Jump to content

Универсал Адеб Кодекс/Координация Комитет/Сайлаула/2024/Билдириу-чёб атыуну юсюнден эсгертиу

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Биринчи U4C членлерини сайлаугъа чёб атыуну юсюнден эсгертиу

Бу билдириуню башха тиллеге кёчюрюу Мета-викиде джетиширчады. Please help translate to your language

Багъалы Викимедиачы,

Бу билдириуню, алгъаракъ УАК хайырланыугъа къошулгъаныгъыз ючюн алгъансыз.

Универсал Адеб Кодексни (U4C) Координация Комитетине сайлауланы чёб атыу кёзюую 2024-чю джылны 9-чу майында бошаллыгъын эсгертебиз. Информация бла мында таныш болургъа болуб: voting page on Meta-wiki, чёб атыуну юсюнден эмда сайлаучуланы легаллыкъларыны юсюнден аслам билирге боллукъсуз.

Универсал Адеб Кодексни (U4C) Координация Комитети УАК-ны адил эмда таймаздан хайырланыуну баджарыугъа иши джораланнган глобал къауумду. Джамагъатха къошулуучула U4C членликге нюзюр билдириулени берирге чакъырылгъандыла. U4C джууаблылылыгъыны юсюнден аслам билир ючюн U4C Уставы бла танышыгъыз.

Тилейбиз, бу билдируню джамагъатыгъыгъа къошулгъанла бла юлешигиз, ала да къошулсунла.

УАК-ни проект командасыны аты бла,