Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Tor C/Proces

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Track C/Process and the translation is 100% complete.

Cele i działania

Mamy cztery główne cele Ścieżki C:

Zrozumieć i zarysować

Zrozumieć i zarysować kluczowe trendy globalne, które będą miały wpływ na przyszłość ruchu Wikimedia w zakresie formowania kierunków strategii.

 • Potencjalne obszary badawcze:
  • Zmiany przyzwyczajeń konsumenckich: Gdzie i jak ludzie dzisiaj zdobywają informacje i wiadomości i jakie są przewidywania co do zmian w tym zakresie?
  • Przyszłość czytelnictwa: Jakie zmiany przewidują eksperci w zakresie korzystania ze słowa pisanego?
  • Powstające platformy społecznościowe: Jak na konsumpcję informacji wpłynie rozwój wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, sztuczna inteligencja i aktywowane głosem urządzenia osobiste?
  • Otwarty internet i polityka komunikacyjna: Czy zamknięte, komercyjne platformy będą stanowiły zagrożenie dla otwartego internetu i mogą zagrozić misji Wikimedia Foundation polegającej na zapewnieniu wszystkim dostępu do wolnej informacji?
  • Cenzura: Jak rządy, korporacje i negatywnie zmotywowane jednostki mogą tłumić lub zniekształcać informację on-line?
  • Dezinformacja i propaganda "fałszywych wiadomości": Jak sterowane wysiłki mające na celu kształtowanie własnej "prawdy" mogą wpłynąć na społeczne zaufanie do informacji gromadzonej przez społeczności?
  • Kwestia źródeł i jak one się zmieniają: Gdzie ludzie szukają obecnie informacje o wysokiej jakości i jakie są przewidywania zmian w tym zakresie?
  • Dostęp do wiedzy: W jaki sposób czynniki takie jak dostępność finansowa, dostęp do internetu, umiejętności i edukacja, wpłyną na przyszły dostęp do wiedzy?
 • Przejrzenie i porównanie publicznie dostępnych danych demograficznych, aby zrozumieć obecne i przyszłe tendencje demograficzne i jak będą one wpływać na globalną potrzebę dostępu do wiedzy.
 • Badania będą udostępniane stopniowo wraz z poszerzaniem się procesu ustalania strategii oraz w raporcie końcowym.

Uwaga: ustaliliśmy ze Ścieżką D, że badania miejscowe powinny mieć zakres globalny (obejmujących zarówno trendy w regionach o wyższej i niższej zauważalności), aby odzwierciedlić światowe trendy, które będą miały wpływ na nasz ruch.

Zmierz obecną świadomość, odbiór i użycie

Zmierzyć aktualną świadomość, percepcję, i użycie projektów Wikimedia w obrębie kluczowych regionów wysokiego zasięgu aby ustalić kroki milowe i zrozumieć braki i możliwości wsparcia naszej misji

 • Przeprowadzenie ankiet w 3 kluczowych obszarach: (1) świadomości (2) postrzegania i (3) użycia w sześciu regionach dużej rozpoznawalności.
 • Gdy to tylko możliwe, celem będzie wykonane analogicznych badań do prowadzonych w powstających społecznościach (na przykład sondaże telefoniczne i badanie Nowi czytelnicy) w celu dokonania globalnych porównań i uzupełnień planowanych badań w Torze D.
 • Potencjalne zakresy pytań (Uwaga: to nie są dokładne takie pytania jakie zadamy, ale raczej ogólne obszary tematyczne):
  • Rozpoznawalność Wikipedii
   • Czy ludzie słyszeli o Wikipedii/Wikimediach? (Uwaga: W związku z tym, że Wikipedia jest najbardziej znaną stroną, większość pytań będzie jej dotyczyć, ale spytamy też o inne projekty Wikimedia. Jeśli się okaże, że inne projekty są znane lub używane przez respondenta, możemy zadawać kolejne pytania dotyczące tychże)
   • Jak się o niej po raz pierwszy dowiedzieli?
   • Jakie inne strony są porównywalne do Wikipedii?
  • Postawy wobec Wikipedii
   • Jak postrzegają ją?
   • Jakie wartości kojarzą z Wikipedią?
   • Wartości, które są dla nich najważniejsze?
  • Korzystanie z Wikipedii
   • Czy ludzie wiedzą jak Wikipedia działa i próbowali ją edytować?
   • Co ludzie lubią / nie lubią w wyglądzie, funkcjach i treści Wikipedii?
   • Jak ludzie znaleźli / dostali się do Wikipedii?
   • Jakie inne projekty Wikimedia ludzie używają? (Jeśli wymienią inne projekty, będziemy zadawać dalsze pytania ich dotyczące)
   • W jaki sposób ludzie korzystają z Wikipedii? Jak często?
   • Jakie są bariery w korzystaniu z Wikipedii częściej?
   • Dlaczego ludzie korzystają z Wikipedii (przypadki użycia, narzędzia)?

Zaangażowanie ekspertów

Zaangażować ekspertów abyśmy nauczyli się i dokonali syntezy najlepszych praktyk i trendów w ruchach, technologii i wiedzy. Nauczyć się jak projekty Wikimedia mogą pozostać istotne i wpływowe.

 • Konsultowanie i zwoływanie jak najszerszą gamę interesariuszy, w tym ekspertów przedmiotowych, osoby wpływowe, obecnych i potencjalnych fundatorów.
 • Budowanie i wzmacnianie ekosystemu sojuszników i potencjalnych partnerów.

Konsultowanie i zwoływanie obejmuje dwie główne części:

 • Zwoływanie: zgromadzenie ekspertów i osób wpływowych z całego świata, aby stworzyć dobrą strukturę dyskusji na temat przyszłości wolnej wiedzy i Wikipedii.
  • Organizować wydarzenia w regionach wysokiej zauważalności, zarówno poprzez dyskusje online, przyjęcia, luźne spotkania lub sesje konferencyjne.
  • W miarę możliwości łączyć wydarzenia z istniejącymi konferencjami i wydarzeniami społecznościowymi.
  • Korzystać z partnerstwa lokalnych organizacji afiliowanych i członków społeczności, jeśli można łączyć to ze spotkaniami i zaproszeniami lokalnych ekspertów.
  • Używać najlepszych praktyk w zakresie moderowania i nadawania struktury dyskusjom.
  • Przetwarzać systematycznie rezultaty i przenosić je do ogólnego procesu ustalania strategii.
 • Wywiady w cztery oczy: Przeprowadzenie wywiadów z do 100 kluczowych liderów i ekspertów w odpowiednich dziedzinach mediów, filantropii, kultury, przyszłości cyfrowej, edukacji, technologii, zarządzania i budowania ruchów społecznych
  • Prowadzenie wywiadów wg ustalonych wzorców z ekspertami w zakresie kluczowych tematów.
  • Transkrybowanie odpowiedzi, syntetyzowanie ich i dzielić się nimi w ramach procesu ustalania strategii.
  • Współpraca z lokalnymi ekspertami i organizacjami afiliowanymi gdy to tylko możliwe.
  • Konsultowanie się z pracownikami i członkami społeczności aby tworzyć listy ekspertów.

Potencjalni uczestnicy eksperci:

 • Technolodzy w obszarach istotnych dla projektów Wikimedia, na przykład Mozilla, OpenStreetMap, Khan Academy, Creative Commons
 • Decydenci, którzy są wpływowi w sprawach najważniejszych dla przyszłości ruchu i projektów Wikimedia
 • Twórcy ruchów społecznych, którzy mogą podzielić spostrzeżeniami o tym, jak utrzymać rosnące lub zmieniające się ruchy, na przykład liderzy projektów open source, masowych otwartych kursów online, ruchów na rzecz praw obywatelskich i ochrony środowiska
 • Instytucje kultury, które współpracują lub mogą współpracować z ruchem Wikimedia, którzy mogą poszerzać otwartą wiedzę, w tym galerie, biblioteki, archiwa, muzea
 • Nauczyciele, naukowcy i badacze, którzy badają i kształtują przyszłość edukacji i wolnej wiedzy
 • Dziennikarze i pracownicy mediów, którzy myślą o przyszłości wolnej informacji, odpowiedzialności za słowo i rzetelnego informowania społeczeństwa
 • Filantropi, którzy wspierają darmową wiedzę i edukację, w tym grupy instytucjonalne, fundacje rodzinne oraz indywidualni darczyńców i potencjalni donatorzy.

Poradniki prowadzenia dyskusji i listy ekspertów są w trakcie tworzenia. Musimy zdecydować jak najlepiej ujawnić nazwy organizacji i tożsamość osób na wiki z zachowaniem zasad prywatności w sytuacji, gdy uczestnicy procesu ustalania strategii o to poproszą.

Zbieranie i rozpropagowywanie rezultatów

Zbieranie i rozpropagowywanie rezultatów aby dotrzeć do szerszego grona dyskusji strategicznych

 • Opracowanie regularnych streszczeń badań opartych na analizie dostępnych informacji oraz badań ankietowych aby się nimi dzielić na wiki i materiałach dla moderatorów prowadzących różnorodne dyskusje w ramach ruchu.
 • Regularne dzielenie się na wiki streszczonymi spostrzeżeniami ze spotkań i wywiadów w cztery oczy
 • Prezentowanie zbiorczych wyników badań podczas Wikimanii 2017 i zebranie wniosków od członków społeczności i pracowników; publikowanie raportów końcowych we wrześniu 2017
 • Moderowanie wzajemnej wymiany informacji z innymi torami