Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Nguồn/Chu kỳ 3/Tổng hợp từ 10 đến 16 tháng 7

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 3/Summary July 10 to 16 and the translation is 100% complete.

Đây là tổng quan tóm tắt ngắn về các trang Nguồn trên Meta từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 7 của Thảo luận về Chu kỳ 3. Các phím tắt được sử dụng ở đây dựa vào ngôn ngữ được xây dựng và mã dự án và ngôn ngữ được nhóm lại theo thứ tự bảng chữ cái. Ví dụ, Wikipedia tiếng Arập là Ar. Để cung cấp một ý nghĩa thô của các hoạt động trên các dự án và các nền tảng các trang Nguồn tóm tắt, bản tóm tắt đầy đủ bằng văn bản cộng đồng cho thấy có bao nhiêu báo cáo nguồn đã có sẵn và do đó được đưa vào tài khoản tại thời điểm viết. (3s), có nghĩa là có 3 tuyên bố đã có trên trang nguồn được tham chiếu vào thời điểm tóm tắt được soạn thảo.

Thách thức Tuần 1 : Làm thế nào để cộng đồng và nội dung của chúng ta có ý nghĩa trong một thế giới đang thay đổi?

Các ý chính

Mô hình bách khoa toàn thư của phương Tây không đáp ứng nhu cầu phát triển của tất cả những người muốn học.

Chia sẻ kiến thức đã trở nên có tính xã hội cao trên toàn cầu.

 • Người dùng trên Wikipedia tiếng Arab (5s) thảo luận rằng không nên thay đổi mô hình bách khoa toàn thư (§Ar1.1) trong khi chúng ta nên cố gắng phục vụ nhiều người hơn bằng cách cải tiến ứng dụng di động (§Ar1.3), bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (§Ar1.4) và bằng cách quảng bá Wikipedia ở các vùng có nhận thức thấp. (§Ar1.5)
 • Trên Wikipedia tiếng Bengal (12s), Cộng đồng thảo luận rằng chúng ta đang ở đây để xây dựng một bách khoa toàn thư và chúng ta không nên thay đổi mô hình hiện tại của chúng ta. (§Bn1.1) $tl2 Chúng ta có thể giữ liên lạc nếu chúng ta tập trung vào chất lượng của nội dung (§Bn1.10), tiếp cận để truyền bá nhận thức (§Bn1.6) và quảng bá các dự án của chúng ta trong các phương tiện truyền thông xã hội. (§Bn1.9)
 • Trên Wikipedia tiếng Hà Lan (1s) Đã thảo luận rằng Wikipedia không cần phải thích nghi với nhu cầu của những người trẻ tuổi. (§Nl1.1)
 • Trên Wikipedia tiếng Anh (1s) thảo luận rằng chúng ta nên tập trung vào việc giảng dạy với Wikipedia, (§En1.16) cải thiện giao diện di động, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội (§En1.19), (§En1.20) làm cho việc điều hướng trở nên dễ dàng hơn, (§En1.18) tạo ra thông tin chính xác và phân phối đến nhiều đối tượng. (§En1.17)
 • Trên Wikipedia tiếng Pháp thảo luận đề nghị cải cách phần đầu của các bài viết, các phần của bài (§Fr1.11) (§Fr1.12) (§Fr1.16) để cung cấp câu trả lời nhanh. Những người tham gia cũng đã nói về các xu hướng có thể thay đổi nhanh chóng (§Fr1.16) và tăng phạm vi Wikimedia lên bằng cách sử dụng các mạng xã hội. (§Fr1.17)
 • Trên Wikipedia tiếng Do Thái (5s) một số người đã có những lo ngại về vấn đề này (§He1.3) trong khi nó được thảo luận rằng chúng ta nên tập trung vào việc thích nghi với các cộng đồng khác và (§He1.1) tích hợp với các mạng xã hội. (§He1.2)
 • Trên Wikipedia tiếng Ý (10s), họ đã nói về hệ thống đánh giá bài viết (§It1.11) và các phương tiện truyền thông xã hội như trò chuyện trong Wikipedia (§It1.18). Việc sử dụng tài nguyên trên phương tiện truyền thông xã hội đã có những nhận xét khác nhau. (§It1.12) (§It1.16)
 • Trên Wikipedia tiếng Ba Lan (3s) cho biết có những chủ đề khó mô tả ngắn gọn, vì vậy nó không thể được cắt thành các phần nhỏ hơn (§Pl1.13) và cho rằng Wikipedia cung cấp kiến thức sâu sắc hơn và không cần phải hỗ trợ tất cả các nhu cầu giáo dục của mọi người. (§Pl1.15)
 • Trên Wikipedia tiếng Thụy Điển (20s) cho biết công việc của chúng ta là viết một cuốn bách khoa toàn thư (§Sv1.4) (§Sv1.8) và chúng ta nên tập trung vào chất lượng (§Sv1.1) và các sự kiện (§Sv1.2) trong khi một số điều chỉnh có thể được thực hiện. (§Sv1.3) Họ cũng nói về việc tạo ra một dự án mới. (§Sv1.19)

Thách thức Tuần 2 : Làm thế nào chúng ta có thể nắm bắt được tổng của tất cả kiến thức khi phần lớn nó không thể được kiểm chứng theo cách truyền thống?

Các ý tưởng chính

Phần lớn kiến thức của thế giới vẫn chưa được ghi lại trên các trang web của chúng ta và nó đòi hỏi những cách mới để tích hợp và xác minh các nguồn.

Việc khám phá và chia sẻ thông tin tin cậy đã có lịch sử liên tục phát triển.

 • Trên Wikipedia tiếng Anh (13s) đã thảo luận rằng chúng ta nên tập trung vào việc tạo ra kiến thức đáng tin cậy về Wikipedia (§En1.21) trong khi có thể có một dự án khác nhau cho các truyền thống truyền khẩu (§En1.25) và cần cung cấp tài trợ cho tài liệu kiến thức miệng. (§En1.34) Một số người đóng góp khác nói rằng chúng ta không cần phải nắm bắt tổng của tất cả các kiến thức của con người (§En1.28) và cũng là kết quả của cuộc tư vấn này đã được xác định trước. (§En1.27)
 • Trên Wikipedia tiếng Pháp Thảo luận kêu gọi rằng truyền thống truyền khẩu thực sự là một cái gì đó rất quan trọng để xử lý/làm việc cùng. (§Fr1.30) Một người tham gia nói rằng thiên vị tồn tại, nhưng nó là của các nguồn chứ không phải của Wikipedia. (§Fr1.30) Hầu hết những người tham gia ủng hộ việc sử dụng mô hình hiện tại và nếu cần thì chúng ta nên tạo một dự án mới (§Fr1.37) (§Fr1.42) (§Fr1.46)
 • Trên Wikipedia tiếng Đức (6s) cho biết cần phải có một dự án mới cho các nguồn chính. (§De1.22) Trong khi một người đóng góp nói về trích dẫn miệng (§De1.23) trong khi một cộng tác viên khác nói rằng điều này sẽ vi phạm nhiều chính sách của chúng ta. (§De1.24)
 • Trên Wikipedia tiếng Hindi WhatsApp Người sử dụng đã đề cập Wikilore và cần phải có dự án mới (§Hi1.8) nơi mà độc giả / nhà văn có thể xác minh kiến thức miệng (§Hi1.9) nơi một hệ thống đánh giá có thể được giới thiệu để biết có bao nhiêu người tin tưởng vào nguồn. (§Hi1.10) Chúng ta nên kiểm tra các biên tập viên trả tiền (§Hi1.12) và trolls (§Hi1.11) và đa số không quyết định mọi thứ. (§Hi1.13) Trong các cuộc thảo luận trực tiếp với cộng đồng, (8s) các thành viên trong cộng đồng đã nói về các tài liệu văn hoá truyền khẩu trong văn bản (§Hi2.15) và các định dạng nghe nhìn. (§Hi2.17) Họ cũng nói về việc thuê người đánh giá (§Hi2.20) và bắt đầu một dự án mới. (§Hi2.19)
 • Trên Wikipedia tiếng Ý (11s), người tham gia đề xuất về trích dẫn miệng là trước khi chúng có thể được sử dụng trên Wikipedia nguồn miệng cần được ghi lại/viết xuống một nơi khác để chúng có thể kiểm chứng được. (§It1.25) Điều quan trọng ở đây là đảm bảo rằng chúng đều đáng tin cậy. (§It1.25)
 • Trên MetaWiki (10s) người tham gia đề nghị sử dụng tài trợ WMF để hỗ trợ kiến thức miệng và sau đó sử dụng văn bản như một nguồn. (§Meta1.31) Mặc dù những người tham dự cũng gợi ý rằng nếu WMF muốn sử dụng các nguồn thông tin nói, điều đó phải nằm trong một dự án mới, chứ không phải trong Wikipedia (§Meta1.35) và nói về quan hệ đối tác. (§Meta1.36) Một số người cũng nói rằng loại cuộc phỏng vấn này nên đi đến các dự án khác ngoài Wikipedia. (§Meta1.37)
 • Trên Wikipedia tiếng Ba Lan (8s) những người nêu ra mối quan tâm về điều này lập luận rằng chúng ta cần chất lượng, chứ không phải số tiền. (§Pl1.19) Bên kia nói rằng vấn đề là nếu tác giả và / hoặc nơi công bố là đáng tin cậy (§Pl1.21).
 • Trên Wikipedia tiếng Urdu (1s) cho biết, văn hoá và kiến thức truyền miệng phải được ghi lại bằng cách làm phim tài liệu. (§Ur1.18)
 • Trên Wikipedia tiếng Việt (3s) thảo luận rằng giao diện của chúng ta nên được cải thiện, (§Vi1.3) và AI nên được sử dụng để nâng cao trải nghiệm người dùng. (§Vi1.5) Chúng ta cũng nên suy nghĩ về cân bằng viết và kiểm tra thực tế thường xuyên. (§Vi1.5)
 • Trên Wikidata (2s) đã nói về việc tăng phạm vi các nguồn của chúng ta, (§D1.4) và không đòi hỏi phải có nguồn ngôn ngữ bản địa của dự án. (§D1.5)