Movement Charter/Options/pa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Options and the translation is 100% complete.
ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਰਟਰ ਵਿਕਲਪ
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ
1. ਕੰਪਾਸ

ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੇਧ

2. ਕੰਪਾਸ/ਨਕਸ਼ਾ

ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ

3. ਨਕਸ਼ਾ

ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

1. ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖੋ

 • ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰੂਪਰੇਖਾ।
 • ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰੂਪਰੇਖਾ।
 • ਕਹੇ ਗਏ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
 • ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰੂਪਰੇਖਾ।
 • ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ।
ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ...

 • ਗਲੋਬਲ ਕਾਉਂਸਿਲ
 • ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਹੱਬ
 • ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮੂਹ
 • ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ
 • ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧ
 • ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
 • ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧ
 • ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੋਧਯੋਗ ਲੋੜਾਂ।
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ
 • ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੇਬੁੱਕ ਜੋ ਹਰ ਇਕਾਈ ਲਈ ਉਦੇਸ਼, ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਆਕਾਰ, ਚੋਣ(ਆਂ) ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
3. ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ

ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ...

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

+ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

+ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।

 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
 • ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
 • ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
 • ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ।
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
 • ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ।
 • ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਅੰਦੋਲਨ-ਵਿਆਪਕ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ,

+ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

 • ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
 • ਅੰਦੋਲਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ
 • ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
 • ਅੰਦੋਲਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
 • ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
 • ਅੰਦੋਲਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ
ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ / ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ-ਸੂਰਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਦੱਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।