Projekt ilustracyjny Philipa Greenspuna/Proces

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Philip Greenspun
illustration project

(Outreach)
(Translation)
Discussion
Tło
Jak to działa
Przykłady
References

For illustrators

Płatności
Kryteria dla grafik
Community

Illustration requests

Runda 1

Request list


Status tej części projektu przedstawiony jest na jego stronie głównej.

Utworzenie grupy recenzyjnej[edit]

Masz doświadczenie w projektach Wikimedia i znasz sie na grafice SVG? Chcesz pomóc w ocenie ilustracji na podstawie stworzonych kryteriów? Jeśli tak, napisz do Brianny.

Stworzenie listy zapotrzebowań na ilustracje[edit]

Wikimedianie mogą składać sugestie stron, czy koncepcji, do których potrzebne im są ilustracje. Propozycje należy dodać do odpowiedniej strony. Każdy edytor może komentować propozycje składane przez innych użytkowników. Lista propozycji kwalifikowanych do kolejnych rund zostanie zamknięta przez Briannę na podstawie komentarzy społeczności, wagi propozycji i tego, czy grafika o zadanej tematyce znajduje się już w zbiorze wolnodostępnych plików graficznych.

Przeprowadzanie poszczególnych rund[edit]

Lista zapotrzebowań na grafiki zostanie opublikowana na około cztery dni przed rozpoczęciem kolejnej rundy. Pozwoli to poszczególnym ilustratorom na zapoznanie się z sugestiami oraz na usunięcie tych wniosków, które zostały zbyt późno ocenione jako nieważne (z uwagi na istnienie odpowiednich grafik). Pozwoli to też na dokonanie niezbędnych tłumaczeń.

Lista zapotrzebowań na grafiki zostanie wprowadzona do systemu raportowania zdarzeń (takiego, jak np JIRA, wykorzystywanego przez deweloperów MediaWiki). Jedno "zdarzenie" w systemie reprezentować będzie jedno zapotrzebowanie na grafikę.

osoby przeglądające system nie będą mogły zgłaszać nowych kandydatur na propozycje grafik, lecz będą mogli wybrać poszczególne zgłoszenia dla siebie do realizacji, sygnalizując tym samym chęć stworzenia odnośnej grafiki. Jeśli ilustracja, do której wykonania zgłosił się dany użytkownik nie zostanie przesłana w ciągu określonego czasu (na przykład w ciągu dwóch tygodni), zapotrzebowanie na grafikę zostanie ponownie otwarte, a inni uczestnicy projektu będą w stanie je przejąć.

Po przesłaniu odpowiedniej ilustracji, grupa recenzyjna dokona jej oceny zgodnie z kryteriami. W razie wykrycia pomniejszych problemów, zostaną one przedyskutowane z autorem grafiki w celu ich naprawienia. Jeśli problemy z grafiką są poważniejsze, na przykład gdy grafika narusza prawa autorskie, przesłana grafika zostanie odrzucona, a zapotrzebowanie zostanie otwarte ponownie dla pozostałych edytorów.

Każdy z uczestników projektu będzie mógł wybrać maksymalnie trzy zapotrzebowania na grafiki naraz, więc przed podjęciem dodatkowych zleceń konieczne będzie przesłanie wcześniej wybranych grafik i ich akceptacja.

Ocena poszczególnych rund[edit]

Sukces lub porażka poszczególnych rund określona będzie po ich zakończeniu, a za kryteria mogą służyć:

  • ilość uczestników rundy
  • ilość nowych uczestników, którzy przystąpili do projektu w danej rundzie - świeżo upieczonych wikimedian lub wikimedian dotychczas niezajmujących się tworzeniem grafik
  • ilość wypełnionych zapotrzebowań
  • jakość przesłanych grafik
  • potrzeby zmian niektórych szczegółów projektu - ogólnej liczby zgłoszeń udostępnionych do realizacji, czas przeznaczony na przeprowadzenie rundy, czas na przesłanie grafiki, maksymalna ilość zleceń, które może podjąć dana osoba, itd.
  • informacje i komentarze od obserwatorów i uczestników projektu