Template:Project/Rapid/Application/Movement Strategy Grants/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Template:Project/Rapid/Application/Movement Strategy Grants and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.
statusdraft
please add a title
please add a 1-2 sentence summary
targetplease add a target wiki
start yearplease add a start year
end yearplease add a end year
grant typeplease specify whether this grant is for an individual, group, or organization
join
endorse

Nie jest wymagane, aby wnioski były w języku angielskim. Prosimy o wypełnienie wniosku w preferowanym języku.

Cel projektu

Jakie będą rezultaty waszego projektu i jak te rezultaty przyczynią się do rozwoju konkretnej Inicjatywy Strategii Ruchu

Na jakiej konkretnej Inicjatywie Strategii Ruchu skupia się Twój projekt i dlaczego? Proszę wybierz jedną z opisanych tu inicjatyw.

Kontekst projektu

Kiedy zamierzasz rozpocząć realizację tego projektu i kiedy zostanie on zakończony?
Gdzie będą odbywać się działania w ramach projektu?
Czy współpracujesz przy tym projekcie z innymi społecznościami lub afiliantami? Proszę podać szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób partnerzy zamierzają współpracować, aby osiągnąć cel projektu.
Jakie konkretne wyzwanie będzie miał na celu Twój projekt? Jakie środki planujecie wykorzystać, aby rozwiązać ten problem?
Czy ten projekt ma na celu zastosowanie jednego z przykładów wymienionych w zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie, a jeśli tak, to którego?

Aktywności projektowe

Jakie konkretne działania będą prowadzone podczas tego projektu? Proszę opisać te działania, które zostaną przeprowadzone podczas projektu.
W jaki sposób zamierzasz informować społeczność o postępach i wynikach projektu? Proszę dodać nazwiska lub nazwy użytkowników tych osób, które będą odpowiedzialne za informowanie społeczności na bieżąco.
Kto będzie odpowiedzialny za realizację tego projektu i jakie będą ich role i obowiązki?

Dodatkowe informacje

Jeśli Twoje działania obejmują dyskusje ze społecznościami, jaki jest Twój plan zapewnienia, że te rozmowy będą produktywne? Podaj link do odpowiednika "Friendly Space Policy" lub do Powszechnych Zasad Postępowania oraz informacje jak zostaną one wdrożone, aby wspierać te dyskusje.
Jeżeli Państwa działalność obejmuje korzystanie z płatnych narzędzi internetowych, proszę opisać, jakie to są narzędzia i w jaki sposób zamierzasz z nich korzystać.
Czy Państwa działalność obejmuje tłumaczenie materiałów, a jeśli tak, to na jakie języki będą wykonywane tłumaczenia? Proszę podać szczegóły dotyczące osób odpowiedzialnych za wykonanie tłumaczeń.
Czy są jakieś inne szczegóły, którymi chciałbyś się podzielić? Rozważ podanie uzasadnienia, wyników badań lub dyskusji społecznych oraz innych podobnych informacji, które nadadzą więcej kontekstu proponowanemu projektowi.

Wyniki projektu

Po zakończeniu waszych działań chcielibyśmy poznać projekt planu wdrażania dla waszej społeczności. Będziecie zobowiązani do przygotowania dokumentu opisującego ten plan wokół inicjatywy strategii ruchu. Raport ten można przygotować za pośrednictwem Meta-wiki, korzystając z przycisku Udostępnij swoje wyniki na tej stronie. Raport może być przygotowany w Twoim języku i nie musi być napisany w języku angielskim.

W tym raporcie należy:

 • podać link do wersji roboczej projektu lub strony Wikimedia
 • opisać, jakie działania wspierały opracowanie projektu
 • opisać, w jaki sposób i gdzie przekazaliście informacje o waszym projekcie odpowiednim społecznościom.
 • wykazać, jak zostały wydane fundusze przyznane na projekt

Twój plan projektu powinien zawierać wyraźne odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaką inicjatywą lub celem Strategii Ruchu się zajmujesz?
 • Jakie działania zostaną podjęte w celu realizacji tej inicjatywy?
 • Czego oczekujesz jako rezultatu swoich działań? Jak te rezultaty odnoszą się bezpośrednio do inicjatywy Strategii Ruchu?
 • W jaki sposób będziecie mierzyć lub oceniać wasze działania? Jakich narzędzi lub metod użyjecie do oceny tych działań?

Aby stworzyć projekt planu wdrożenia, zalecamy użycie modelu logicznego, który pomoże Tobie i Twojemu zespołowi myśleć o celach, działaniach, rezultatach i innych czynnikach w zorganizowany sposób. W celu opracowania modelu logicznego prosimy o skorzystanie z następujących źródeł:

Please confirm below that you will be able to prepare a draft implementation plan document by the end of your grant:

 • ...

Optionally, you are welcome to include other information you'd like to share around participation and representation in your activities. Please include any additional outcomes you would like to report on below:

Budżet

W jaki sposób wykorzystasz fundusze, o które się ubiegasz? Wypunktuj każdy wydatek. Nie zapomnij podać całkowitej kwoty i zaktualizuj ją w Proboxie na górze strony!

The requested budget and budget breakdown should be in your or recipient’s local currency. We send grant payments preferably in your local currency. In some exceptional cases (e.g. hyperinflation), we allow grant payments to be made in US dollars. If you are requesting a grant in a currency other than your local currency, please reach out to your Program Officer to discuss.

 • Badania (czas potrzebny na przegląd, wykonanie analizy lub zbadanie wszelkich informacji potrzebnych do wsparcia pomysłów lub planowania wdrożenia):
 • Facylitacja (czas facylitacji, w tym przygotowanie facylitatora, czas facylitacji spotkania i podsumowanie):
 • Dokumentacja (czas przygotowania dokumentów, czas poświęcony na dokumentowanie dyskusji, prace po spotkaniu):
 • Tłumaczenia (koszty tłumaczenia briefów oraz materiałów przeznaczonych dla globalnej społeczności):
 • Koordynacja (praca koordynatora polegająca na zarządzaniu lub wspieraniu pracy w celu przygotowania projektu):
 • Narzędzia lub usługi online (usługi subskrypcji platform spotkań online, promocja w mediach społecznościowych):
 • Dane (koszty dostępu do projektu lub uczestnictwa w nich ponoszone przez organizatorów lub uczestników za pośrednictwem Internetu lub telefonii komórkowej):
 • Miejsce spotkań (koszty wynajmu fizycznej przestrzeni do spotkań):
 • Koszty transportu (koszty pomocy organizatorom lub uczestnikom w dotarciu na spotkanie):
 • Posiłki (koszty związane z przekąskami, obiadami lub innymi posiłkami podczas spotkań na żywo):
 • Inne:

SUMA (w USD):

Completing your application

Once you have completed the application, please do the following:

 • Change the application status from status=draft to status=proposed in the {{Probox}} template.
 • Contact strategy2030(_AT_)wikimedia.org to confirm your submission, as well as to request any support around your application.

Poparcie

Poparcie członków społeczności (zwłaszcza spoza Twojej społeczności) będzie częścią rozważań przy rozpatrywaniu wniosku. Zachęcamy członków społeczności do poparcia wniosku projektowego poniżej!