යුක්රේනයේ සංස්කෘතික රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මාසය

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Ukraine's Cultural Diplomacy Month and the translation is 86% complete.
UEWikipedia.png

යුක්රේනයේ සංස්කෘතික රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මාසය යනු යුක්‍රේනියානු ආයතනය සහ යුක්‍රේනයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සමඟ සහයෝගයෙන් විකිමීඩියා යුක්රේනය විසින් සංවිධානය කරන ලද විවිධ භාෂාවලින් යුක්රේන සංස්කෘතිය විකිපීඩියාවෙහි ආවරණය වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලද ලිපි ලිවීමේ තරඟයකි.

යුක්රේනයේ සංස්කෘතික රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මාසයේ අදහස වන්නේ ගෝලීය වශයෙන් යුක්‍රේනය පිළිබඳ නොමිලේ ලබා ගත හැකි දැනුමේ ප්‍රමාණය සහ ගුණාත්මක බව ඉහළ නැංවීම සඳහා හැකිතාක් විකිපීඩියාවේ භාෂා සංස්කරණවල යුක්රේනයේ සංස්කෘතිය සහ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීම සහ බෙදා හැරීමයි. විකිපීඩියාවේ සියලු වර්ගවල මාතෘකා පිළිබඳ ලිපි අතුරුදහන් වී ඇති අතර, මෙම තරඟය හරහා සහභාගිවන්නන්ට ඕනෑම භාෂාවකින් යුක්රේනියානු ජනතාවට වැදගත් වන සංස්කෘතික සංසිද්ධි පිළිබඳ ලිපි වැඩිදියුණු කළ හැකිය.

තනි අවුරුදු