Names/sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Táto stránka má byť rýchlym objasnením niektorých podobných a často mylne zamieňaných termínov. Buďte prosím pozorní a používajte správny termín, aby ste sa vyhli nedorozumeniu. Tiež si prosím všimnite bežnú kapitalizácia každého z názvov - obzvlášť rozdiel medzi Wikimedia a MediaWiki je názornejší, keď sa konzistentne odlišne kapitalizujú.

wiki[edit]

wiki je všeobecný termín na opis istého druhu webstránky, ktorú môže každý používateľ a/alebo návštevník upravovať.

  • wiki (ako prídavné meno), Wiki spôsob či Wiki cesta, a antonymá ne-wiki sa tiež používajú na opis komunitne orientovanej filozofie, ktorá je v súlade s takýmto systémom (napr. "to nie je wiki spôsob ako to urobiť").
  • Wiki (s veľkým 'W') a WikiWikiWeb sa používajú pri odkazovaní na Portland Pattern Repository, čo bola prvá wiki na svete.
  • wiki software a wiki engine sú termíny pre softvér, na ktorom bežia webstránky typu wiki. Existuje množstvo rozliných typov wiki softvéru; niektoré veľmi jednoduché, iné obsahujúce špecifické pokročilé funkcie. Pozri aj: Článok Wikipédie o "wiki software" alebo "kanonický" zoznam wiki softvéru z Portland Pattern Repository.

Kompletenejšiu definíciu nájdete v článku Wikipédie o "wiki".

Wikipédia[edit]

Wikipedia® je mnohojazyčná slobodná encyklopédia, spoločne vyvájaná použitím wiki. Názov "Wikipedia" je registrovaná obchodná značka, a nemala by byť používaná ako všeobecný termín. Symbol ® by sa mal vyskytovať aspoň raz na každej stránke, ktorá známku obsahuje a mal by byť hneď za známkou ako v horeuvedenom prípade.

Wikipedia's homepage is http://www.wikipedia.org.

Wikimedia[edit]

Wikimedia is the collective name for a group of inter-related projects, including Wikipedia, Wiktionary, Wikisource, Wikibooks, and others, which aim to use the collaborative power of the Internet, and the wiki concept, to create and share free knowledge of all kinds. Like "Wikipedia", "Wikimedia" is a trademark, and should not be used for projects which are not officially affiliated. Wikimedia is also used as a shortened form of The Wikimedia Foundation.

  • The Wikimedia Foundation (nadácia Wikimedia) je nezisková organizácia, ktorá sponzoruje a spravuej tieto projekty. Viac informícií nájdete na domovskej stránke Nadácie
  • Termín Wikimedia servery znamená hardvér, na ktorom bežia všetky projekty nadácie Wikimedia. Servery sú udržiavané prevažne dobrovoľníkmi, z ktorých mnohí tiež pracujú na softvéri MediaWiki (pozri nižšie); Servery Wikimedia nie sú dopstupné pre hosting iných projektov ako tie, ktoré sú prevádzkované nadáciou Wikimedia, s výnimkou niektorých neoficiálnych IRC serverov a iných inštalácií neschvlálených Nadáciou, ktoré vytvorili ľudia s prístupom k serverom. Pozri aj: Wikimedia servers.
  • Wikimedia Meta-Wiki, bežne nazývaná Meta, je wiki, ktorá je určená na diskusiu o veciach týkajúcich sa všetkých Wikimedia projektov; často sa používa na diskutovanie o vývoji MediaWiki softvéru (pozri nižšie), keďže toto často týka potrieb projektov Nadácie. Táto stránka je súčasťou Meta. Pozri aj: Meta:About.
    • Meta by sa nemala zamieňať s MetaWiki, vyhľadávačom, ktorý nie je súčasťou skupiny projektov Wikimedia.

Pozri aj: Wikimedia, článok Wikipédie o Wikimedia.

MediaWiki[edit]

MediaWiki je konkrétny wiki softvér vyvinutý pre a používaný Wikipédiou a inými projektami nadácie Wikimedia. Je slobodne dostupný na používanie (a vylepšovanie) komukoľvek, a používa sa množstvo kópií v množstve projektov po celom svete.

Pozri aj MediaWiki, [[:mw:Sites_using_MediaWiki|Stránky používajúce

MediaZilla[edit]

Táto upravená verzia Bugzilly] je systém pre žiadanie nových vlastností a oznamovanie chýb, ktorý používajú vývojári MediaWiki. Tiež slúži pre konfiguračné záležitosti Wikipédie a ostatných projektov nadácie Wikimedia.

Wikimania[edit]

Wikimania bol názov prvej konferencie organizovanej Wikimedia Foundation v auguste 2005. Konferencia sa uskutočnila v Frankfurte nad Mohanom, v Nemecku. Táto konferencia bola úspešná.

Tento zoznam je s vďačnosťou založený na príspevku do mailing listu od Jensa Ropersa.

Referencia : English - Preklady : Français