Licensing update/bs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

Shortcut:
LU
Kuratorijum Wikimedia fondacije poziva čitavu zajednicu na glasanje, da se Wikimedija sadržaji ubuduće pored GNU Free Documentation License (GFDL) licence, licenziraju i sa Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-Licenca (CC-BY-SA). Kuratorij je poslije pregleda drugih mogućnosti licenziranja, došao do mišljenja, da je ovaj prijedlog najbolja mogućnost sprovedbe našeg cilja: skupljanja obrazovnog materijala, njegovog širenja i obrade, te ga napraviti besplatno pristupnim svim ljudima i za sva veremena.

Prijedlog Fondacije je sve uslove licenziranja i korištenja Wikimedia projekata promjeniti po sljedećem:

 1. Svi sadržaji, koji su za sad licenzirani po GNU-Licenca za slobodnu dokumentaciju (sa "odjeljak o promjeni varijanti"), će naknadno biti licencirani po CC-BY-SA 3.0
 2. Nove izmjene zajednice moraju ubuduće imati navedene obe licence
 3. Preuzimaoci će biti informisani da se importirani sadržaji licenzirani po CC-BY-SA-only ne mogu koristiti po GDFL licenci.

Autori i mjenjači sadržaja će i dalje, kao što je već uobičajeno u praksi i dozvoljeno i po CC-BY-SA, morati dopustiti navodenje njihovog imena bar kroz link ili URL stranice koju uređuju.

Pogledaj Licensing update/Questions and Answers/bs za ukupan pregled.

Razlozi[edit]

Glavni razlozi za ovaj prijedlog su:

 • U trenutku nije moguća izmjena tekstova sa projektima koji nose Creative-Commons-Attribution/Share-Alike-Licencu (u oba smjera). Creative-Commons-Licenca se koristi od stotine hiljada autora širom svijeta (Statistika) i brzo je postala najkorišteniji pravni instrument za prenos prava sa drugih djela pored softvera. Ovaj problem kompatibiliteta sa drugim organizacijama slobodnih djela stoji nasuprot ciljevima Wikimedije.
 • GDFL licenca sadrži nekoliko otežavajućih pravila kao što je uslov da se čitav tekst licence postavlja na svaku kopiju djela. Ovakva pravila onemogućavaju korištenje teksta ali i multimedijalnih sadržaja (govorene ili štampane verzije clanaka, štampanje slika itd.). Wikimedia je sebi kao cilj postavila širenje slobodnog znanja koliko je moguće. Iako su naša pravila do sada imala male prepreke za dalje korištenje, zbog različite interpretacije teksta licence ostaje još uvijek strah, nesigurnost i nedoumlje šta je legalno a šta nije. Oni koji tekstove dalje koriste i koji sebi mogu priuštiti pravnu pomoć, su tako u prednosti naspram drugih korisnika. To je protivno ciljevima Wikimedije.

Predložena izmjena licence bi time trebala pridonijeti boljem kompatibilitetu korištenja slobodnog znanja na čitavom svijetu i tako doprinijeti ostvarenju vizije, da se napravi svjet na kom svaki pojedini čovjek ima pristup sveukupnom ljudskom znanju.

Proces odluke[edit]

Pozivamo sve koji rade na projektima Wikimedije i koji imaju najmanje 25 izmjena prije 15. marta 2009., da se pridruže glasanju za ovu odluku. Odluka će se donijeti sa izborom predsjedništva i biće donesena od trećeg lica.

Postojaće tri mogućnosti;

 • Da, glasam za ovu izmjenu
 • Ne, ja sam protiv ove izmjene
 • Ja nemam osobno mišljenje

Ako manje od 50% da ili ne glasača glasa za ili protiv izmjene, izmjena se neće donijeti odmah, nego će se nastaviti sa zasjedanjem predsjedništva i sa savjetovanjem zajdenice.

Ako najmanje 50% da ili ne glasača glasa za ili protiv izmjene, odluka će biti proslijedena kuratoriju. Ovisno o rezultatu glasanja i teškoći protivargumenata, kuratorij će se dalje savjetovati ili direktno sprovesti izmjenu. U slučaju saglasnosti kuratorija, isti će objaviti trenutak promjene.

Glasanje će se sprovesti sljedećih sedmica kada Wikimedija sakupi uputstva i pravila sprovođenja. Za vrijeme ili prije glasanja, mogu se dati komantari na Talk:Licensing update/bs

Predložena pravila za korištenje[edit]

Ova pravila će se postaviti na svim stranicama koje u momentu koriste GDFL licencu:

 • Donja lajsna će biti promjenjena na:

Svi tekstovi stoje pod Creative-Commons-Attribution/Share-Alike-Licencom ali mogu biti i pod GNU-Licencom za slobodnu dokumentaciju. Pod ((Link za pravila o autorskim pravima)) možete naći detaljne informacije. Lista autora se nalazi u historiji stranice. Multimedijalne datoteke su pod različitim licencama; kliknite na datoteku za dalje informacije.

 • Uputstva na stranici obrade će se izmjeniti po sljedećem:

Sačuvanjem jedne izmjene, daješ svoju saglasnost za objavu pod Creative-Commons-Attribution/Share-Alike-Licencom i pod GNU-Licencom za slobodnu dokumentaciju. U slučaju dalje upotrebe sadržaja, korisnici će preko jednog hiperlinka ili URL-linka na članak koji si obrađivao biti na tebe upućeni bez objave tvog imena. Pod ((Link za pravila o autorskim pravima)) se nalaze detaljne informacije. Ako ne želiš da se tvoj sadržaj bez tvoje saglasnosti mjenja i preuređuje, ne postavljaj ga ovdje. Samim tim nam osiguravaš, da je postavljeni sadržaj tvoje djelo ili da si ga preuzeo sa nekog slobodnog izvora. MOLIMO TE DA NE POSTAVLJAŠ AUTORSKIM PRAVIMA ZAŠTICENA DJELA.

 • Standardiziran tekst licence za zaštitu autorskih prava će biti postavljen, čiji ce se doslovni prijevod vršiti na druge jezike. Pored teksta obe licence postaviće se tekst molbe za korištenje van projekta (pravila upotrebe pod CC-B-SA):
 • Atributiranje tekstova: Za ponovno korištenje stranice članka u bilo kojem obliku dužni ste navesti suautore na jedan od sljedećih načina: a) uključite hiperlink (ako je moguće) ili URL na članak ili članke koje ponovo koristite, b) uključite link (ako je moguće) ili URL na alternativnu, stabilnu online kopiju sa slobodnim pristupom, koja se pridržava odredabi licence i koja navodi suautore na isti način kako to radi ova web stranica, ili c) popišete sve suautore. (Svaki se popis autora može filtrirati tako da se izbjegnu mali i nevažni doprinosi.)
 • Atributiranje multimedija: Multimedija (slike, muzički snimci, video snimci itd.) koji su stvoreni saradnjom najmanje pet ljudi se mogu atribuirati na isti način kao i tekst. Autore/suautore svih ostalih multimedijalnih datoteka ste dužni navesti na prihvatljiv način koji su odredili sami autori.
 • Atributiranje sadržaja s vanjskih izvora: Gore navedeni zahtjevi se odnose na sadržaj koji je razvila ili postavila zajednica Wikimedije. Tekstovni i multimedijalni doprinosi koji dolaze s vanjskih izvora mogu sadržavati i dodatne zahtjeve za atributiranjem djela. U tom slučaju će to biti jasno naznačeno.
 • Odricanje od autorskih prava (Share and Share Alike): Ako učinite izmjene ili dopune stranicama ili djelima koje ponovo koristite, dužni ste ih licencirati pod Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 ili kasnijom verzijom.
 • Naznačiti izmjene: Ako napravite izmjene ili dopune, dužni ste na prihvatljiv način naznačiti da je izvorno djelo izmijenjeno. Ako stranicu ponovo koristite, kao primjer u drugoj wiki, dovoljna je napomena u popisu starih izmjena.
 • Za više informacija, molimo pročitajte pravni tekst licence CC-BY-SA.

 • Stranica o autorskom pravu će uključiti sljedeću napomenu vezanu za korištenje sadržaja od strane treće osobe pod uvjetima licence CC-BY-SA:

Svaki tekst dostupan pod licencom CC-BY-SA možete slobodno uvesti iz drugog izvora, čak i ako nije dostupan pod GNU Free Documentation License. Niste ni na koji način obavezni takav sadržaj prenositi i pod GFDL. Međutim, tekst koji je dostupan isključivo pod GFDL niste ovlašteni uvesti. Ako uvezete teskt pod licencom CC-BY-SA, morate se pridržavati uvjeta licence. To izričito znači da morate navesti autora/suautore. Tamo gdje se takav navod izdaje preko popisa izmjena (npr. na drugim wikijima) bit će dovoljno autora/suautore takve građe navesti u sažetku koji je sačuvan pod starim izmjenama.

 • Stranica o autorskom pravu će uključiti sljedeću napomenu vezanu uz ponovno korištenje pod GFDL:

Ako stranice želite ponovo koristiti pod uvjetima GNU Free Documentation Licence, za svaku stranicu koju namjeravate koristiti morate provjeriti da ne sadrži informacije koje su izričito licencirane pod Creative Commons Attribution/Share-Alike License. Takve bi napomene trebale biti vidljive na popisu starih izmjena, u podnožju stranice ili na odgovarajućoj stranici za razgovor. Ako stranica takve informacije sadrži, ne možete je iznova koristiti pod GFDL. Za promjene stvorene prije ((datum izmjene licence)) se može smatrati da ne uključuju tekst samo pod CC-BY-SA..

Wikimedia Foundation zadržava mogućnost promjene teksta navedenih uvjeta u svrhu poboljšanja jasnoće i pojašnjavanja.

Na kraju potičemo zajednicu da datoteke koje su trenutno licencirane pod GFDL (ali ne i one koje su licencirane pod "samo GFDL 1.2") dodatno označi i kao dostupne pod CC-BY-SA.