Jump to content

Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Cập nhật/2 tháng 3 năm 2017 - Cập nhật 9 về quá trình phát triển chiến lược phong trào Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Thông điệp từ Katherine Maher

Thông điệp này, "Câp nhật về quá trình phát triển chiến lược phong trào Wikimedia (#9)", đuọc gửi đi bởi Katherine Maher vào ngày 3 tháng 3 năm 2017.

Xin chào tất cả các bạn,

Tháng Ba vui vẻ! Tuần này tôi đã ở Barcelona tại hội nghị Mobile World Congress để hỗ trợ các nỗ lực của Nhóm người dùng Wikimedia Iraq. Cộng đồng do Sarmad Saeed Yaseen và Ravan Jafaar al-Taie lãnh đạo đã dẫn đầu việc phát triển quan hệ đối tác với một nhà khai thác mạng di động địa phương để đưa Wikipedia tới 12 triệu người miễn phí. Điều này rất quan trọng đối với một quốc gia có sự thâm nhập của điện thoại di động gần như phổ quát, nhưng mức độ thâm nhập của Internet khoảng 17%.[1] Xin chúc mừng cho Wikimedians Iraq của chúng ta vì những nỗ lực của họ!

Các phản hồi được yêu cầu

Có hai mục đặc biệt trên Meta-Wiki đã sẵn sàng cho phản hồi của bạn:

 • Tài liệu thuyết trình đã được mở rộng; Nó có một cái nhìn tổng quan về thông tin mà mọi người tham gia thảo luận chiến lược phải biết. Hãy giúp chúng tôi cải thiện nó hoặc chia sẻ suy nghĩ của bạn trên trang thảo luận.
 • Vui lòng xem lại các cơ sở cơ bản cần được tất cả người tham gia đồng ý và sử dụng làm cơ sở cho các luận cứ. Một khi các cuộc thảo luận bắt đầu, cơ sở sẽ được cố định.

Nhánh A (các nhóm có tổ chức) và nhánh B (Các cá nhân đóng góp)

 • Nhóm cốt lõi và lãnh đạo các nhánh đã đăng bản thảo bộ công cụ bộ công cụ để điều phối các cuộc thảo luận cộng đồng trên Meta-Wiki. Họ sẽ hoàn thiện bộ công cụ với Ban Chỉ đạo Quy trình Cộng đồng trong tuần này.
 • Nhóm cốt lõi đang phát triển một số thuật ngữ cơ bản và các ví dụ đơn giản để hiểu rõ hơn về kết quả dự định của chúng tôi từ giai đoạn đầu của quá trình chiến lược. Điều này sẽ được chia sẻ với Ban Chỉ đạo Quy trình Cộng đồng trước khi đăng lên Meta-Wiki để phản hồi.
 • Zack McCune và Blanca Flores từ Bộ phận Truyền thông đang làm việc với Nhóm nòng cốt về hình ảnh cuối cùng của mô hình quá trình sẽ được đăng trên Meta-Wiki vào tuần tới.
 • Victor Grigas từ Phòng Truyền thông đã tạo ra một đoạn video ngắn để truyền cảm hứng cho những người tham gia tham gia và đóng góp; Phiên bản cuối cùng sẽ có sẵn vào tuần tới và được sử dụng trong các thông báo tiếp theo.

Nhóm nghiên cứu chính đã nghiên cứu thuật ngữ chiến lược di động, các thành phần, ví dụ và lý thuyết, và họ tiếp tục làm việc với các chuyên gia trong và ngoài Quỹ để phát triển nội dung cho tài liệu văn bản tóm tắt. Chúng tôi hy vọng công việc này sẽ hoàn thành vào cuối tuần này.

 • Nhóm nòng cốt và các trưởng nhóm các nhánh đã xem lại kế hoạch ban đầu cho Chiến lược Hội thảo Wikimedia với những người hỗ trợ. Họ đang làm việc trên một chương trình nghị sự chi tiết, sẽ được đăng trên Meta-Wiki trong hai tuần tới.
 • Nicole và Nhóm nòng cốt đang hoàn thiện các tài liệu sẽ được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận đầu tiên của nhánh A được tổ chức từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4.
 • Nhóm cốt lõi và Trưởng các nhánh đang xem xét các lựa chọn để thu thập nghiên cứu cho nhánh A & B.
 • Sự tham gia của cộng đồng đang hoàn thành việc tuyển dụng các nhà liên lạc/chuyên gia về ngôn ngữ, và sẽ bắt đầu đào tạo và triển khai vào tuần tới.

Nhánh C (đối tác và người đọc ở các thị trường có khả năng tiếp cận cao) và nhánh D (đối tác và người đọc ở các thị trường có khả năng tiếp cận thấp)

Nhóm cốt lõi đã gặp gỡ John Holcombe (Wellspring Insights) và thảo luận các mục tiêu và phương pháp tốt nhất để nghiên cứu nhanh, rẻ tiền, sinh ra ở các thị trường có thu nhập cao. Đề xuất của ông là một cuộc khảo sát trực tuyến nhằm khám phá nhận thức, thái độ và cách sử dụng. Nhóm Core và trưởng nhóm C đã nói chuyện với Celinda Lake (Chủ tịch, Lake Research Partners) để tìm hiểu về nghiên cứu thị trường đề xuất và khuyến nghị về các công ty hoặc nhà thầu (bao gồm cả Lake) có thể tiến hành nghiên cứu bàn và/hoặc nghiên cứu phát sinh.

 • Nhóm nòng cốt và Trưởng nhóm C đã nói chuyện với Wikimedia Deutschland về một phòng tranh chiến lược Track C xung quanh Hội nghị Wikimedia ở Berlin. Chúng tôi sẽ làm việc với họ để tìm địa chỉ liên hệ địa phương để mời. Ngày sẽ là thứ tư, ngày 29 tháng 3.
 • Trưởng nhóm C đang bắt đầu một mô tả công việc và tuyển dụng cho một trợ lý dự án.
 • Trưởng nhóm C đang hợp tác với Nick Wilson của nhóm Hợp tác Kỹ thuật để xuất bản đề xuất nhánh C trên Meta-Wiki vào giữa tuần tới.
 • Nhóm nòng cốt và Trưởng nhóm D đã xem xét một danh sách sơ bộ các chuyên gia và động não các loại người và tổ chức khác mà chúng ta nên tham khảo. Họ cũng bắt đầu quay trở lại mạng lưới của chúng tôi để giúp lấp đầy một số khoảng trống đã xác định.

Các bước tiếp theo

 • Phát triển các khoá đào tạo cho các liên lạc viên / chuyên gia mới được tuyển dụng và các điều phối viên thảo luận.
 • Gửi email khởi động cho các nhóm có tổ chức nhánh A, để họ có thể chuẩn bị và lên lịch thảo luận trực tiếp và trực tiếp, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3.
 • Chuẩn bị cho các cuộc thảo luận nhánh B B, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3.
  • Phát triển nội dung cho lời nhắc nhở, hướng dẫn người hướng dẫn, và các mẫu tóm tắt để báo cáo kết quả từ các cuộc thảo luận.
  • Hoàn thành nội dung cho Meta-Wiki và wiki của dự án địa phương để giúp thúc đẩy các cuộc thảo luận.
 • Hoàn thiện ngân sách nhánh C & D và xác định các công ty nghiên cứu / chuyên gia tư vấn.
 • Xây dựng danh sách các chuyên gia và phát triển hướng dẫn phỏng vấn chuyên gia cho nhánh C & D.

Cảm ơn mọi người đã đọc, và chúc cuối tuần vui vẻ!

Chúc vui,
Katherine

Ghi chú