Training modules/Dealing with online harassment/slides/wwyd-answering-questions-about-a-case/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Other languages:
العربية • ‎বাংলা • ‎English • ‎español • ‎עברית • ‎हिन्दी • ‎Nederlands • ‎polski • ‎svenska

Vad skulle du göra?: besvara frågor om ett fall

This module will periodically present you with "what would you do?" scenarios - hypothetical accounts of difficult situations. The goal in these sections is not to test whether you arrive at an objectively "correct" single answer, but rather to give you a chance to think about the different types of situations you may encounter, and the many issues and decision points that affect any eventual outcome you settle on.

Efter en dispyt som eskalerar på wiki med användare A, är användare B blockerad från Wikipedia i en månad. Under den perioden skapar användare B ett konto på Anti-Wikipedia, en wiki där användare som har lämnat Wikipedia av olika anledningar skapar satiriskt innehåll om Wikipedia och dess användare. B använder deras nya Anti-Wikipedia-konto för att skriva en artikel där om användare A, i vilken anges information, förmodligen om användare A, däribland en bild, hemadress och namnen på A:s barn och vilken skola de går i. Artikeln uppmuntrar läsare att hälsa på hos A för att få ”en trevlig stund”.

En kort tid innan B:s månadslånga blockering går ut får A reda på Anti-Wikipedia-artikeln. A kontaktar ditt team för att be om hjälp, påpekar att det inte verkar som om B har låtit deras meningsskiljaktighet vara och säger att hen nu är orolig för sin och sina barns säkerhet. Eftersom B har varit öppen om att vara ägare till båda dessa konton på Wikipedia och Anti-Wikipedia, finns det nästan ingen tvekan om att Anti-Wikipedia-sidan skapades av B. B struntar i en privat förfrågan från ditt team att hen ska sluta lägga upp information offentligt om A.

Ditt team bestämmer att detta uppförande är ett så pass stort hot för gemenskapens säkerhet att B inte längre bör tillåtas att redigera Wikipedia. Du bannlyser B lägger in följande uttalande på ditt projekts administrativa anslagstavla: ”Efter att ha bettet sig på ett sätt som strider mot Wikipedias trakasseringspolicy, är användare B bannlyst från Wikipedia. Användaren kan skicka överklagan till [ditt teamnamn]”.

Till följd av detta börjar gemenskapens medlemmar ställa frågor om ditt teams rättfärdigande av denna åtgärd, genom att påpeka att användare B inte har redigerat Wikipedia, inte ens på deras samtalssida, i mer än en månad, och att B inte har någon blockeringslogg eller sanktionshistorik gällande trakassering. Några av gemenskapens medlemmar som ställer frågor verkar tycka att ditt team kan ha överdrivit eller misstolkat det beteende ni har bannlyst B för, eftersom ni inte vill beskriva det.

Ditt team vet att ni behöver lägga ut ett svar på dessa frågor, men eftersom ni är oroliga för hur ni kan rättfärdiga denna åtgärd för gemenskapen utan att lämna ut information som kan användas för att identifiera en eller flera av de drabbade, platsen för trakasseringen eller trakasseringens innehåll.

Om du var i denna situation … vad skulle du göra? [$länk1 Skriv dina synpunkter här].