Jump to content

Trademark/License/GLAM

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Trademark/License/GLAM and the translation is 100% complete.

Dit is een voorbeeld van een snelle licentie voor discussie in de gemeenschap.

Snelle licentie voor GLAMs

Vul om de Wikimedia-merken te gebruiken voor een GLAM-project de licentie hieronder in en e-mail deze naar trademarks@wikimedia.org. Zorg ervoor dat er eerst gecontroleerd wordt of er een licentie benodigd is. U kunt meer informatie vinden over de reden waarom we de Wikipedia-merktekens moeten licenseren hier en lees de veelgestelde vragen voor meer informatie.

Uw licentie

Wie?
Wat?
Wanneer?
Waar?
Waarom?

De Wikimedia Foundation, Inc., (“WMF”) verleent hierbij aan _____________________ (“u”) een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare beperkte licentie om de "puzzel-wereldbol"-logo, "Het 'W'-icoon" en het "Wikipedia-woordmerk" voor een GLAM-project te gebruiken, waarbij redacteuren van een Wikimedia-project samen werken met een __________________ (gelieve één van de volgende te kiezen: galerie, bibliotheek, archief, museum, botanische tuin of dierentuin).

Deze licentie wordt verleend aan het volgende project:

Naam deelnemer: __________________________________________
Belangrijkste doel van het project: ____________________________________________
Gastheer-organisatie/groep/individu: ___________________________
Accomodatie en locatie: ________________________________________

Deze licentie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

Hoe kan ik het merkteken gebruiken?

Toegestaan gebruik: De merktekens mogen worden gebruikt op promotiemateriaal, zoals flyers, affiches, diapresentaties, sociale media en e-mail-uitnodigingen, de website van het evenement, en in de accommodatie ter decoratie met betrekking tot het GLAM-project. Het gebruik moet voldoen aan de visuele identiteit-richtlijnen en de regels over het juiste gebruik op grond van artikel 2 van WMF's Trademark Policy. Het gebruik moet ook in overeenstemming zijn met de Wikimedia-missie en de projecten waarvoor de merken bedoeld zijn te vertegenwoordigen. Onze gemeenschap creëert vrije, hoogwaardig educatief materiaal en software in een open en samenwerkende manier. Het gebruik van onze merken moet deze kwaliteiten weerspiegelen. U moet ook ervoor zorgen dat alle materiaal die het merk goed worden onderhouden gedurende ze publiekelijk getoond worden.

Wat dien ik aan WMF te verstrekken?

Kwaliteitscontrole: U dient monsters van flyers, affiches, diapresentaties, screenshots van digitale correspondentie of mock-up te verstrekken wanneer u deze licentie aan WMF mailt. U stemt ermee in om snel te reageren op verzoeken van WMF voor aanvullende informatie of om een inspectie van uw gebruik toe te staan.

Wat kan ik niet doen?

Affiliatie: Uw gebruik van de merktekens mag niet suggereren dat het evenement verbonden is aan WMF of door WMF wordt onderschreven.

Hoe lang zal deze licentie duren?

Beëindiging: Deze licentie wordt automatisch beëindigd na afloop van het GLAM-project. WMF kan deze licentie te allen tijde beëindigen door middel van kennisgeving aan u op enigerlei wijze indien zij bepaalt dat het gebruik in strijd is met onze missie of leden van de gemeenschap of organisaties in de beweging kunnen blootstellen aan aansprakelijkheid.

Alle bepalingen zullen de beëindiging van deze licentie overleven, behalve bepalingen voor het goedgekeurde gebruik en kwaliteitscontrole.

Waar moet ik op letten?

Voorbehoud: WMF wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Wikimedia-sites, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud op de Wikimedia-sites gemaakt en geplaatst door derden, met inbegrip van de gebruikers van de sites.

Alle WMF merken worden geleverd “zoals het is”. WMF wijst de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en onschendbaarheid, en alle andere expliciete of impliciete garanties met betrekking tot WMF merken en inhoud af. WMF is niet aansprakelijk voor gederfde winst en verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van het gebruik van een WMF-merken of enige andere gevolgschade. De totale aansprakelijkheid van WMF die voortvloeit uit deze licentie overstijgt niet meer dan USD $100.

Welke wetgeving is van toepassing?

Keuze van wetgeving: De wetgeving van de staat Californië, zonder effect op de principes van conflicten van recht, regelt alle contradictoire procedure die voortvloeien uit deze licentie.

Hoe kan ik de licentie veranderen?

Scheidbaarheid & Geen ontheffing of opdracht: Als enige bepaling van deze licentie niet afdwingbaar is, zal die bepaling worden geïnterpreteerd om de doelstellingen van die bepaling in zo groot mogelijke mate mogelijk te bereiken en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven. Geen enkel gebrek in het afdwingen van enige bepaling van deze licentie wordt geacht een verklaring van afstand te zijn, tenzij het schriftelijk is ondertekend door de partij die afziet van de verplichting. Geen van beide partijen kan een van haar rechten of verplichtingen op grond van deze licentie overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Hoe kan ik met u in contact komen?

Kennisgevingen: Mededelingen volgens deze licentie worden gezonden op het adres of e-mail hieronder.

The Wikimedia Foundation, Inc.,
1 Montgomery Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94104, United States
trademarks@wikimedia.org

(voeg uw adres in)

Handtekeningen

(teken hier & vermeld hier de datum)

(handtekening van WMF-vertegenwoordiger & datum)