Meta: Polisïau a Chanllawiau

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Meta:Policies and guidelines and the translation is 100% complete.
Shortcuts:
WM:PAG
Ceir mynegai o bolisïau a chanllawiau isod, trefnwyd yn ôl eu perthnasedd. Mae rhan fwyaf o'r tudalennau yn bolisïau. Ceir rhai sydd wedi eu marcio yn benodol fel canllawiau.

Link Description Perthnasedd
Amodau defnydd Mae hwn yn disgrifio'r amodau cyffredinol a'r cyfrifoldebau cilyddol y mae rhaid i'r holl ddefnyddwyr gytuno at, cyn mae hawl defnyddio neu ailgynhyrchu cynnwys projectau a safleoedd Wicimedia.
Cod Ymddygiad Cyffredinol Mae hwn yn diffinio cyfres o ganllawiau sylfaen ar gyfer ymddygiad disgwyliedig, ac ymddygiad annerbyniol. Maent yn berthnasol i bawb sydd yn rhyngweithio a chyfrannu at brojectau a safleoedd Wicimedia ar-lein ac all-lein.
Gwahardd golygu dirprwyol Mae hwn yn gwahardd defnyddwyr rhag golygu projectau Wicimedia trwy ddirprwy agored neu ddienw.
Polisi preifatrwydd Polisi preifatrwydd Mudiad Wicimedia.
Polisïau swyddogion Amrhywiaeth o bolisïau sydd yn berthnasol i Swyddogion.
Ymyrraeth Swyddogol Ymdriniaeth â chamau ar y wici a wneir gan gynrychiolwyr swyddogol y Mudiad.
Polisi ieithoedd arfaethedig Sut i awgrymu is-barth ar gyfer iaith newydd ar gyfer project sydd yn bodoli eisoes. Ymdrinir gan y pwyllgor iaith.
Polisi diweddu projectau Mae hwn yn diffinio'r broses ar gyfer diweddu (neu dileu) wici sydd yn rhan o'r mudiad Wicimedia. Mae awgrymiadau yn cael eu ymdrin gan y pwyllgor iaith.
Hawliau arbennig byd-eang Y polisi a gwybodaeth ynglŷn â hawliau a ddefnyddir gan Gweinyddwyr y system ac yr Ombwdsmyn.
Polisi ProfiDefnyddiwr Mynegiant at ProfiDefnyddiwr a'i ddefnydd.
Polisi ataliad Mynegiant at Ataliad a'i ddefnydd.
Diddymiad byd-eang Y broses cymeradwyo ar gyfer mynegiant at y gallu i ddiddymu yn fyd-eang, a'r canllawiau ar ei ddefnydd. gweler y rhestr
Helpwyr ar gyfer y hidlydd camddefnydd Y broses cymeradwyo ar gyfer mynegiant darllen-yn-unig at yr Hidlydd camddefnydd ar raddfa fyd-eang, a'r canllawiau ar gyfer ei ddefnydd. gweler y rhestr
Mewnforwyr wiciau newydd Y broses cymeradwyo ar gyfer y grŵp defnyddwyr byd-eang Mewnforwyr wiciau newydd, a'r canllawiau ar gyfer ei ddefnydd
Gwaharddiadau byd-eang Y broses swyddogol o ddiddanu hawliau golygu ar gyfer holl wiciau Wicimedia.
Polisi cyfrinair Y gofynion ar gyfer cyfrineiriau defnyddwyr wiciau Wicimedia.

Link Description
Polisïau Gweinyddwyr Gwybodaeth a pholisïau sydd yn berthnasol i weinyddwyr Meta-Wici.
Polisi bot Gwybodaeth a pholisïau sydd yn berthnasol i botiaid Meta-Wici.
Polisïau biwrocratiaid Gwybodaeth a pholisïau sydd yn berthnasol i biwrocratiaid Meta-Wici.
Polisi gwarineb Gwybodaeth a pholisïau sydd yn berthnasol i warineb a chwrteisi Meta-Wici.
Polisi dileu Y broses a'r rheolau ynglŷn â dileu tudalen.
Polisi cynhwysiant Y mathau o dudalennau sydd yn dderbyniol ac yn annerbyniol ar y wici hon.
Gweinyddwyr rhyngwyneb Gwybodaeth a pholisïau sydd yn berthnasol i weinyddwyr rhyngwyneb Meta-Wici.
Polisi atal "tyfu fel caseg eira" Gwahardd y gallu i gau trafodaethau ynglŷn â'r prosiect hwn yn gynamserol.
Perthynas Swyddog-Meta Amlinellu'r berthynas rhwng staff etholedig Meta-Wici a'r swyddogion.
Flag llif [canllaw] Y defnydd a'r pwrpas o ddefnyddio'r flag "llif".
Eithriad i waharddiad IP [canllaw] Y pwrpas, defnydd derbyniol a'r rheolau sydd yn ymdrin â chael caniatâd i eithrio gwaharddiad IP.

Link Description Perthnasedd
Polisi bot Y broses cymeradwyo ar gyfer mynegiant at botiaid, a'r canllawiau ynglŷn â'i ddefnydd. gweler y rhestr
Gweinyddwyr systemau byd-eang Gwybodaeth a pholisïau sydd yn berthnasol i weinyddwyr byd-eang. gweler y rhestr
Safbwynt niwtral Gwybodaeth ynglŷn â gwahanol bolisïau 'Safbwynt niwtral'. wp, wb, wn, wict, wq, ws
Polisi achrediad Wikinews Y polisïau Wikinews ar gyfer cadarnhau achrediad, defnyddir ar gyfer ieithoedd penodol o'r project. wn