Projekt ilustracyjny Philipa Greenspuna/Tło

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Philip Greenspun
illustration project

(Outreach)
(Translation)
Discussion
Tło
Jak to działa
Przykłady
References

For illustrators

Płatności
Kryteria dla grafik
Community

Illustration requests

Runda 1

Request list


Ilustracje (fotografie, szkice, modele trójwymiarowe, diagramy, wykresy, tabele, mapy) to silne narzędzie służące nauce i nauczaniu. Rzeczy, których wyjaśnienie mieści się na wielu stronach tekstu można przekazać jedną grafiką. Prezentacja wizualna zagadnienia może inspirować zrozumienie nowego konceptu w stopniu znacznie większym niż tekstowy opis. Ilustracje, w odróżnieniu od tekstu, są również materiałem dydaktycznym dostępnym dla osób nieumiejących czytać, czy pisać, a dodatkowo można je łatwo przystosowywać do wykorzystania w wielu językach i kontekstach. Z tych powodów wynika jasno, że położenie nacisku na grafiki pomoże w misji Fundacji - "rozwijając materiały edukacyjne... i efektywnie je rozpowszechniając na całym świecie."

Fundacja Wikimedia, reprezentowana przez Koordynatora Ochotnika, ma za zadanie:

  • Nadzorować projekt
  • Kierować pracą koordynatora projektu
  • Wspierać komunikację między darczyńcą a uczestnikami projektu
  • Doradzać w sprawie proponowanych metod finansowania

Koordynator projektu (Brianna Laugher, user:pfctdayelise) podejmie następujące działania

  • ustalenie listy "kluczowych ilustracji" (w tym rozumieniu - głównie map i szkiców) potrzebnych do podniesienia jakości materiałów zawartych w projektach Wikimedia - przede wszystkim Wikipedii, Wikibooks oraz Wikiversity.
  • Rozpropagowanie projektu wśród Wikimedian
  • Wspieranie poszczególnych edytorów w tworzeniu określonych materiałów (patrz jak to działa)
  • Nadzorowanie wypłaty na konta edytorów za wykonane prace
  • Raportowanie postępów projektu Fundacji Wikimedia w określonych odstępach czasu lub na żądanie Fundacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że niniejszy projekt jest pierwszym, w którym wprowadzono honoraria za tworzenie zawartości. Z tego względu postęp projektu ma charakter eksperymentalny i otwarty na modyfikacje, zgodnie z reakcjami uczestników projektów Fundacji Wikimedia.