Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Cập nhật/15 tháng 12 năm 2016 - Cập nhật 1 về quá trình phát triển chiến lược phong trào Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Thông điệp từ Katherine Maher

Thông điệp này, "Câp nhật về quá trình phát triển chiến lược phong trào Wikimedia (#1)", đuọc gửi đi bởi Katherine Maher vào ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Xin chào tất cả các bạn,

Kể từ khi tham gia Quỹ Wikimedia và phong trào của chúng ta vào năm 2014, tôi thường nghe các thành viên của cộng đồng, các tổ chức của phong trào, và nhân viên của Quỹ nói về sự cần thiết phải xây dựng một định hướng chiến lược rõ ràng, thống nhất và truyền cảm hứng cho phong trào của chúng ta. Những cuộc trò chuyện như vậy thường đi theo một hướng như thế này: họ mở đầu bằng việc công nhận những thành tựu đáng ngạc nhiên của phong trào trong suốt 15 năm qua, rồi đề nghị phải đề ra một cách rõ ràng những việc cần làm tiếp theo. Chúng ta muốn đạt được những thành tựu gì trong 15 năm tới? Chúng ta muốn đóng vai tròn như thế nào trong thế giới này? Chúng ta sẽ ưu tiên công việc và nguồn lực của chúng ta vào những vấn đề gì?

Cuộc họp Ban Quản trị hồi tháng 6 năm 2016 đã đi đến thống nhất rằng việc phát triển một chiến lược dài hạn cho phong trào là một trong những ưu tiên hàng đầu của năm tới.[1] Đạt được đồng thuận về một định hướng chiến lược dài hạn sẽ giúp chúng ta nắm bắt được mục tiêu và con đường triển khai công việc, cũng như có được sự ủng hộ của mọi người với hướng đi ấy.

Sáng nay, tại tại cuộc họp tháng 12 của Foundation về phép đo lường Anna Stillwell và Lisa Gruwell đã chia sẻ một bài trình bày về công việc mà Tổ chức đã làm từ tháng 6 để chuẩn bị cho cuộc tư vấn chiến lược về di động trong năm tới. Chúng tôi đã và đang làm việc để hiểu các nỗ lực chiến lược Wikimedia trước đây, ước tính ngân sách và thời hạn trong tương lai cũng như các nguồn lực an toàn cho năm tới. Trong email này, tôi muốn trình bày chi tiết thêm về tiến trình này và các bước tiếp theo mà chúng tôi có thể cùng nhau thực hiện.

(Cảnh báo: Đây là một email rất dài Thông tin quan trọng như sau: Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation đã phê duyệt một giải pháp chi tiêu và thời gian cho công việc chiến lược sắp tới. Chúng tôi dự kiến bắt đầu các cuộc trò chuyện cộng đồng rộng rãi về quá trình, mục tiêu, và các chủ đề vào đầu năm 2017. Quỹ đang tìm kiếm một chuyên gia bên ngoài để làm việc với chúng tôi (cộng đồng và nhân viên) để hỗ trợ một quá trình có hiệu quả, mang tính bao gồm. Tôi đã không thường xuyên cập nhật, nhưng chúng ta sẽ chia sẻ họ kể từ bây giờ. Tất nhiên, hãy chia sẻ suy nghĩ và phản hồi của bạn trong danh sách này và trên Meta-Wiki.)

Định hướng chiến lược

Chúng ta hy vọng có thể bắt đầu thảo luận chiến lược trên quy mô toàn phong trào Wikimedia vào đầu năm 2017, với một quy trình sẽ kéo dài trong suốt cả năm. Mục tiêu cuối cùng là để khép lại năm 2017 với sự đồng thuận và minh bạch về một định hướng chiến lược cho toàn phong trào, và bắt đầu lên kế hoạch để tiến hành theo định hướng ấy.

Chúng ta hiện đang tiến hành các công việc khá tốt, nhưng thiếu sự nhìn nhận thống nhất trong việc tập hợp những mục tiêu nhỏ thành một tầm nhìn lớn hơn. Wikipedia và các dự án chị em đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng, và cộng đồng của chúng ta đáng được ghi nhận với những nỗ lực và thành công ấy. Phong trào của chúng ta đã góp phần lan toả những giá trị và nguyên tắc của các dự án ra khắp thế giới—nhưng chúng ta thường có xu hướng nhìn về quá khứ để tìm cách cải thiện những điều chưa làm được thay vì nhìn nhận một cách đầy đủ cả quá khứ lẫn tương lai. Chúng ta cần một có cơ hội để xem xét lại liệu tầm nhìn và sứ mệnh ban đầu của chúng ta có còn phù hợp giữa một thế giới nơi mà phương tiện truyền thông, công nghệ và cả những nhu cầu, sở thích của con người đang biến đổi, và tìm cách liên kết tốt hơn những nỗ lực cộng đồng (hệ sinh thái của các chi nhánh, các thành viên, chuyên gia, những người dùng mới, các tổ chức văn hoá và giáo dục, với Quỹ Wikimedia).

Ngoài ra, chúng tôi (cộng đồng, các chi nhánh, ban giám đốc và nhân viên) đang ngày càng nhận thức được những thách thức nảy sinh mà không có chiến lược di chuyển thống nhất. Chúng tôi đã nghe từ các thành viên của FDC, các ứng viên nộp đơn, các nhà lãnh đạo cộng đồng và một số lượng lớn các chi nhánh mà họ luôn gặp khó khăn trong việc hiểu rõ những nỗ lực riêng biệt của chúng ta sẽ được kết hợp như thế nào và chúng ta sẽ đi như thế nào. Sự vắng mặt của một chiến lược di chuyển, nói cách khác, đang cản trở khả năng của chúng tôi để làm việc cho sứ mệnh của chúng tôi. Do tầm quan trọng của sứ mệnh đó và nhu cầu giữ tài khoản cao nhất trong việc quản lý có trách nhiệm các nguồn tài trợ, đây là một chi phí cơ hội khá tốn kém.

Kinh phí

Tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong tháng 6, tôi cam kết xây dựng quy trình và ngân sách được đề xuất trong thời gian cho cuộc họp Ủy viên Hằng năm của Hội đồng Quản trị. Quá trình này sẽ phản ánh cách tiếp cận mà chúng ta có thể thực hiện và kèm theo một ngân sách dự kiến cho công việc liên quan.

Để chuẩn bị, chúng ta muốn hiểu những nỗ lực trong quá khứ để xây dựng các chiến lược cho phong trào của chúng ta. Chúng ta đánh giá các quá trình trong quá khứ (2010, 2012 / Trọng tâm thu hẹp, năm 2014 và một số nỗ lực khác) và phỏng vấn những người tham gia trong quá khứ để tìm hiểu những gì đã làm và những gì đã làm và không có gì chứng minh về những gì đã mất - từ chuyên môn bên ngoài đến nghiên cứu khán giả - để làm rõ quyền sở hữu các kết quả.

Chúng tôi nhận ra rằng, ví dụ, mặc dù quá trình năm 2010 rất có tính hợp tác, nhưng nó đã có một số thách thức đáng chú ý. Ví dụ: không thể chuyển cài đặt mục tiêu cộng tác thành quyền sở hữu chung của công việc cần thiết để đạt được những mục tiêu đó. Nó cũng không có sự tham gia mạnh mẽ của các cộng đồng đang nổi, đặc biệt là ở các nước ngoài Châu Âu và Bắc Mỹ. Đối với kế hoạch di chuyển thành công trong tương lai, chúng ta cần cả sự tham gia rộng rãi và sâu rộng từ nhiều góc độ và ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta đã nói chuyện với mọi người trong nhóm Tham gia cộng đồng của Quỹ và các nơi khác để đưa ra các khuyến nghị về mọi thứ từ các bộ công cụ cộng đồng và các cuộc họp để dịch nhiều thứ tiếng để chúng ta có thể nhận ra mức độ tham vấn có ý nghĩa này.

Các quy trình trong quá khứ cũng thường tập trung vào các quan điểm định tính, thường là các cộng đồng biên tập viên và người đọc hiện tại của chúng ta. Chúng ta đã có những cách hiểu hạn chế đại diện những kinh nghiệm, nhu cầu và thách thức này, thậm chí đối với các cộng đồng hiện tại của chúng ta. Chúng ta có hàng chục ngàn biên tập viên, nhưng ngay cả trong nỗ lực hợp tác nhất trong năm 2010, chỉ có 2.000 người tham gia vào các cuộc thảo luận chiến lược. Tương tự, chúng ta đã nghiên cứu hạn chế về lý do tại sao và làm thế nào để mọi người trên thế giới sử dụng và tham gia vào các dự án Wikimedia như những người không phải là biên tập viên và sự hiểu biết của chúng ta về lý do khiến mọi người không sử dụng các dự án, như những người biên tập hoặc những người không biên tập, có chất lượng cao.

Khi chúng ta tham gia vào các cuộc tư vấn tiếp theo, chúng ta thấy có cơ hội để đưa nghiên cứu thực tế vào cuộc thảo luận của chúng tôi, để thông báo cho khả năng và thách thức của chúng tôi với những dữ liệu tốt. Chúng ta đã làm việc với nhóm Reef toàn cầu và nhân viên từ các dự án Nghiên cứu Người đọc và Người dùng Mới nhằm mục đích nghiên cứu khán giả định tính và định lượng trong các cộng đồng biên tập viên và người đọc mới, đang nổi lên và hiện tại và ước tính ngân sách liên quan. Và mặc dù chúng ta coi đây là cơ hội thú vị để kết hợp dữ liệu mới vào các cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng chúng ta cũng mong đợi nó sẽ có giá trị lâu dài vượt ra khỏi năm tới. Nghiên cứu và dữ liệu của đối tượng tốt sẽ giúp thông tin không chỉ cho các cuộc thảo luận về chiến lược, mà còn nên giúp ích cho các quyết định về sản phẩm và lập trình khác hiện nay và trong tương lai.

Và dĩ nhiên, chúng ta không đơn độc trên thế giới! Chúng ta tồn tại trong một hệ sinh thái của những người sử dụng, tái sử dụng và trộn kiến thức của các dự án Wikimedia theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta có một cộng đồng mạnh mẽ và đang phát triển các tổ chức và đối tác về giáo dục, chính phủ, văn hoá và khoa học. Chúng ta cũng có nhiều đối tác kỹ thuật và người tái sử dụng có quan tâm đến sức khoẻ của chúng ta. Các bên liên quan này cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về cách mà công việc của chúng ta mở rộng ra thế giới, vượt xa các trang web chúng ta đang hoạt động. Chúng ta muốn nói chuyện với họ, hiểu những cơ hội mà họ nhìn thấy trong tương lai và những thách thức họ phải đối mặt ngày hôm nay. Chúng ta muốn nói chuyện với những người đang làm việc trong lĩnh vực đổi mới công nghệ, để hiểu rõ hơn về những xu hướng này ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta như thế nào và để họ tham gia vào sứ mệnh của mình.

Và cuối cùng, nhưng chắc chắn là không kém, các cuộc thảo luận, hợp tác và kết luận cần phải cởi mở và mang tính tư vấn. Chúng tôi muốn làm việc cùng nhau để thiết kế một quy trình tham vấn, có cơ hội trò chuyện trên wiki, gặp mặt trực tiếp, làm việc theo nhóm và hơn thế nữa. Trong một số trường hợp, điều này có thể có nghĩa là các cuộc trò chuyện mới, và ở những trường hợp khác, chúng ta có thể muốn mang lại năng lực bổ sung và khả năng tham gia vào các sự kiện cộng đồng đã được lên lịch. Chúng ta sẽ cần thêm các nguồn lực để tạo thuận lợi cho nhiều ngôn ngữ, hoặc tài liệu. Chúng ta cũng cần thêm năng lực để hỗ trợ các cuộc thảo luận này để cộng đồng và nhân viên có thể giữ được sự tập trung của họ vào các chương trình, trợ cấp và sản phẩm mà họ đã cam kết.

Chúng ta muốn mang nó đến với cuộc sống. Nhưng trước khi chúng ta có thể cam kết với cách tiếp cận này, chúng ta cần phải chắc chắn rằng chúng tôi có thể tập hợp các nguồn lực thích hợp để làm cho nó xảy ra. Dựa trên nghiên cứu của chúng ta về quá trình trong quá khứ, thực tiễn tốt nhất, và các cuộc trò chuyện với cộng đồng và nhân viên-chúng tôi đã xây dựng một ngân sách ước tính cao cấp với các nguồn lực sau: bao gồm, tư vấn cộng đồng đa ngôn ngữ trên wiki và trực tiếp; Nghiên cứu người sử dụng, người sử dụng mới và tham vấn với các chuyên gia bên ngoài và các bên liên quan; Và bổ sung năng lực bên ngoài để quản lý và sản xuất của quá trình. Tất cả, chúng tôi ước tính rằng toàn bộ phạm vi công việc trong 1,5 năm sẽ có giá khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Khoảng 35% hỗ trợ cho sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, 35% hỗ trợ cho nghiên cứu đối tượng và hiểu các hệ sinh thái bên ngoài, và 30% hỗ trợ cho việc hướng dẫn thảo luận và hỗ trợ từ bên ngoài.

Tôi biết điều này nghe có vẻ như rất nhiều! Khi chúng ta chia nhỏ nó thành các dòng ngân sách, nó bắt đầu trở nên hữu hình hơn. Ngân sách ước tính này được phát triển với sự tham khảo chặt chẽ với các nhóm Đội ngũ Tham gia của Cộng đồng, Đội ngũ Tiếp cận Toàn cầu và Tài chính. Chúng ta làm việc với Nhóm Tham gia Cộng đồng để sử dụng các mô hình của họ cho các sự kiện cộng đồng và tạo thuận lợi cho ngân sách để được hỗ trợ thêm và tham gia vào các sự kiện của cộng đồng. Chúng ta đã làm việc với nhóm Global Reach để ước tính chi phí nghiên cứu định tính và định lượng trên toàn thế giới. Và chúng ta đã làm việc với các nhóm Tài chính để hiểu được tỷ lệ giờ cho các công ty tư vấn chiến lược phi lợi nhuận (cho dù ngay cả với các tổ chức phi lợi nhuận cam kết của chúng ta để tư vấn có ý nghĩa nhanh chóng thêm nhiều giờ vào kế hoạch của chúng ta).

Tổng quan về dự toán ngân sách này đã được trình lên Hội đồng Quản trị trong cuộc họp Hội đồng Quản trị vào ngày 13 tháng 11. Ở đó, Ủy ban đã chấp thuận một nghị quyết chi tiêu lên đến 2.5 triệu USD trong năm tài chính 2016-17 (tháng 7 năm 2016 - tháng 6 năm 2017) và năm tài chính 2017-18 (tháng 7 năm 2017 - tháng 6 năm 2018). Chúng tôi hiện đang làm việc để di chuyển ngân sách được đề xuất này sang một định dạng tương tự với ngân sách chúng tôi sử dụng cho Kế hoạch hàng năm, nhằm mục đích nhất quán và rõ ràng về rà soát. Ngân sách chi tiết này gắn liền với các sự kiện, hợp đồng và lĩnh vực nghiên cứu cụ thể sẽ được chia sẻ với Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng Thành phố và với các cộng đồng lớn hơn để có phản hồi.

Thiết lập một nhóm

Để tăng khả năng thành công của, chúng ta cần đưa thêm năng lực và chuyên môn. Không có bộ phận Wikimedia Foundation hay chi nhánh chuyển tiếp Wikimedia nào có đầy đủ các kỹ năng hoặc khả năng sẵn sàng để quản lý một quy trình chiến lược có quy mô và quy mô này một cách độc lập. Mục tiêu của chúng ta là tìm ra một thực thể bên ngoài có kinh nghiệm trong các chiến lược tổ chức hoặc di chuyển để giúp chuyển tất cả chúng ta (các chi nhánh, người sử dụng hiện tại, người sử dụng mới, các chuyên gia, các tổ chức văn hoá và giáo dục, các ủy ban cộng đồng và Wikimedia Foundation) , Và tạo ra một đội ngũ để hỗ trợ quá trình này.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là tìm một thực thể có khả năng đề xuất cách tiếp cận chiến lược, xác định các đầu vào cần thiết (ví dụ như nghiên cứu người dùng hoặc lập bản đồ ngành) để cung cấp thông tin có ý nghĩa tham khảo và ra quyết định, kịp thời xử lý thời hạn và giúp đảm bảo công việc cuối cùng được phân phối. Chúng tôi đề cập đến vai trò này là "kiến trúc sư trưởng", mặc dù nó có thể là một đội ngũ chứ không phải là một cá nhân.

Chúng tôi nhận ra rằng một số cá nhân trong cộng đồng của chúng tôi đã có nhiều kiến thức chuyên môn về lập kế hoạch chiến lược và chúng tôi hy vọng bạn sẽ đóng góp tài năng của mình vào hình dạng và nội dung thảo luận. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng cả hai có thể tạo điều kiện cho cuộc trò chuyện và đóng góp vào cùng một lúc. Chúng tôi mong muốn kiến trúc sư và đội ngũ lãnh đạo sẽ làm việc chặt chẽ với các cộng tác viên và cộng tác viên hiện có và những người ủng hộ để hỗ trợ các cuộc thảo luận với tư cách là những người hỗ trợ. Họ sẽ được mong đợi để hỗ trợ bất kỳ cộng đồng và các tổ chức của Tổ chức Wikimedia tham gia vào việc phát triển chiến lược.

Tháng trước, tôi đã hỏi Lisa Gruwell, Anna Stillwell và Guillaume Paumier để bắt đầu tìm kiếm khả năng bên ngoài này. Họ đã nói chuyện với một số tổ chức nhỏ hơn - một sự lựa chọn có chủ ý, tìm một người có thể linh động và cởi mở với nhu cầu của chúng tôi - và đưa ra yêu cầu đề xuất (RFP) cho các công ty quan tâm. Tiêu chí tối thiểu cho kiến trúc sư là một người có khả năng:

  • Đã tạo ra các chiến lược thành công trước đây (chiến lược cho một tổ chức hoặc một phong trào, chứ không chỉ là một chiến lược cho một bộ phận, một chương trình, hoặc một sản phẩm)
  • Đề xuất một kết quả chặt chẽ và hiểu được nhu cầu xây dựng một quá trình mang tính bao gồm cao
  • Sẵn sàng kết hợp với một đối tác/đội ngũ cố vấn toàn thời gian biết rõ phong trào này
  • Có kinh nghiệm phi lợi nhuận đáng kể
  • Có kinh nghiệm quốc tế đáng kể
  • Hiểu rằng các cộng đồng Wikimedia rất đam mê! Sẽ có một cuộc tranh luận thẳng thắn. Họ phải sẵn sàng và có khả năng đối thoại trong các tình huống khó khăn (khó khăn về mặt nội dung, nhưng không phải bằng giọng điệu).

Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện với nhiều công ty quan tâm, một số không thể huy động nguồn lực trên thời gian của chúng tôi. Những người khác chúng tôi không cảm thấy phù hợp. Cuối cùng, chúng tôi đã nhận được hai câu trả lời khả thi. Chúng tôi hy vọng đưa ra quyết định vào cuối tuần này hoặc tuần tới.

Chúng ta nhận ra rằng phong trào, sứ mệnh và văn hoá của chúng ta khá kỳ lạ. Trong khi chúng ta biết chúng ta cần những kỹ năng bên ngoài để hỗ trợ chiến lược phong trào, chúng ta cũng biết rằng bất kỳ tổ chức bên ngoài nào cũng cần sự hỗ trợ rộng rãi để hiểu được giá trị phong trào, văn hoá, lịch sử và dự án của chúng ta.

Chúng ta đang đề xuất kết hợp bất kỳ công ty tư vấn bên ngoài nào với cộng đồng và nhân viên có kinh nghiệm sâu rộng về cộng đồng như hướng dẫn, dịch giả và cố vấn viên. Chúng ta không biết chính xác chúng ta sẽ làm việc như thế nào, hoặc ai sẽ quan tâm đến vai trò này. Đây là một câu hỏi trong nhiều câu hỏi mà chúng ta sẽ cần phải trả lời cùng với nhau.

Các bước tiếp theo

Tất cả các nguồn lực và tiến độ lập kế hoạch trên thế giới không làm cho chúng tôi đi xa nếu không có cuộc hội thoại của cộng đồng. Ngoài ngân sách, quyết định đưa thêm chuyên môn, và thời gian của năm tới, chúng ta không có nhiều chi tiết cụ thể tại thời điểm này. Đó là cố ý. Chúng ta cam kết phát triển các chi tiết cụ thể trong quan hệ đối tác với bạn khi chúng ta tiến lên phía trước.

Chúng ta cũng nhận ra chúng ta đang bắt tay vào cái mới. Chúng ta đang đề xuất một mô hình, mặc dù dựa trên nghiên cứu, kinh nghiệm trong quá khứ, các cuộc trò chuyện sâu rộng và ngân sách chi tiết-có thể không hoàn hảo. Chúng ta hoan nghênh những ý tưởng mà bạn mang lại để làm cho nó mạnh mẽ hơn. Chúng ta dự kiến chúng ta sẽ làm việc cởi mở, liên lạc với nhau thường xuyên, tạm dừng để đánh giá tiến trình của chúng ta, và điều chỉnh khóa học nếu cần. Đây sẽ là một phần của việc xây dựng tương lai cùng với nhau.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thường xuyên gửi tài liệu định kỳ qua email, và đăng tải lên Meta-Wiki. Nếu bạn muốn nhận các bản tin cập nhật thông qua trang thảo luận của mình, bạn cso thể đăng ký trên Meta-Wiki.

Nếu bạn đã đọc tới đây, cảm ơn bạn đã dành thời gian. Tôi có thể hình dung ra đây là là điểm khởi đầu cho rất nhiều cuộc thảo luận trong tương lai. Tôi rất mong chờ điều đó.

Cảm ơn bạn!
Katherine

Tham khảo