicenciat o migrat sigui totalment lliure i coherent amb els principis del copyleft. D'alguna mesura les discussions s'han centrat en un fet àmpliament admès: Que la Viquipèdia és un dels dipòsits més grans d'informació lliure però que, per qüestions de llicència, no sempre es pot utilitzar, barrejar i combinar fàcilment amb altre material lliure disponible sota la llicència CC-BY-SA, que tot i ser una mica diferent segueix un propòsit similar i s'utilitza àmpliament per tota la xarxa. De fet, alguns projectes de la Fundació Wikimedia ja utilitzen CC-BY-SA, així que un dels objectius és donar a la Viquipèdia una llicència que estigui més en harmonia amb les d'altres continguts de projectes de la Fundació Wikimedia.
L'1 de desembre de 2007, el Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia va prendre la important resolució de demanar oficialment que en la versió 1.3 de la llicència GFDL s'hi inclogués una via de migració cap a la CC-BY-SA. Aquesta decisió també incloïa un compromís de «discussió i votació comunitària» abans que cap canvi s'implementés en els llocs web de la Fundació Wikimedia.

La data de l'1 de novembre de 2008[edit]

M'he adonat que la data límit per al canvi de llicència del contingut és l'1 de novembre de 2008, i aquesta data ja ha passat. Per què no heu posat una data futura en lloc d'una de ja superada?
L'objectiu aquí no era desencadenar una «cursa cap a la migració», sinó proporcionar una pauta per als projectes existents per considerar i adoptar un canvi de llicències. La Free Software Foundation indica en la seva pàgina PMF: «si una obra va ser publicada originalment fora d'un wiki públic, només es pot utilitzar sota CC-BY-SA 3.0 si va ser afegida a un wiki abans de l'1 de novembre de 2008. No volem concedir aquest permís per a totes i cadascuna de les obres publicades sota la GFDL. Tampoc no volem que la gent s'aprofiti del sistema afegint material GFDL a un wiki per després utilitzant-lo sota CC-BY-SA. Això s'evita escollint un termini que inevitablement ja ha passat.»
Això no afecta la possibilitat de migrar el contingut originat en els nostres wikis, només la possibilitat de canviar la llicència per al contingut originat fora dels wikis de la Fundació Wikimedia.

La data de l'agost del 2009[edit]

La FSF està concedint el permís per a aquesta possibilitat de migració i alhora el revoca en un nou termini, l'agost del 2009? No és això arbitrari? Si migrar entre llicències és bo, per què cal posar cap data final en l'opció?
Citem de nou les PMF de la Free Software Foundation. L'objectiu d'aquest compromís no ha estat fer per sempre més un canvi fàcil entre llicències lliures sinó encarar el fet que la llicència bàsica per la Viquipèdia (i molts wikis similars) és una llicència que no està particularment ben adaptada a la col·laboració per wiki perquè va ser desenvolupada per a un conjunt diferent de propòsits. Com diuen les PMF de la FSF: «Aquest permís no estarà disponible després de l'1 d'agost de 2009. No volem que això es converteixi en un permís general per canviar entre les llicències: la comunitat se sentirà millor si cada wiki pren la seva pròpia decisió sobre quina llicència utilitza i es queda amb la seva elecció. Aquest termini assegura aquest resultat i alhora ofereix tot el temps suficient als gestors de wikis per prendre la seva decisió.»

Substituir GFDL per CC-BY-SA?[edit]

Així doncs bàsicament voleu canviar la GFDL a la Viquipèdia per CC-BY-SA?
No, estem proposant que tot el contingut actualment disponible sota GFDL estigui també disponible sota la llicència de CC-BY-SA, i que totes les modificacions futures tinguin doble llicència, amb l'excepció d'afegits de fonts externes que només tinguin CC-BY-SA. Vegeu la proposta principal per a més detalls.

Doble llicència[edit]

Què és la doble llicència? Com l'administrareu?
Simplement significa que el contingut estarà disponible simultàniament sota les dues llicències GFDL i CC-BY-SA, llevat d'aquell que no pugui estar sota la GFDL per haver estat importat exclusivament sota la CC-BY-SA. Hem treballat amb la FSF i altres per intentar implementar la doble llicència de forma que necessiti relativament poca complicació administrativa (o complicacions per l'editor o l'usuari). Les grans línies d'aquest acord les va explicar Richard Stallman per correu electrònic, que era conscient de la necessitat de fer manejables els problemes de doble llicència:
  • TOTS els col·laboradors accepten el següent:

La Viquipèdia pot publicar els textos de nova creació tant sota la GFDL com de CC-BY-SA de manera paral·lela. Tanmateix, si s'ha importat qualsevol material extern que estigui disponible només sota CC-BY-SA i no sota GFDL, La Viquipèdia hi queda lligada.

  • Totes les revisions antigues es publiquen sota la GFDL i la CC-BY-SA.
  • Totes les revisions noves es publiquen amb aquesta declaració de llicència:

Aquesta pàgina es publica sota CC-BY-SA. Segons l'historial de revisions, també POT estar disponible sota la GFDL; vegeu [enllaç] per a saber com establir-ho.

La doble llicència no és una solució complicada a aquesta situació?
Pensem que Richard ha fet bé en definir una implementació adient per a la doble llicència; pensem que aquest compromís de doble llicència permetrà, idealment, que tant els defensors com els opositors a la doble llicència donin suport al canvi. Reconeixem que aquest compromís no complaurà plenament a tothom, però esperem que ni els uns ni els altres s'hi oposaran. Una part del motiu de mantenir la GFDL integrada de la manera que proposem aquí és justament que, al llarg dels anys, la GFDL ha estat d'un valor indiscutible per la Viquipèdia. Reconeixem que la FSF està avançant en els seus propis esforços per a revisar i fer evolucionar la GFDL. Si ens ajudeu a tirar endavant amb aquest compromís, en un o dos anys podem tornar a estudiar la situació de doble llicència juntament amb la FSF i veure si encara és necessària.
Seran els reutilitzadors del contingut qui hauran de comprovar si un article inclou canvis només en CC-BY-SA de manera que la doble llicència no hauria de ser una càrrega pels editors. A més, això no està pensat per ser bidireccional, per tant no és possible la fusió amb text només sota GFDL.
També proposem que en el futur es continuï permetent la càrrega de fitxers multimèdia només sota GFDL 1.2, per tenir en compte les preocupacions sobre un copyleft fort i dèbil, fins que tals assumptes es resolguin plenament a la satisfacció dels membres de comunitat. (Per a una visió general del copyleft fort i copyleft dèbil, vegeu l'entrada a la Viquipèdia «Copyleft».)
Com determinaran els reutilitzadors de contingut si un article està disponible o no sota GFDL?
La llicència CC-BY-SA exigeix l'atribució de l'autor, així quan s'importi el contingut d'una tercera part que estigui llicenciat «només sota la CC-BY-SA», s'haurà d'informar de qui és l'autor i que va ser publicat sota CC-BY-SA, com part dels procediments habituals i existents amb els que els projectes anoten aquestes qüestions (recomanem el peu de pàgina de l'article o l'historial de versions). Els reutilitzadors hauran de consultar aquesta informació per determinar si s'han importat contingut només CC-BY-SA. Les nostres directrius sobre llicències ho deixaran clar.

Exportar i importar contingut CC-BY-SA[edit]

La idea és permetre que la Viquipèdia exporti contingut sota llicència CC-BY-SA? O bé permetre que creixi la importació de contingut sota llicència CC-BY-SA?
En poques paraules, les dues alhora. Aquesta proposta vol permetre tant importar com exportar contingut sota llicència CC-BY-SA. Alguns projectes molt grans ja han adoptat CC-BY-SA com a llicència estàndard. Un dels nostres objectius aquí és permetre que el contingut de la Viquipèdia alimenti més fàcilment aquests altres projectes, i alhora també que es proporcionin contingut per a nosaltres. Pensem que reduint barreres entre projectes d'aquesta manera (migrant o autoritzant el contingut de la Viquipèdia sota una llicència més fàcil d'usar) permetrà enriquir tots aquests projectes.

FSF contra CC?[edit]

Tot això sona bé, però de vegades em pregunto si tot això no és d'alguna manera un complot contra la Free Software Foundation per part de la gent de Creative Commons. Em sembla recordar haver llegit que hi ha recels entre aquests dos grups.
La nostra experiència és que ningú no ha estat conspirant contra ningú, i que tots els participants han estat extraordinàriament amables i cooperatius, enfocats en desenvolupar una major interoperabilitat i compatibilitat entre projectes de cultura lliure. Val la pena emfasitzar que Creative Commons ha intentat reconèixer el fort compromís amb la llibertat per part de la comunitat Wikimedia de tres maneres:
  • enllaçant prominentment amb la Definició d'Obres Culturals Lliures des de les llicències CC-BY-SA i CC-BY. Aquesta definició és la base de la pròpia Política de Llicències de la Fundació Wikimedia.
  • publicant una Declaració d'Intencions en relació a la llicència de CC-BY-SA per aclarir el propòsit i el futur de la llicència;
  • comprometent-se directament amb la nostra comunitat en les nostres llistes de correu en relació a aquests assumptes.
Per què la FSF no ha dit simplement «D'acord, la propera GFDL és el mateix que CC-BY-SA»?
«Perquè, malgrat que els llocs de Wikimedia són de llarg el corpus més gran de contingut de GFDL, la FSF necessitava mantenir detalls importants per fer que la llicència funcioni igual per al seu públic original: els autors de manuals de programari. A més, molts manuals de programari utilitzen aspectes de la GFDL que no són a CC-BY-SA, com clàusules per texts de portada i "seccions invariables".» --David Gerard

Per què la GFDL originalment?[edit]

Si la GFDL és tan difícil per a editors i usuaris, per què va ser adoptada en un principi per la Viquipèdia?
Quan va començar la Viquipèdia, ja hi va haver alguna experiència amb altres intents de llicències lliures (a Nupedia i altres llocs), però cap d'elles no havia obtingut l'èxit de la GFDL. A més, les llicències lliures de Creative Commons encara no s'havien desenvolupat (o com a mínim no en la seva forma actual). Així la GFDL era llavors la millor opció disponible. Ara que la GFDL ha evolucionat, i també tenim CC-BY-SA, tenim disponible una millor opció, i una que proporcionarà més compatibilitat entre els projectes de cultura lliure.

Diferència notable?[edit]

Notarà l'usuari o editor normal alguna diferència?
La nostra experiència ha estat que relativament pocs editors i usuaris estan prou compromesos amb els assumptes de llicències de què estem parlant aquí com per a que canviï gaire per a un editor i usuari «normal» (sense que coneguem personalment cap editor o usuari «normal»). Tanmateix, creiem que la diferència serà significativa per a altres comunitats i individus que desenvolupen contingut.

Legalment vàlid?[edit]

No és aquesta nova clàusula de migració «sorprenent» i per això legalment invàlida?
Creiem que la clàusula de migració és coherent amb els termes de la GFDL 1.2: «La Free Software Foundation pot publicar versions noves i revisades de la Llicència de Documentació Lliure de GNU de tant en tant. Tals versions noves seran similars en esperit a la versió actual, però poden diferir en detall per encarar nous problemes o situacions.» L'ús de la GFDL per la Viquipèdia ha provocat «nous problemes o situacions», que s'han afrontat donant una via de migració a una llicència «similar en esperit» que és, tanmateix, més simple per utilitzar en el context en el qual estem utilitzant actualment la GFDL. Mentre que els termes específics de CC-BY-SA són diferents dels de la GFDL, les llibertats que garanteix i preserva són idèntiques, i gràcies a la Declaració d'Intencions de Creative Commons, es garanteix la protecció a llarg termini. La Free Software Foundation és un custodi responsable de les seves llicències i ha fet aquest canvi a FDL amb plena consciència de les seves implicacions.
Aquests canvis unilaterals de llicència són legals en totes les jurisdiccions on la gent pot desitjar reutilitzar el nostre contingut?
Creiem que les actualitzacions de llicències que no canvien fonamentalment l'esperit i que estan permeses en la mateixa llicència són legalment vàlides en totes les jurisdiccions.

I després?[edit]

Què es farà després?
La proposta a la pàgina Licensing update es revisarà i discutirà a fons abans de llançar una votació general de la comunitat, que està planificada pels voltants del 5 de febrer de 2009.

Projectes no WMF[edit]

Quina llicència se suggereix per a altres projectes wiki (actualment també sota GFDL) per al millor intercanvi amb projectes de WMF?
Aquí hi ha dues vies. Una seria per a un projecte wiki actualment sota GFDL que aprofiti la nova versió de GFDL (dins del termini especificat) i que adopti pel seu contingut la doble llicència precisament tal com ho farà la Viquipèdia. Una altra via seria simplement autoritzar el propi wiki (o migrar de llicència) sota CC-BY-SA 3.x o posterior.
I per al període de transició? (El període de transició és entre la publicació GFDL 1.3 i l'adopció d'una política de doble llicència en projectes de Wikimedia.)
Per estar preparat per a qualsevol resultat de la consulta a la comunitat, la doble llicència és la solució més segura.

Imatges[edit]

Aquesta migració afecta tant text com imatges, o només text?
Afectarà tant text com imatges, amb l'excepció d'imatges sota llicència «només GFDL 1.2». Aquestes no tindran doble llicència.
Si es fa la migració, canviaran les llicències permeses per a imatges en projectes de WMF?
No immediatament. És possible que, en el futur, es desautoritzi GFDL 1.2 per a fitxers. Tanmateix, això només passarà si CC-BY-SA es modifica per fer-la més explícitament una llicència copyleft forta per a fitxers multimèdia incrustats, exigint que el contingut que l'acompanya estigui sota llicència CC-BY-SA. Actualment les dues llicències són una mica ambigües en aquest aspecte.

Atribució[edit]

La declaració següent apareix en la secció «Per què la GFDL representa un problema?»

«També val la pena assenyalar que una interpretació literal del requisit d'atribució de la GFDL exigeix la còpia completa de l'«historial» de l'article en cada obra derivada (no només la llista d'autors sinó la secció sencera). Per a un article amb milers de modificacions és òbviament una càrrega molt alta, però fins i tot amb només un nombre petit de modificacions és una quantitat significativa de text.»

Com s'evitarà aquesta càrrega utilitzant CC-BY-SA?
El mecanisme d'atribució principal (crèdit visible) reconegut en documents GFDL és l'atribució a la portada, limitada als autors principals. Per aconseguir termes raonables d'ús que siguin coherents amb aquesta pràctica, recomanarem que l'atribució sempre s'ha de donar per nom d'usuari si n'hi ha menys de sis autors, però que es pot donar amb una referència a una còpia en línia de la pàgina d'historial quan hi ha més de cinc autors. Això també assegura que sempre es doni l'atribució nominal per fitxers multimèdia que típicament només tenen un col·laborador, o molt pocs.
CC-BY-SA permet aquest model d'atribució, com permet a l'autor exigir una atribució per nom o per URL. Els termes proposats d'ús són coherents amb CC-BY-SA. Això ha estat validat per Consell General de Creative Commons. Són també coherents amb les pràctiques establertes a la Viquipèdia, en la mesura que han estat publicades, i amb els requisits mínims de la GFDL. La secció d'«historial» dels documents GFDL existeix per a propòsits de seguiment de canvis. La CC-BY-SA no inclou requisits significatius de seguiment de canvis, excepte per donar un indicador raonable que un document ha estat modificat de la seva versió original.
Serà designada alguna tercera part (com en la secció 4 (c)) en l'atribució (per exemple la Wikimedia Foundation com a institució patrocinadora)?
No.
Es demanarà al col·laborador si renuncia als seus drets d'atribució en prémer el botó «Desa»?
No.