Jump to content

Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Nguồn/Tổng hợp từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Summary 29th March to 7th April and the translation is 100% complete.
 • Phá hoại và cạnh tranh từ Wikipedia bằng các phương ngữ Ả rập được xem là một vấn đề của một số biên tập viên của Ar.WP (§Ar4) (§Ar10). Người dùng đã hỗ trợ tạo các dự án đa ngôn ngữ như Wikipedia (§Ar5) và Wiktionary (§Ar6), thuê nhân viên được trả lương để xác minh nội dung (§Ar7) và thành lập ban biên tập (§Ar13). Chúng ta nên tập trung vào trung lập (§Ar14), tích hợp với phương tiện truyền thông xã hội (§Ar17), khoảng cách nội dung (§Ar18) và nội dung âm thanh (§Ar19).

Các cuộc thảo luận trên Skype và hangout tiếng Bengal đã được thảo luận rằng họ nên có cả kế hoạch dài hạn và ngắn hạn (§Bn2.1), tổ chức ít nhất một hội nghị khu vực mỗi năm (§Bn2.2) và thúc đẩy các dự án chị em của Wikipedia nữa. (§Bn2.3) Chúng ta nên tập trung vào Wikidata (§Bn2.11), hợp tác với các tổ chức giáo dục (§Bn2.7), nội dung trung lập (§Bn2.8), giảm khoảng cách giới tính (§Bn2.9), xây dựng niềm tin trong các cộng đồng (§Bn2.8) tổ chức WikiCamps (§Bn2.13) và quảng bá Wikipedia. (§Bn2.10) Các nhóm cộng đồng của cộng đồng Bách khoa Bengal nhấn mạnh đến việc làm nhiều hơn (§Bn3.1), tính chính xác của các dự án của chúng tôi (§Bn3.2), thu hút các chuyên gia đóng góp vào các chủ đề cụ thể (§Bn3.3) và cộng tác với các bách khoa toàn thư khác. (§Bn3.4)

 • Thảo luận trên Wikipedia tiếng Anh được đề nghị tập trung vào tài liệu (§En20), hợp tác giáo dục (§En21), chống quấy rối (§En19) và tăng sự kiên nhẫn của các biên tập viên (§En26). Chúng ta nên cải tiến phần mềm của chúng tôi (§En22) và có thể xử lý nội dung phong phú (§En16).
 • Wikipedia tiếng Pháp hỗ trợ tập trung vào cơ chế chống phá hoại (§Fr1.67), đào tạo phát ngôn viên của Wikipedia (§Fr1.68), quan hệ đối tác (§Fr1.69), tăng cường độ phủ (§Fr1.71), giải quyết xung đột (§Fr1.74), dịch thuật (§Fr1.75) và tính khách quan (§Fr1.76) Trong khi trên French Wiktionary thảo luận căng thẳng đã được đưa ra về việc làm cho phong trào minh bạch hơn (§Fr2.2) và làm cho các cộng tác viên cảm thấy có giá trị. (§Fr2.1) Chúng ta nên tập trung vào việc chỉnh sửa trên điện thoại di động (§Fr2.4), các cộng đồng mới nổi (§Fr2.3), đa ngôn ngữ (§Fr2.5), các dạng kiến thức mới (ngôn ngữ nói và ngôn ngữ ký hiệu) (§Fr2.6), phân cấp các dự án (§Fr2.8), liên kết trong các dự án (§Fr2.9) và sự đa dạng độc giả. (§Fr2.10) Chúng ta cũng nên tập trung vào việc đưa nhiều biên tập viên lấp khoảng trống nội dung (§Fr2.13), thúc đẩy quan hệ đối tác với các tổ chức (§Fr2.14), tạo hướng dẫn đóng góp (§Fr2.15) và đảm bảo an toàn bảo mật cho các dự án có công nghệ. (§Fr2.11)
 • Wikipedia tiếng Đức khám phá việc tích hợp các công cụ với Wikipedia (§De2.38), khả năng sử dụng các thể loại (§De2.42), bãi bỏ các trang thảo luận (§De2.43) và một trang trung tâm cho các câu hỏi về bài viết (§De2.47)
 • Trong khi một người trên Wikipedia tiếng Do Thái nghĩ rằng chúng ta cũng nên suy nghĩ về vấn đề chỉnh sửa trả tiền, (§He13) người khác nói rằng một số công việc nên giao cho các biên tập viên trả tiền. (§He21) Chúng ta nên hợp tác với các tổ chức khác (§He20), tạo ra một môi trường lành mạnh (§He22), cải tiến phiên bản di động (§He24) và trở thành một mạng xã hội (§He25). Công việc của chúng ta cũng nên hỗ trợ những người có khả năng khác nhau. (§He26) Chúng ta cũng nên tập trung vào text-to-speech (§He27), công nghệ quét (§He28), in Wikipedia theo các chủ đề (§He31), dung nạp thành viên trẻ hơn (§He32) và chống phá hoại. (§He34) Cũng có thảo luận rằng chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào tính trung lập (§He38), giám sát các chỉnh sửa của các biên tập viên trả tiền (§He40) và bao gồm nhiều lĩnh vực hơn (§He39).
 • Wikipedia tiếng Hindi kêu gọi tuyển dụng nhân viên để trao quyền cho các cộng đồng địa phương (§Hi1.27), giáo dục về các chương trình trợ cấp khác (§Hi1.29) và đào tạo cho giảng viên. (§Hi1.30) Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại (5s) người tham dự đã thảo luận rằng chúng ta nên tập trung vào các làng và thu hút những người từ nhiều nguồn gốc khác nhau tham gia phong trào. Chúng ta nên ủng hộ việc sử dụng Wikipedia cho giáo dục (§Hi3.2), tạo ra các video giáo dục (§Hi3.3), sách hướng dẫn (§Hi3.4), và sử dụng Wikipedia ngoại tuyến. (§Hi3.5)
 • Wikipedia tiếng Ý thảo luận về trọng tâm chất lượng (§It1.18), khoảng cách nội dung (§It1.20), sự đổi mới (§It1.21) và khả năng kiểm chứng. (§It1.24) Chúng ta nên chống lại sự kiểm duyệt (§It1.22), spam (§It1.27), giả mạo tin tức (§It1.28) và chỉnh sửa trả tiền. (§It1.39) Chúng ta cũng nên tập trung vào giáo dục (§It1.32), hướng dẫn người dùng mới (§It1.37) và tạo ra các hướng dẫn. (§It1.36). Wikiquote tiếng Ý đã khám phá sự nổi bật (§It2.7), NPOV (§It2.9), cải tiến hướng dẫn (§It2.10), cải tiến phần mềm (§It2.13) và cộng tác với các trường học (§It2.12) và IMDb. (§It2.18) Wikiquote cần được quảng bá nhiều hơn (§It2.16) và nên khuyến khích số hóa. (§It2.15). Trên Wikisource, việc cải tiến phần mềm (§It3.18), làm việc với các đối tác bên ngoài (§It3.16) và tập trung vào chất lượng. (§It3.17). Wikiversity nhấn mạnh các ngôn ngữ thiểu số (§It4.7), liên kết nội bộ các dự án (§It4.8), hợp tác với các tổ chức (§It4.11), giảm khoảng cách nội dung (§It4.12), quảng bá Wikiversity (§It4.13) và đổi mới. (§It4.15) Chúng ta nên quảng bá thiện ý trong cộng đồng (§It4.14) và Kiwix. (§It4.9)
 • Meta ghi nhận sự tập trung vào người mới (§Meta29), phân quyền (§Meta34), cải tiến việc chỉnh sửa trên điện thoại di động (§Meta35), tăng độ phổ cập (§Meta42), cross-wiki và cải thiện tính minh bạch. (§Meta61)


 • Wikipedia tiếng Ba Lan đề nghị tập trung vào người mới (§Pl1.20), độ phổ cập (§Pl1.21), khoảng cách nội dung (§Pl1.22), các cộng đồng mới nổi (§Pl1.23), các dự án khác của Wikimedia (§Pl1.25) và giao tiếp tốt hơn giữa người dùng và các tổ chức. (§Pl1.27) Chúng ta nên tập trung vào Wikipedia hơn là Wikidata (§Pl1.28) và cũng nên cải tiến phần mềm để giúp người sử dụng thân thiện hơn. (§Pl1.29) WMF nên duy trì tài chính độc lập (§Pl1.34), chúng ta nên suy nghĩ về vấn đề liên kết chết (§Pl1.37) và về sự tồn tại của Wikipedia. (§Pl1.49) Chúng ta nên khuyến khích sự hợp tác giữa các dự án (§Pl1.39), cởi mở hơn trong cộng đồng (§Pl1.40), giữ người sử dụng ( §Pl1.43), đa ngôn ngữ (§Pl1.46) và trung lập. (§Pl1.46)

Wikipedia tiếng Tây Ban Nhathảo luận về việc hợp tác với chính quyền địa phương và các tổ chức $tl1, gây căng thẳng hơn cho các cộng đồng đang nổi lên $tl2, không trở thành endogenic và tham gia vào các diễn đàn quốc tế khác. (§Es1.17) Chúng ta nên cung cấp các phiên bản khác nhau của bài viết theo khán giả $tl4 và cũng có thể thu hút các chuyên gia để lấp đầy khoảng trống nội dung. $tl5 Telegram group đã thảo luận về việc xác nhận các bài viết của các chuyên gia $tl6, sự thiếu tính linh hoạt của người dùng và các chính sách $tl7. Quỹ nên hỗ trợ các chi nhánh tốt hơn $tl8 và xem xét lại "tác động" của các dự án $tl9. Chúng ta nên thúc đẩy sự đa dạng và khắc phục rời rạc kết nối giữa các chi nhánh và cộng đồng $tl10. Tập trung vào Wikidata $tl11, khoảng cách giới tính $tl12 và cải thiện editathon $tl13.

 • Wikipedia tiếng Việt tập trung vào việc quảng bá các dự án Wikimedia. $tl1 Trong khi một người đề nghị liên kết với mạng xã hội $tl2 một người khác phản đối ý tưởng này (§Vi18)


 • Wikipedia tiếng Trung Quốc thảo luận về khả năng có nhiều chương trình tiếp cận rộng hơn, như Chương trình Giáo dục Wikipedia và chương trình GLAM. Cộng đồng Trung Quốc ở Trung Quốc đại lục đã bày tỏ mối quan tâm của họ về mối quan hệ giữa Wikimedia Foundation và chính phủ Trung Quốc, vì quan hệ này đang căng thẳng và nó không có lợi cho sự phát triển của cộng đồng. Một số thành viên đề nghị rằng Quỹ nên làm việc về mối quan hệ của họ với chính phủ, để họ có thể có chương trình tiếp cận cộng đồng trong tương lai. Đồng thời, họ nghĩ rằng sẽ tốt nếu Quỹ cũng có thể hoạt động trên Wikipedia ngoại tuyến, có nghĩa là Quỹ có thể phát triển một số thiết bị mà mọi người có thể truy cập các bài viết trên Wikipedia mà không có internet. Cộng đồng ở Đài Loan muốn có thêm các chương trình tiếp cận cộng đồng. Vì người dân ở Đài Loan không thực sự quen với Wikipedia và các dự án anh chị em của nó, chẳng hạn như Wikidata và Wikimedia Commons, Wikimedia Đài Loan tin rằng chúng ta có thể quảng bá các dự án ra công chúng để thu hút nhiều người mới hơn. (§Zh12) (§Zh14) (§Zh3) Đồng thời, hợp tác với các viện giáo dục ở Đài Loan cũng là một phần chính của kế hoạch chiến lược. Đối với cộng đồng ở Hồng Kông và Ma Cao, các người dùng Wikipedia trong khu vực đang có kế hoạch thành lập nhóm người sử dụng, như là sự khởi đầu của kế hoạch chiến lược.